NAUČNÉ STEZKY

Naučná stezka Medník

Nejstarší česká naučná stezka, která vznikla v roce 1965, začíná na železniční zastávce Petrov u Prahy a odsud vede podél řeky Sázavy souběžně s Posázavskou stezkou. Pak následuje prudký výstup po úbočí Medníku a nakonec sestup zpět do výchozího místa. Trasa je asi 5 km dlouhá a zahrnuje 14 zastávek. Informační tabule seznamují s místní faunou a flórou, ale i s historií kraje, budováním Posázavského Pacifiku či vodáctvím a trampingem. Stezka byla obnovena v roce 2009 Centrem ekologické výchovy Zvoneček z Vraného nad Vltavou.

Naučná stezka „Vystěhované Hradištko“

Stezka vede katastrálním územím naší obce v délce 8,5 km a zahrnuje deset zastavení s informačními tabulemi. Naučná stezka byla zpřístupněna 15. září 2012, tedy v den 70. výročí, kdy museli občané Hradištka nuceně opustit své domovy. Obsah tabulí seznamuje s historií vystěhování obce, budování cvičiště SS, přibližuje hrůzy života v koncentračním táboře a připomíná osudy několika vězňů. Jedním z témat je i ukrytí archivu K. H. Franka a jeho vyzvednutí Američany. Závěr stezky je věnován osvobození a poválečné obnově obce. Stezka začíná na návsi u zámečku a končí na Brunšově v blízkosti štěchovického mostu.

Naučná stezka „Sekanka, soutok, Ostrov a Kilián“

Naučná stezka na trase Hradištko – Sekanka – soutok Sázavy s Vltavou – Ostrovský klášter – kostel sv. Kiliána je externí částí stálé expozice Regionálního muzea v Jílovém u Prahy. Na deseti zastaveních provádí zájemce od vstupu do opevněného areálu zaniklého městečka okolo pozůstatků jeho staveb. Trasa stezky pokračuje na soutok Sázavy s Vltavou, odkud lze při zajištění převozu pokračovat k dalším infopanelům stezky, umístěným přímo v areálu kláštera, mezi jeho archeologicky odkrytými a zakonzervovanými pozůstatky. Poslední panel je umístěn u kostela sv. Kiliána na levém břehu Vltavy v místní části Davle-Kilián a seznamuje s historií tohoto románsko-gotického kostela. Texty všech informačních tabulí jsou doplněny fotografickými vizualizacemi z 3D rekonstrukce a snaží se ukázat reálný pohled na památky, jaký by se z míst jednotlivých zastavení naskytl středověkému poutníkovi. Naučná stezka byla slavnostně otevřena dne 1. dubna 2017.

TURISTICKÉ TRASY

Posázavská stezka

Stezka byla vybudována Klubem českých turistů a zpřístupněna v roce 1920. Doporučujeme vydat se na ni z Kamenného Přívozu a jít po proudu řeky. Stezka kopíruje její tok a cestou potkáte první trampské osady v Posázaví, např. Arizonu nebo Staré kamarády. Vaši pozornost upoutají i jednotlivé sruby v nepřístupných výškách. Ze stezky lze dobře vidět také technický skvost Posázavského Pacifiku – viadukt na Žampachu, který patří mezi nejvyšší kamenné železniční mosty ve Střední Evropě. Stezka vede v závěrečném úseku v těsné blízkosti Sázavy a odmění vás několika krásnými pohledy z Klimentovy a Raisovy vyhlídky na meandry řeky. Stezka končí v Pikovicích u lávky vedoucí k železniční zastávce. Pro další cestování lze využít také autobusovou dopravu. Stezka není určena pro cyklisty!

DALŠÍ TURISTICKÉ TRASY

Katastrálním územím obce procházejí i další turistické trasy. Zelená turistická značka vede na trase Štěchovice – Brunšov – Hradištko – Pikovice – Petrov. Hezká procházka je od lávky v Pikovicích po červené turistické značce, která vede po pravém břehu Sázavy až do Davle na soutok Sázavy s Vltavou. Modrá turistická značka spojuje Štěchovice – Brunšov – Závist a Třebsín. Z návsi s krásnou kapličkou můžete pokračovat po žluté turistické značce, která vás dovede ke Smetanově vyhlídce, odkud je krásný pohled na Vltavu a na legendární osadu Ztracenka. Po překonání dalších 5 km po žluté narazíte na nejkrásnější vyhlídku v širokém okolí – Máj . Na Třebsín můžete vyrazit i z Pikovic, a to buď po zelené značce přes sedlo Malého a Velkého Medníku, nebo odbočkou z Posázavské stezky na rozcestí pod Třebsínem.

CYKLOTRASY

Na Vltavskou jižní cyklotrasu navazuje cyklotrasa č. 8199, která vede přes obec Hradištko s odbočkou na Sekanku, která je archeologicky cennou lokalitou a kde se nachází naučná stezka. Cyklotrasa pokračuje do Pikovic a podél pravého břehu řeky Sázavy do Davle, kde navazuje na cyklotrasu č. 19 vedoucí do Jílového u Prahy a Kamenného Přívozu. Na kole se dostanete také do Třebsína po cyklotrase č. 8201.