Podle pamětní knihy se vznik tohoto sboru datuje na 20. ledna 1907, kdy byla svolána v hostinci Václava Bernarda v Hradištku ustanovující schůze o zřízení dobrovolného sboru hasičů pro katastr obce Hradištko. Prvním předsedou byl zvolen Dr. Isidor Zahradník, místopředsedou Antonín Dolejší a zapisovatelem učitel Václav Dudek. Celkový počet ustanovujících členů byl 24 a 29 přispívajících. Sbor dobrovolných hasičů byl povolen výnosem c.k. místodržitelstvím pro království České ze dne 30. ledna 1907, číslo 21 972.

hasici
Historická stříkačka „Šmejkalka“.

Výbor SDH Hradištko:

Starosta: Pavel Řepa
Místostarosta: Roman Podlešák
Velitel: Jiří Ferencei

Jednatel: Jiří Auterský
Hospodář: Petr Haba
Strojník: Štefan Kaduch
Referent mládeže: Martin Kaduch

Hlavní úkoly SDH jsou v současnosti směrovány k aktivní spolupráci s Obecním úřadem při zajišťování úkolů obce na úseku požární ochrany. V preventivní oblasti je práce sboru zaměřena na provádění preventivních prohlídek obytných domů a provozoven, zajištění požární vody z veřejné sítě funkčními hydranty, péče o vodní zdroje, kontrola udržování předepsaných průjezdných profilů, údržba požární a zásahové techniky.

JSDH Hradištko disponuje technikou: CAS K 24 Liaz, CAS 32 Tatra 815, DA Ford Tranzit a ve zbrojnici v Pikovicích DA Ford Tranzit a přívěsem s člunem.

V oblasti represivní disponuje SDH Hradištko již popsanou zásahovou technikou, kterou má k dispozici proškolená zásahová jednotka v počtu 22 členů. Vybavení členů zásahové jednotky pracovními oděvy a přilbami je na odpovídající úrovni. V souvislost s novou organizací požární ochrany na úrovni kraje byla zásahová jednotka našeho SDH zařazena do integrovaného záchranného systému (IZS). V rámci toho pak došlo k rozšíření operačního území na kterém zasahujeme společně s profesionálními sbory. Zařazení našeho SDH do IZS je projevem důvěry a oceněním naší dobré práce a výsledku, které náš sbor dosahuje. Tyto zvýšené nároky, které jsou na náš SDH kladeny se pochopitelně musí promítnout do dalšího zkvalitnění a modernizace zásahové techniky a v neposlední řadě i do kvalitnějšího vybavení příslušníků zásahové jednotky.

Poštovní adresa:
SDH Hradištko
Hradištko
252 09

E-mailová adresa:
hasicihradistko@seznam.cz

Facebook:  https://www.facebook.com/sdhhradistko/

Webové stránky: http://www.sdh-hradistko.cz/

Telefonní kontakt:

Velitel Jiří Ferencei 778 547 517

Podrobné aktuální informace na samostatném webu SDH Hradištko