Povinné položky podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožnujícím dálkový přístup podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinné položky podle Standardu ISVS

1. Úplný oficiální název povinného subjektu. Obec Hradištko

2. Důvod a způsob založení. Princip činnosti na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura : zvolené 11členné zastupitelstvo ve složení:

starosta Radka Svobodová
místostarosta Lucie Hašková
předseda finančního výboru
Václav Hašek
předseda kontrolního výboru Bc. Jiří Žemlička
členové zastupitelstva
Ing. Antonín Branný
Bc. Vladimíra Čapková
Jiří Ferencei
Mgr. Lenka Kostečková
Ing. Markéta Šafránková Bejkovská
Mgr. Miloslava Zahálková
Bc. Rudolf Zděnek

pracovníci obecního úřadu

účetní Radka Hrabánková
referentka /správní odbor/ Lucie Buriánková
referentka /technická infrastruktura/ Veronika Skalová
referentka /životní prostředí/ Ing. Lucie Kroupová
referent /provoz, údržba Jiří Auterský
matrikářka Iva Varcabová
fakturace vodné a stočné Lenka Roztočilová

4. Kontaktní poštovní adresa : OÚ Hradištko,  Ve Dvoře 1,
252 09 Hradištko

Tel. 257 740 442, 731 658 501
e-mail:
obec@hradistko.cz

5. Bankovní spojení : KB Praha-východ, č.ú. 2925111/0100

6. Identifikační číslo organizace: 00241245

7. Daňové identifikační číslo: CZ00241245 (pro hospodářskou činnost obce)

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu, zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
(výkaz za uplynulý rok je zveřejněn na http://www.mfcr.cz)

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:
Obecní úřad Hradištko, úřední dny pondělí: 8,00 – 11,30 a 12,30 – 18,30 hod. a středa: 8,00 – 11,30 a 12,30 – 17,00 hod.

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:
Viz. bod 9

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
dtto

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
dtto

13. + 14. Popisy postupů návody pro řešení životních situací a Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje

Aktuální vyhlášky a předpisy ZDE

15. Sazebník úhrad za poskytování informací vystaven ZDE.

16. Výroční zpráva o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací vystavena ZDE.

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Příspěvková organizace Základní škola Hradištko ze dne 24.10.2002, sídlo 252 09 Hradištko 33

Příspěvková organizace Mateřská škola Hradištko ze dne 24.10.2002, sídlo 252 09 Hradištko 270

Prohlášení o přístupnosti