Zveřejnění informací podle § 14 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

Číslo jednací žádosti Popis dotazuOdpověď Datum zveřejnění 1595/19/OÚ
1595/19/OÚposkytnutí informace1595/19/OÚ19.08.2019
1354/19/OÚposkytnutí informace1354/19/OÚ19.07.2019