KONTAKTY

Vlastník a provozovatel veřejného vodovodu a kanalizace – Obec Hradištko
Ve Dvoře 1, Hradištko, PSČ 252 09, IČO: 00241245
257 740 441, podatelna@hradistko.cz

Ing. Veronika Skalová – referent technické infrastruktury
731 658 507, stavebni2@hradistko.cz

Anna Vaníčková – fakturace vodné a stočné
733 123 234, odecty@hradistko.cz

Zodpovědná osoba k provozování vodovodu a kanalizace: Ing. Tomáš Zunt

Účtárna – platby vodné, stočné: R. Hrabánková, 731 658 503
Havárie a poruchy vodovodu: Ing. Zunt – 602 831 114, V. Skalová – 731 658 507
Havárie a poruchy kanalizace: J. Valenta: 775 705 561, V. Skalová – 731 658 507


POSTUP PŘI ŽÁDOSTI O NOVÉ PŘÍPOJENÍ

 1. konzultace s vlastníkem vodovodu (obcí) o podmínkách zřízení vodovodní a kanalizační přípojky
 2. podání žádosti o nové připojení
 3. uzavření smlouvy s obcí o příspěvku na rozvoj veřejné infrastruktury a splnění stanovených podmínek
 4. realizace vodovodní nebo kanalizační přípojky
 5. uzavření smlouvy o dodávce vody / odvádění odpadních vod

ŽÁDOST O ZŘÍZENÍ NOVÉ VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Stáhnout žádost.

Konzultace, posouzení a stanoviska k projektové dokumentaci vodovodních a kanalizačních přípojek: Ing. Veronika Skalová

Návštěvní dny pro veřejnost: pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin.

Telefonický kontakt: 731 658 507

Adresa pro písemný kontakt:
Obecní úřad Hradištko, Ve Dvoře 1, Hradištko, PSČ 252 09
stavebni2@hradistko.cz

UZAVŘENÍ ODBĚRATELSKÉ SMLOUVY

Smlouva na dodávku vody z veřejného vodovodu nebo na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a obcí Hradištko. Smlouva se uzavírá s majitelem připojené nemovitosti, nebo s jedním z majitelů připojené nemovitosti, který je k tomuto úkonu zmocněn, pokud se jedná o společný majetkoprávní vztah k nemovitosti.

Pro jednu nemovitost se zřizuje vždy jedna vodovodní přípojka a jedna kanalizační přípojka, a sjednává se jeden smluvní vztah.

K uzavření smlouvy je třeba předložit doklad o vlastnictví nemovitost. Případně plnou moc k uzavření smlouvy od spoluvlastníků nemovitosti.

Následná povinnost vlastníka nemovitosti:

Péče o vnitřní vodovod

Nesprávně navržený a provedený vnitřní vodovod (domovní rozvod) pitné nebo teplé vody může mít dopad na kvalitu vody v kohoutku (nejen její senzorické znehodnocení, ale v některých případech i zdravotní závadnost), na dostupnost potřebného množství vody v požadovaném čase na všech místech objektu, na životnost potrubí domovního rozvodu, na hlučnost v objektu atd.

V případě napojení objektu na jiný zdroj vody (např. studna), musí mít každý zdroj vody samostatné vnitřní rozvody!


FAKTURACE, VODNÉ, STOČNÉ

Vodovod:

Cena platná od 1. 1. 2023 činí  57 Kč/m3 včetně DPH (51,81 Kč /m3 bez DPH)
Fakturace: vyúčtování 1x ročně dle odečtu stavu vodoměru (září – samoodečet do aplikace; říjen/listopad – fyzické odečty prováděné pracovníkem obce, prosinec – vyúčtování a vystavení faktury); obsahuje rozpis záloh
Možnost správy údajů odběrného místa: Můj vodoměr (mujvodomer.cz)
Samoodečet lze hlásit na:
Fakturace – vodné: Anna Vaníčková, tel. 733 123 234, odecty@hradistko.cz
Číslo účtu pro úhrady vodného: 35-388037319/0800

Kanalizace:

Cena platná od 1.1.2023 činí paušálně 1 750 Kč*osoba/rok. Tato hodnota vychází z ceny 50 Kč/m3 včetně DPH (45,45 Kč/m3 bez DPH).
Fakturace: vyúčtování 1x ročně  
Číslo účtu pro úhrady stočného: 35-388037319/0800


NAHLÁŠENÍ SAMOODEČTU

Samoodečet lze hlásit na:
Fakturace – vodné : Anna Vaníčková,733 123 234 , odecty@hradistko.cz

nebo prostřednictvím formuláře:


  PLÁNOVANÉ VÝLUKY

  V současné době nejsou připraveny žádné plánované výluky.


  HAVÁRIE VODY, KANALIZACE

  Informace o mimořádných haváriích vodovodních a kanalizačních řadů velkého rozsahu.

  Havárie můžete nahlásit na tel.čísle: 731 658 507, nebo na tel. čísle: 602 831 114 nebo prostřednictvím našeho formuláře:


   ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K EXISTENCI SÍTÍ

   Vyjádření vydá vlastník vodovodu a kanalizace (obec Hradištko) na základě písemné žádosti na e-mailové adrese: stavebni2@hradistko.cz, nebo písemně: Obecní úřad Hradištko, Ve Dvoře 1, Hradištko, PSČ 252 09 – příloha: vyznačení požadovaného území, projektová dokumentace