Kdo jsme, co děláme a kde nás najdete

1. Organizace vznikla v r.1958, to znamená, že pracuje 61 let. Zakladatelkou byla paní Sedláčková.

2. Činnost: odborné vzdělávání členů, odborná pomoc, sdružování zahrádkářů, sbližování zahrádkářů a obce, pomoc při zkrášlování Hradištka a společenské vyžití.

Náplň: Schůze a zájezdy nejsou určeny oficialitám, poznávání země, historie a pobavení, ale vždy přednostně „zelenému programu“, čili tomu, abychom se odborně něčemu přiučili. Při zájezdech na výstavy do Lysé nad Labem, Českých Budějovic apod., ale i na hrady a zámky, vždy vybíráme takové, které oplývají význačnými zahradami či jinými „zelenými“ krásami (loni například Kroměříž, letos pak Klášterec nad Ohří s úžasnou zahradou – zčásti arboretem s několikasetletými velikány). Nadto vždy navštívíme nějaké zahradnictví, které se specializuje na určitý druh rostlin apod. (v minulosti mj. Subtropické zahradnictví Kruh u Jilemnice, nebo DIKÉ v Příšovicích u Turnova, kde jsou odborníky na pěstování okrasných listnatých i jehličnatých dřevin). Na členských schůzích se pak věnujeme vždy nějaké odborné tématice. Letos to bylo samozřejmě sucho. A konkrétně to, jaké rostlinstvo sucho a vedro nejlépe snáší.

Organizace nemá vlastní sídlo (dříve hostovala v budově OÚ), pak byla při schůzích hostem v klubovně TJ Slovan Hradištko, naposledy jsme se na výročním jednání sešli Na Pervidle a výbor se schází v Japece. Zahrádkáři se proto o to více těší na nové společenské prostory obce.

3. Struktura: Výbor má předsedu a pět členů:

Miloš Friedl (předseda)

Pavla Mlíkovská

Doris Papoušková

Ludmila Vrňáková

Janka Smorádková

Milada Baštářová

4. Kontakty: Možný kontakt se členy výboru je při schůzích výboru, které se konají každou poslední sobotu v měsíci v Japece.

5. Stanovy ČZS jsou uveřejněny ve Věstnících ČZS průběžně včetně novel jednotlivých zákonů. To pro ty, kdo mají rádi oficiality. Nadto na adrese https://www.zahradkari.cz/czs/index.php lze najít podrobnosti o Českém zahrádkářském svazu a stejně tak i mnoho podnětů a cenných rad pro kohokoli, kdo rád zahradničí.

6. Zahrádkáři nejen Hradišťákům: Protože řada našich „objevů“ se může hodit komukoli z vás, dovolujeme si předložit seznam rostlin, které jsou buď přímo suchomilné, nebo přísušky, parna a větrné počasí slušně snášejí.

Na druhé straně bychom byli rádi, kdyby někteří z vás naši snahu alespoň skromně ozvláštnit centrum obce či pietní místo u křížku nehatili tím, že květiny zcizují. Stává se to každoročně a je to opravdu zbytečné. Staňte se raději našimi členy a vězte, že většina zahrádkářů, když jen trochu mohou, se s vámi o své výpěstky podělí.

ZO ČZS na Hradištku potřebuje nutně omladit. Víme, že zahrádkaření vždy bylo, je a bude zálibou spíše starší generace, ale i mnozí lidé v „nejlepším věku“ se už zahradničení věnují. Apelujeme na vás i přesto, že současní mladší členové naší organizace nejsou – zpravidla kvůli pracovnímu vytížení, a tedy nedostatku času –aktivní.