HRADIŠTKO

Obec Hradištko leží na skalnatém ostrohu nad údolím dvou řek Vltavy a Sázavy těsně před jejich soutokem u Davle. Z řady míst jsou nádherné výhledy na tok obou řek a malebná zvlněná krajina je charakteristickým rysem nejen naší obce, ale celé oblasti středního Povltaví a dolního Posázaví. Druhým aspektem, který výrazně ovlivnil charakter obce, je chatařství. V obci, která na rozloze 1 189 ha čítá téměř 2 300 trvale hlášených obyvatel, se nachází přibližně 1 740 rekreačních objektů.

Nejstarší historie obce spadá do mladší doby kamenné. Významná kapitola byla napsána ve 13. století, kdy bylo v nejsevernější části katastru obce na ostrohu zvaném Sekanka vybudováno tržní městečko, které se nacházelo v těsné blízkosti benediktinského kláštera sv. Jana Křtitele na Ostrově. Městečko tvořilo několik desítek jedno- i vícepatrových domů, postavených do čtvercového půdorysu, v jehož centru byl prostor pro konání trhů. Obyvatelé osady se živili výrobou keramického nádobí a zemědělského nářadí. Existence osady neměla dlouhého trvání, ale stopy v terénu najdeme na Sekance dodnes. Kolem roku 1278 byla osada vypálena a její obyvatelé přesídlili na místo dnešního centra obce. Od dubna 2017 je na Sekance přístupná nová naučná stezka o historii tohoto středověkého městečka.

První písemná zmínka o osadě Hradiště se objevila v roce 1310 v bule papeže Klimenta V. Majitelé panství se v průběhu staletí střídali, mezníkem se stává rok 1636, kdy Hradištko zakoupil pro řád premonstrátů se sídlem na Strahově tehdejší opat Kryšpín Fuk. Ten se zapsal do historie celého středního Povltaví, neboť se zasloužil o splavnění Vltavy a rozkvět celé oblasti. Na počátku 18. století nechal strahovský opat Vít Seipl postavit ve středu obce barokní zámeček, který stojí téměř v původní podobě dodnes. Interiér zámku je vyzdoben freskami s náboženskou tématikou od proslulého malíře Jana Václava Spitzera.

Obec Hradištko tvoří čtyři místní části – Hradištko, Pikovice, Brunšov a Rajchardov. V obci je vybudovaný vodovod, v Pikovicích a v horní části Hradištka též kanalizace včetně ČOV. Na Brunšově byl postaven moderní sběrný dvůr. V obci se nachází pošta, policie, praktický lékař pro dospělé, rehabilitace, několik restaurací, kavárna, dvě pekárny, bistro, cukrárna, prodejny potravin, řeznictví, kemp, penzion, autoopravna a kadeřnictví. Sídlí zde také Českomoravská společnost chovatelů a.s., Natural s.r.o., Tiskárna Hradištko a depozitář Národního filmového archivu. Funguje tu knihovna, mateřská škola a devítiletá základní škola. Dopravní spojení s hlavním městem zajišťují autobusové linky č. 338 a 438 a vlaková trať Posázavský Pacifik.
O bohatý kulturní a společenský život se starají hlavně místní spolky a občanská sdružení. V obci působí Sbor dobrovolných hasičů Hradištko, Tělovýchovná jednota Slovan Hradištko, Myslivecké sdružení Medník, Sbor dobrovolných hasičů Pikovice, zahrádkáři, spolek Ovčičky, Bikepark Hradištko, Jdeseven a Okrašlovací spolek Hradištko. Sportovní vyžití zajišťují dva fotbalové kluby TJ Slovan Hradištko a SK Pikovice, klub akrobatického rokenrolu RNR Marko a dámský taneční spolek Nech-těla odpočívat. Mezi oblíbené akce patří letní pouť a zábava, rozsvěcení vánočního stromu a živý betlém, pálení čarodějnic, dětský den, dýňobraní, lampionový průvod a masopust.

Obec Hradištko je od doby zřízení lodní dopravy na Vltavě Pražskou paroplavební společností a vybudování železniční trati Praha – Čerčany vyhledávaným turistickým cílem. Na jaře míří davy návštěvníků na vrch Medník, aby obdivovali krásu kvetoucí byliny kandík psí zub, který nenajdou nikde jinde na území naší republiky. Kandík je zároveň ve znaku obce. Přes Medník dále vede naučná stezka a celá lokalita je Národní přírodní památkou. Pikovice jsou cílovým místem turistů, kteří zdolávají Posázavskou stezku, nebo vodáků sjíždějících řeku Sázavu. Každý rok v září se v kempu u řeky koná country festival, který je připomínkou bohaté trampské historie. Dalším cílem návštěvníků Hradištka může být zájem o historii za druhé světové války. V roce 2012 byla vybudovaná naučná stezka Vystěhované Hradištko, která informuje o nuceném vysídlení oblasti za německé okupace a zřízení vojenského cvičiště zbraní SS. Stezka dlouhá 8 km prochází místy, kde stál pobočný koncentrační tábor, vzpomíná na oběti nacistického běsnění před koncem války a vede roklí Dušno, kde byl nalezen archiv K. H. Franka. Obcí vedou i další turistické a cykloturistické trasy.