Informace a poplatcích a vyhláškách

Základní sazba poplatku za likvidaci komunálního odpadu činí 1 200 Kč ročně na poplatníka. Fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Hradištko mají úlevu ve výši 400 Kč. Zjednodušeně řečeno, trvale hlášení v obci Hradištko platí ročně 800 Kč za osobu. Za chatu, rodinný dům nebo byt bez trvale přihlášené osoby činí poplatek 1 200 Kč ročně. Místní poplatek za odpad je splatný vždy nejpozději do 31. března kalendářního roku na bankovní účet č. 2925111/0100, variabilní symbol: číslo objektu, nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu.

Uhradit poplatek za odpad je zákonná povinnost každého poplatníka, Obecní úřad Hradištko nerozesílá prostřednictvím České pošty předpis úhrady. Kdo využil možnosti elektronického zasílání dokumentů, obdrží upozornění na splatnost poplatku za odpad e-mailem.

S likvidací komunálního odpadu souvisí tyto obecně závazné vyhlášky: