Smlouvy se společností Adarman

Na podzim 2017 v době, kdy se naše obec ještě soudila s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově (KKP), společnost Adarman, s.r.o. zakoupila od KKP značnou část středu naší obce. Jednalo se tzv. Účko a navazující pozemky směrem k tiskárnám. S majiteli společnosti Adarman, s.r.o. začala obec Hradištko jednat. Obdrželi jsme nabídku koupě společnosti s ručením omezeným za 31,8 mil Kč, nebo převodu pozemků formou kupní smlouvy v hodnotě 34,7 mil. Kč. Šli jsme tak levnější, třebaže komplikovanější cestou. Obec Hradištko koupila právnickou osobu, která vlastnila dotčené nemovitosti. Financování tohoto nákupu jsme zajistili pomocí úvěrové smlouvy uzavřené s Českou spořitelnou, a.s. na základě výběrového řízení.  Po ovládnutí společnosti Adarman došlo k uzavření kupní smlouvy mezi společností Adarman, s.r.o. a obcí Hradištko a tím k převodu majetku na obec. Ve společnosti Adarman, s.r.o. posléze nezůstal žádný majetek. Tato společnost byla následnými právními kroky zlikvidována a 1.12.2020 vymazána z obchodního rejstříku.

Níže jsou jednotlivé smluvní tituly.

Nabídkový dopis na odkup nemovitostí z 27.02.2018 od jednatelky společnosti Adarman, s.r.o.
Rámcová smlouva o převodu podílů z 12.06.2018 mezi společníky společnosti Adarman, s.r.o. a obcí Hradištko
Smlouva o převodu podílů z 09.08.2018 mezi společníky společnosti Adarman, s.r.o. a obcí Hradištko
Smlouva o postoupení pohledávek z 09.08.2018  mezi společníky společnosti Adarman, s.r.o. a obcí Hradištko
Kupní smlouva ze dne 19.09.2018  mezi společností Adarman, s.r.o. a obcí Hradištko

Výše uvedenými smluvními tituly obec nabyla do svého vlastnictví budovy č. p. 2 (tzv. Účko) a č. p. 3 a navazující pozemky směrem k tiskárnám. Pokud nebudeme počítat hodnotu budov, tak obec koupila 29.436 m2 za 31,8 mil Kč, to je 1.080,31 Kč á 1 m2.

Dohoda s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově

Dne 1. února 2018 schválili zastupitelé obce Hradištko na veřejném zasedání znění Dohody o narovnání mezi obcí a Královskou kanonií premonstrátů na Strahově a pověřili starostu a místostarostu obce podpisem této dohody. Dne 5. února 2018 tuto Dohodu o narovnání podepsal za Královskou kanonii premonstrátů na Strahově opat pan Michael Josef Pojezdný. Celý proces a jednotlivé kroky také odsouhlasila Rada opata. Končí tak soudní spory mezi oběma stranami o určení vlastnického práva na majetek, které trvaly dvacet čtyři let.

Níže je samotná Dohoda o narovnání a další související dokumenty.

Usnesení Krajského soudu o zamítnutí obnovy řízení z 19.10.2017
Vyjádření právního zástupce obce Hradištko z 26.01.2018
Dohoda o narovnání včetně příloh podepsaná 05.02.2018
Společné tiskové prohlášení z 13.02.2018

Touto dohodou a směnou obec nabyla do svého vlastnictví zámeček (č.p. 1), pozemky od zámečku až k rybníčku (severní část středu obce Hradištka), obec také získala mnoho pozemků pod komunikacemi a zelení.