Úhrada místních poplatků za komunální odpad a psy

Upozorňujeme občany, že oproti minulým rokům nebude Obecní úřad Hradištko rozesílat předpis úhrady místních poplatků za likvidaci komunálního odpadu a poplatků za psa. Výše poplatků je stanovena obecní vyhláškou, která je vždy začátkem kalendářního roku po jejím schválením zastupitelstvem obce zveřejněna na webových stránkách obce Hradištko.

Poplatky za svoz komunálního odpadu (vyhláška zde)

Výše poplatku:

 • fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Hradištko………750 Kč/rok
 • fyzická osoba, která má na katastrálním území Hradištko pod Medníkem ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba………1 000 Kč/rok

Číslo účtu: 2925111/0100

Variabilní symbol: číslo objektu

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení poplatníka.

Poplatky za psa (vyhláška zde)

Výše poplatku:

 • první pes………..120 Kč
 • každý další pes téhož držitele………….180 Kč

Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP, ZTP/P (další úlevy v textu vyhlášky).

Číslo účtu: 2925111/0100

Variabilní symbol: číslo objektu, kde je pes přihlášen

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení poplatníka.

Poplatky lze hradit bezhotovostně na výše uvedený bankovní účet  a hotově na pokladně obecního úřadu. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci využijte bezhotovostní bankovní převod. Vzhledem k současným omezením nebude Obecní úřad Hradištko sankcionovat opožděné uhrazení místních poplatků za odpad a psa v případě, že budou zaplaceny do 31. května 2021.

Využijte možnost zažádat o elektronické zasílání dokumentů elektronické zasílání dokladů.

Kandík kvete

Na Medníku se objevují první poupata kandíku. Prosíme všechny návštěvníky míst, kde se tato chráněná rostlina vyskytuje, aby se pohybovali především po vyznačených cestách. Procházením turistů po lese dochází k sešlapu kandíku, proto prosíme o nejvyšší opatrnost a ohleduplné chování, zvýšený dohled na děti a dodržování zákazu volného pohybu psů. Děkujeme.

Dobrodružná hra pro rodinu

Nechcete chodit na vycházky bez cíle a láká vás trochu dobrodružství a poznání? Zpestřete si prázdninový čas dobrodružnou hrou pro rodiny, kterou pro vás na území naší obce připravila knihovna ve spolupráci se čtenáři. Stáhněte a vytiskněte si hrací kartu. Do terénu si s sebou vezměte: hrací kartu, tužku a chytrý telefon (v ideálním případě s nainstalovanou čtečkou QR kódů). Vytištěné hrací karty jsou k dispozici u dveří knihovny. Všechny ostatní pokyny – kam jít, kde začít, jak postupovat, i to, jaká čeká odměna na úspěšné luštitele, najdete na hrací kartě. Přejeme vám hodně zábavy.

Hrací karta ke stažení zde.

Nouzový stav do 28. března

Od soboty 27. února 2021 bude na území České republiky platit nový nouzový stav, a to do 28. března. Zároveň přistoupila ke zpřísnění některých krizových opatření a znovu vyhlásila všechny, které platí dnes. Od pondělí se zpřísní pravidla pro volný pohyb či maloobchod a opět se uzavřou školy. K razantnímu zpřísnění vláda přikročila v otázce volného pohybu osob. Od 1. března bude platit zákaz opouštět území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři. Zákaz bude platit i obráceně pro vstup do jiného okresu, kde dotyčný nebydlí. Pokud lidé vlastní rekreační objekt, pak na něj mohou do začátku platnosti nařízení odjet, ale bude se po dobu platnosti opatření považovat za jejich bydliště. Cesty mimo vlastní okres bude muset každý umět při případné kontrole doložit buď příslušným potvrzením, nebo čestným prohlášením.

Formuláře ke stažení:

Očkování osob 70+ prostřednictvím svého praktického lékaře

Od 1. března 2021 bude možné přihlásit seniory 70+ k očkování proti nákaze covid-19 prostřednictvím svého praktického lékaře. Registrace k očkování probíhá v tomto případě prostřednictvím rezervačního systému, do kterého údaje zadává váš praktický lékař.

Ti, jejichž praktickým lékařem je MUDr. Tomáš Gavlas a mají zájem se nechat očkovat proti koronaviru v jeho ordinaci, se mohou nechat zapsat do seznamu zájemců na níže uvedených telefonních číslech. Po dohodě s MUDr. Gavlasem budou zaměstnanci obce s evidováním zájemců vypomáhat.

 • 731 658 505 – Lucie Hašková, knihovnice
 • 257 740 441, 731 658 501 – Lucie Buriánková, asistentka starostky

Připravte si prosím následující údaje:

 • jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu, telefonní číslo

Na vámi uvedeném telefonním čísle budete kontaktováni MUDr. Gavlasem s informací o termínu očkování (dle dodávek vakcín).

Vše o očkování na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Aktuálně ke koronaviru

Vážení spoluobčané,

chtěli jsme Vám touto cestou průběžně poskytovat důležité informace týkající se aktuálně stanovených opatření. Vnímám, že v tomto bláznivém a turbulentním dění, kdy včera platné, dnes neplatí, jsou takováto sdělení spíše matoucí. Proto pro případ, že budete mít zájem o aktuální informace týkající se koronaviru, bude na stránkách obce uveden pouze odkaz na web Ministerstva zdravotnictví ČR. Papírový boj vzdávám, ale ten skutečný, prosím, nevzdávejme. Děkuji a všem především pevné zdraví.

Radka Svobodová, starostka obce

Kde budou povinné respirátory

Ministerstvo zdravotnictví v reakci na nepříznivý vývoj epidemie covid-19 přichází s mimořádným protiepidemickým opatřením, které od čtvrtka 25. února 2021 stanovuje osobám nad 15 let povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky ve vnitřních prostorech prodejen, provozoven služeb, mezinárodních letištích, MHD včetně nástupišť a čekáren a v motorových vozidlech, pokud v nich necestují osoby z jedné domácnosti.

Více informací zde.

Nové kontejnery na kov a textil

Kontejnerová stání rozmístěná po obci byla doplněna o další kontejnery na tříděný odpad. Jedná se 120litrové popelnice na drobný kovový odpad, jejichž výsyp provádí zaměstnanci obce. Objemný kovový odpad se nadále ukládá ve sběrném dvoře. Nově najdete sběrné nádoby v těchto místech:

 • před sběrným dvorem
 • Na Ovčičkách
 • K Budákovu
 • Dlážděná – zatáčka
 • parkoviště u hřiště SK Pikovice
 • U Katky
 • U Zvoničky
 • parkoviště u Japeky

Kontejnery na textil, jejichž výsyp provádí společnost Help tex při naplněnosti 80 %, najdete nově v těchto místech:

 • před sběrným dvorem
 • parkoviště u hřiště SK Pikovice
 • parkoviště u Japeky

Textil je nadále možné ukládat ve sběrném dvoře.