Myslivecká naháňka – 25. listopadu 2023

Myslivecký spolek Medník upozorňuje občany, že v sobotu 25. listopadu 2023 od 8 do 11 h proběhne v honitbě Medník (lokalita Sekanka a Šlemín) naháňka na černou zvěř (prase divoké).
Prosím omezte v uvedeném čase vycházky do této oblasti z důvodu vlastní bezpečnosti/zajištění bezpečného průběhu naháňky. Děkujeme.

Most Dr. Edvarda Beneše – rekonstrukce 2024

V průběhu listopadu by se mělo uskutečnit společné jednání zástupců Středočeského kraje, vybraného zhotovitele a obcí dotčených rekonstrukcí mostu.

Obec bude prosazovat naplnění těchto požadavků:

 • Na objízdných trasách nebudou žádná omezení a bude na nich provedena oprava povrchu.
 • Dojezdové časy IZS budou zachovány.
 • Přívoz bude dostatečně kapacitní, částečně krytý a s možností převážet kola i motorky. Jízdné bude bezplatné. Přívoz bude mít nepřetržitý provoz 24/7.
 • Na obou březích budou nástupiště s přístřeškem, lavičkou a stojanem na kola.
 • Bude vyžadován návrh náhradního řešení dopravy při zvýšeném průtoku Vltavy, který by zamezil provozu přívozu.
 • Četnost a kapacita vlakových spojů bude posílena a bude zajištěna návaznost vlaku na autobusové spoje, příp. kyvadlová doprava mezi Pikovicemi a Brunšovem.
 • Školní autobus ze Slap bude jezdit po objízdné trase bez přestupu. Zvýšené provozní náklady neponese obec Hradištko.
 • Bude zachován příjezd a přístup k objektům ve spodní části Benešovské, u paty mostu a vjezd do ulice K Přehradě.
 • Bude proveden pasport příjezdových místních komunikací.

Pro občany bude zajištěno:

 • Nehlídané parkování aut bude možné v ulici K Přehradě a Šlemínská u sběrného dvora. O možnosti parkování ve Štěchovicích jednáme.
 • Pěší příchod k přístavišti bude přes bikepark nebo ulicí Přístavní – dle umístění přístaviště.

Žádáme občany, aby vyplnili anketu týkající se časů využití přívozu. Její výstupy využijeme pro jednání týkající se kapacity a frekvence přívozu. Anketu můžete vyplnit zde. Děkujeme.

Vaše další podněty, postřehy a připomínky zasílejte prosím na e-mail obec@hradistko.cz nebo sdělte na telefonní číslo 731 658 508.

 

Oprava Štěchovického mostu – náhradní doprava přívozem

Středočeský kraj vybral zhotovitele opravy mostu Dr. Edv. Beneše ve Štěchovicích. Při rekonstrukci dojde k jeho úplnému uzavření. Předpoklad zahájení stavby je březen 2024. Náhradní doprava bude řešena formou přívozu. Abychom vám zajistili co nejplynulejší náhradní dopravu, potřebujeme pro jednání se zhotovitelem maximum podkladů. Proto se na vás obracíme se žádostí o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se vytížení této trasy tak, abychom mohli požadovat co nejlepší rozvržení a četnost přívozů. Děkujeme za váš čas.

DOTAZNÍK – náhradní doprava přívozem při uzavření Štěchovického mostu

Napište či pomocí posuvníku na ose vyberte, kolik osob z vaší rodiny by přívoz v konkrétní časy v průběhu celého dne využilo, a to v obou směrech. Pokud žádná, ponechte výchozí nastavení (tedy 0).

Loading