Podrobné aktuální informace na samostatném webu SDH Pikovice

Představení sboru

Počátky Sboru dobrovolných hasičů Pikovice je nutno hledat v roce 1907, kdy vznikl Sbor dobrovolných hasičů Hradištko. V té době působili pikovičtí hasiči v 1 sboru společně s hradištskými, přičemž ke zdárnému plnění jejich úkolů byly obstarány 3 požární stříkačky (1 velká pro Hradištko a 2 malé pro Brunšov a Pikovice). V roce 1911 byla v Pikovicích postavena požární zbrojnice (tzv. zvonička), kam byla zakoupená stříkačka umístěna. Ke zvratu v dalším vývoji došlo v roce 1921, kdy se od Sboru dobrovolných hasičů Hradištko odtrhli pikovičtí členové, a založili samostatný Sbor dobrovolných hasičů Pikovice, který měl 16 zakládajících členů v čele se starostou Antonínem Dolejším.

Pikovice_Zvonicka

V současné době má sbor přes 50 členů (včetně dětí) a kromě původní „zvoničky“ disponuje též novější hasičskou zbrojnicí postavenou v 60. letech 20. století.

Poslání a úkoly sboru

Těžiště činnosti Sboru dobrovolných hasičů Pikovice spočívá v plnění úkolů na úseku požární ochrany. Do roku 2016 existovala v Pikovicích samostatná jednotka požární ochrany kategorie JPO V. V květnu uvedeného roku však došlo ke sloučení s další jednotkou působící v obci, jejíž činnost byla zajišťována členy Sboru dobrovolných hasičů Hradištko. Tímto sloučením vznikla společná Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hradištko kategorie JPO III. Kromě aktivní účasti na zásazích uvedené jednotky se členové Sboru dobrovolných hasičů Pikovice snaží zejména o protipožární osvětu mezi spoluobčany a preventivní činnost. Současně se intenzivně pracuje na údržbě hasičské zbrojnice a modernizaci požární techniky.

SDH_Pikovice_Ford

Sbor dobrovolných hasičů Pikovice si dále klade za cíl spolupracovat při organizování společenského života v Pikovicích (zejména pořádáním akcí pro veřejnost) a při rozvíjení dobrých sousedských vztahů. Sbor také provozuje vodácké tábořiště na břehu řeky Sázavy v Pikovicích. Od roku 2021 vede kroužek mladých hasičů, kteří se schází na pravidelných schůzkách jednou za 14 dní v neděli.

Kontakty

Poštovní adresa: U Zvoničky 170, Hradištko, 252 09
E-mailová adresa: sdhpikovice@email.cz
Facebook: https://www.facebook.com/SDH-Pikovice-1715992662009400/
Samostatné webové stránky: http://www.sdh-pikovice.cz/

Telefonní kontakty:
Bohumil Dalibaba (starosta): 602 271 226
Zdeněk Prošek (náměstek starosty): 776 388 482
Antonín Dolejší (velitel): 728 323 402