Informace o svozu odpadu

AKTUÁLNĚ: Prosíme o vyplnění krátké ankety. Za Vaše odpovědi děkujeme.

Směsný komunální odpad

Vlastní popelnice v trase svozu se vyváží každou středu nebo každý čtvrtek (viz mapa s termínem svozu) v ranních hodinách. Pokud nebudou popelnice vyvezeny z důvodu nepředvídatelných okolností (např. živelná pohroma, porucha svozové techniky aj.), zůstávají popelnice na místě až do náhradního termínu svozu. Odpad nesmí obsahovat složky tříděného odpadu – papír, plasty, kovy, trávu, listí, suť, sklo, textil aj.

Tříděný odpad

Kontejnery na plasty umístěné v katastru obce se vyváží každé úterý, kontejnery na papír každou středu.