Výbory a komise pro volební období 2022 – 2026

Finanční výbor
Předseda Václav Hašek, členové Mgr. Ing. Gabriela Walter Raiser a Ing. Václav Buriánek ml.

Kontrolní výbor
Předseda Bc. Jiří Žemlička, členové Mgr. Roman Šafránek a Ing. Josef Petrák

Zřízené komise starostkou obce Hradištko jako iniciativních a poradních orgánů:

komise pro rozvoj obce
předsedkyně Ing. Markéta Šafránková Bejkovská, členové Ing. arch. Eva Letovská, Ing. arch. David Kraus, Ing. arch. Jiří Hejl, Jana Hajšmanová, Ing arch. Jakub Loučka, Mgr. Miroslava Flemrová

kulturní komise
předsedkyně Mgr. Lenka Kostečková, Ivana Jiráková

komise pro spolky
předseda Václav Hašek, členové Jiří Ferencei a Ing. Ladislav Vondrášek

stavební komise
předseda Ing. Antonín Branný, členka Bc. Vladimíra Čapková, Ing. Veronika Skalová

školní a sociální komise
předseda Bc. Rudolf Zděnek, členky Mgr. Miloslava Zahálková, Mgr. Klára Budilová a Milena Vondrášková

komise pro mezinárodní spolupráci
předsedkyně Lucie Hašková, členové Milan Burian, Petr Matyáš, Lenka Otradovcová, Markéta Šafránková Bejkovská