S vystavováním a používáním elektronických dokladů od 1.3.2019, vystavených ze strany Obecního úřadu Hradištko (může se dotýkat fakturace vodného, stočného, poplatku za komunální odpad, poplatku za psy nebo jiných poplatků) se sídlem Ve Dvoře 1, 252 09 Hradištko, IČ: 00241245.

    Souhlasím s tím, že vystavené doklady budou zasílány pouze elektronicky na adresu:
    Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu výše uvedeném dávám ve smyslu zákona
    č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas k jejich zpracování a uchování.

    V případě změny údajů nebo odvolání elektronického zasílání dokladů pište na
    e-mail odecty@hradistko.cz