Úřední hodiny obecního úřadu:

  • pondělí  8.00 – 11.30 a 12.30 – 18.30 hodin
  • středa    8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hodin

Aktuality

Finanční odměna za třídění elektrozařízení

V červenci 2021 společnost ELEKTROWIN a.s. poskytla obci finanční podporu ve výši 32 756 Kč v rámci motivačního programu. Finanční částka poskytnutá obci se odvíjí od množství odevzdaného elektrozařízení na sběrném dvoře v rámci zpětného odběru. Finanční podpora od společnost ELEKTROWIN a.s. nám pokryla kompletní obnovu a doplnění kamerového systému ve sběrném dvoře. Tímto děkujeme […]

Všechny aktuality