NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2023

Dne 4. července 2024 byl Zpravodaj obce Hradištko oceněn v soutěži „O nejlepší obecní zpravodaj 2023“ a vyhrál 1. místo v kategorii obecní zpravodaj.

Soutěž pořádá Katedra politologie a evropských studií FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s., Sdružení místních samospráv ČR při příležitosti státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě u příležitosti Dnů lidí dobré vůle.

FACEBOOK: Založili jsme facebookovou stránku Zpravodaje, kde se dozvíte všechno, co se děje v naší obci, a dočetli byste se o tom ve Zpravodaji, kdyby vycházel častěji. 

ANKETA: Děkujeme všem, kteří se v průběhu února a března 2021 zapojili do ankety týkající se Zpravodaje. Výsledky najdete zde.

MOŽNOSTI INZERCE VE ZPRAVODAJI

Zpravodaj obce Hradištko vychází 3x ročně pod ev.č. MK ČR E17527. Redakční radu tvoří Lucie Hašková, Hana Hradilová, Rudolf Zděnek, Klára Budilová, Květa Šubrtová a Zdeněk Prošek. Zpravodaj je vytištěn na 90g ofsetovém papíře. Rozsah se pohybuje v rozmezí 36 až 40 stran včetně obálky. Občané mohou do Zpravodaje přispívat svými připomínkami, náměty, příběhy atp., zejména týkajícími se Hradištka, a to elektronickou poštou redakce@hradistko.cz nebo doručením písemných materiálů do podatelny OÚ.

Zpravodaj v naší obci vychází od roku 1999.
Zde najdete všechna čísla ve formátu pdf. Přejeme hezké počtení.

2024-2 
2024-1

2023-3
2023-2 
2023-1

2022/2 – Podzim
2022/1 – Jaro + léto

2021/3 – Podzim + zima
2021/2 – Léto
2021/1 – Jaro

2020/3 – Podzim + zima
2020/2 – Léto
2020/1 – Jaro

2019/3 – Podzim + zima
2019/2 – Léto
2019/1 – Jaro

2018/3 – Podzim + zima
2018/2 – Léto
2018/1 – Jaro

2017/3 – Podzim
2017/2 – Léto
2017/1 – Jaro

2016/3 – Podzim + zima
2016/2 – Léto
2016/1 – Jaro

2015/4 – Zima
2015/3 – Podzim
2015/2 – Léto
2015/1 –  Jaro

2014/4 – Zima
2014/3 – Podzim
2014/2 – Léto
2014/1 –  Jaro

2013/4 – Zima
2013/3 – Podzim
2013/2 – Léto
2013/1 –  Jaro

2012/3+4 – Podzim + zima
2012/2 – Léto
2012/1 –  Jaro

2011/4 – Zima
2011/3 – Podzim
2011/2 – Léto
2011/1 –  Jaro

2010/4 – Zima
2010/3 – Podzim
2010/2 – Léto
2010/1 –  Jaro

2009/4 – Zima
2009/3 – Podzim
2009/2 – Léto
2009/1 –  Jaro

2008/4 – Zima
2008/3 – Podzim
2008/2 – Léto
2008/1 –  Jaro

2007/3 – Zima
2007/2 – Podzim
2007/1 – Jaro

2005
2004

2003/2
2003/1

2002/3
2002/2
2002/1

2001/2
2001/1

2000/3
2000/2
2000/1

1999/3
1999/2
1999/1

Archiv vybraných článků