Vážení občané,

aplikace „Můj vodoměr“ k zapisování stavu vodoměrů bude pro rok 2023 otevřena ve třech cyklech.

  • od 15. do 30. září 2023 bude aplikace otevřena pro obyvatele částí BRUNŠOV a RAJCHARDOV
  • od 1. do 15. října 2023 pro obyvatele části PIKOVICE
  • od 16. do 31. října 2023 pro obyvatele části HRADIŠTKO

Všichni, kteří poskytli kontaktní e-mail anebo zaslali souhlas s elektronickým zasíláním korespondence, budou mít možnost zápisu prostřednictvím aplikace.

V případě nezapsání stavu do aplikace bude v průběhu října a listopadu provádět odečty pracovník obce, který fyzicky odečte váš vodoměr a stav zapíše.

Termíny odečtů pracovníkem obce vždy v odpoledních hodinách nebo o víkendu:

  • 5.- 20. října 2023 části Brunšov a Rajchardov
  • 21. října – 10. listopadu 2023 část Pikovice
  • 21. listopadu – 10. prosince 2023 část Hradištko

Žádáme tímto o vaši součinnost při samotném odečtu, osoby odečítající vodoměr se prokáží kartičkou opravňující a pověřující k tomuto úkonu.

Datum a čas není možné dopředu nahlásit vzhledem k členitosti území.

Nezastižení odběratelé dostanou do schránky lísteček s pokyny k dodatečnému nahlášení stavu telefonem, e-mailem nebo vhozem do schránky před obecním úřadem.

V případě, že do 15. prosince 2023 tito majitelé nemovitostí stav vodoměru nenahlásí, bude dle zákona č. 374/2001Sb. vyfakturována spotřeba aritmetickým průměrem za poslední 3 účetní období.

Děkujeme za pochopení a pomoc při letošním odečtu vodoměrů.