Spolek Ovčičky byl společně s občany části obce Brunšov založen již v roce 2002 a letos oslaví 20 roků činnosti. Je to sdružení příznivců naší společné vyhlídky. Naším cílem je a bude podílet se na ochraně tohoto veřejného prostranství, jeho pravidelné údržbě a zvelebování. Dlouhodobým cílem je vytvoření „Parku Ovčičky“ pro odpočinek všech místních i kolemjdoucích.

  • V rámci našeho programu jsme za přispění obce zakoupili a brigádnicky instalovali nové lavičky, stoly a odpadkové koše na vyhlídce i pod skalou u Vltavy.
  • Průběžně upravujeme plochu ve střední a horní části vyhlídky a odstraňují se divoce rostoucí křoviny.
  • Natíráme zábradlí na brunšovských schodech a udržujeme inventáře.
  • Ve spolupráci s obcí jsme odborně zrenovovali pomník padlých z 1.světové války a brigádně opravili jeho oplocení.
  • Vybudovali jsme dětské pískoviště a průběžně doplňujeme herní prvky pro nejmenší.
  • Vyměnili jsme a natřeli poškozená prkna na lavičkách a na stolech .
  • Naší oblíbenou tradicí je každoroční vztyčování vyzdobené májky a pálení čarodějnic.
  • Z dalších společných akcí máme na starost pokládání věnce u pomníčku na Brunšově a účast na akcích pořádaných obcí, rozsvěcujeme vánoční stromeček a scházíme se v době adventu a na Silvestra. Sousedské posezení se koná při brigádách i v průběhu roku.

Spolek aktivně spolupracuje s obcí a pomocí dotací zvelebuje tuto část obce pro všechny návštěvníky. Vše je na bázi dobrovolnosti členů v jejich volném čase.

Pokud by se chtěl někdo blíže seznámit s naší činností, přiložit ruku k dílu, poskytnout zajímavý nápad, obraťte se přímo na předsedu našeho spolku.

Kontakt:

Pavel Pešek
Brunšov 232
Tel.: 724 687 994
brunsov@seznam.cz

Naše motto: „Přijďte  si  k  nám  v  klidu  posedět…“