Nový územní plán obce Hradištko

Probíhá tvorba Zadání územního plánu Hradištko.

Právní stav po změně č. 6 - úplné znění ÚPNSÚ Hradištko

Změna č. 6 ÚPNSÚ Hradištko

Právní stav po změně č. 5

Změna č. 5 ÚPNSÚ Hradištko

Územní studie, plocha Z4-14 Rajchardov, ul. Polní

Územní studie, lokality 1 a 2 Nad Malým vrchem