Obec Hradištko se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení se vztahuje na internetové stránky https://www.hradistko.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou v souladu s metodickými pokyny k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s výjimkami uvedenými níže.

Pro zobrazení dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný prohlížeč, např. Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe. Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných internetových prohlížečích. Dále se na webu objevují dokumenty ve formátu MS Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Open Office).

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

Pro některá oznámení uveřejněná na elektronické úřední desce Obecního
úřadu Hradištko není k dispozici elektronická textová verze, jsou tedy k
dispozici pouze v obrazovém formátu (JPEG, GIF, případně png).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 4. 7. 2022.

Toto prohlášení bylo vypracováno v souladu s požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 metodou vlastního posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby tyto stránky byly bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail info@simonbruknar.com

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz