Z důvodu nezbytné opravy na vodovodním řadu v centru obce dojde ve čtvrtek 24. srpna 2023 v předpokládaném čase 8.00-14.00 hodin k rozsáhlé odstávce vody.
Úplná odstávka vody se bude týkat většiny Hradištka a Rajchardova. Na Brunšově a v části Hradištka dojde pouze k poklesu tlaku v řadu. Ulice Na Vrcholu (Hradištko) a celé Pikovice nebudou odstávkou ovlivněny. Podrobně jsou lokality zobrazeny v mapě a na geoportálu obce – zde. Rovněž přikládáme seznam ulic dle typu odstávky.
Po znovuzprovoznění řadu bude probíhat intenzivní odkalování, přesto bude mít voda v následujících 2-3 dnech železitý zákal. Doporučujeme v této době neprat a nepoužívat vodu k pití. Po celou dobu bude na parkovišti u Japeky zajištěna cisterna s pitnou vodou.

Kontakty:

  • technická infrastruktura obce: Ing. Skalová – tel.: 731 658 507
  • správce vodovodu: Ing. Zunt – tel.: 602 831 114

Rozsah odstávky – seznam ulic

Rozsah odstávky – mapa