Volby do Zastupitelstva kraje a Senátu – volební okrsky

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu ČR se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14.00 hod do 22.00 hod a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hod do 14. hod. Volební okrsky a volební místnosti jsou stanoveny jako obvykle. Oficiální dokument o počtu a sídlech volebních okrsků a další informace je ZDE. V případě voleb do Senátu spadá naše obec do volebního obvodu č. 18.

Voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové. Volič prokáže svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR.

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto volby uskutečnění v pátek 9. října 2020 a v sobotu 10. října 2020 v čase obvyklém.

Přerušení dodávky elektřiny

Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to dne 5. října 2020 v čase od 8.00 do 12.00 hodin (Jižní: E1514; Nade Vsí: E1185, E1299, E1451, E1612, E1713) a 6. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin (parc. č. 357/63, parc. č. 1078, E254, E341, E49, E620, K Dubí: 53, 108, E170; Nad Šlemínem: 71, E1009, E107, E1637, E1638, E1645, E1719, E177, E178, E230, E371, E505, E516, E517, E545, E628, E679, E693, E785, E887, E911). Odstávky se týkají místní části Hradištko.

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká, na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

Muzikoterapie v knihovně

Obecní knihovna Hradištko vás zve vás na odpočinek a regeneraci metodou celostní muzikoterapie, která se koná ve čtvrtek 24. září 2020 v 19 hodin. MgA. Kateřina Engelberthová bude improvizovaně zpívat a hrát na frekvenčně bohaté přírodní hudební nástroje, při kterých budete mít možnost zažít jedinečný, hluboký relaxační stav. Každá buňka vašeho těla se zaraduje, přijďte se vyladit. Vstupné: 150 Kč. Přihlášky a více informací na tel. 731 275 269. Plakát zde.

Vernisáž výstavy fotografií

Zveme vás na vernisáž výstavy fotografií “Poetické momentky Jiřího Šubra”, která se koná v pátek 11. září 2020 v 18 hodin na zámku. Výstava bude dále přístupná v sobotu 12. září od 10 do 18 hodin a po přestěhování obecního úřadu na zámek v úředních hodinách. Plakát zde.

Oprava komunikace Nad Vodojemem

Ve dnech 8.9 – 11.9. 2020 bude probíhat oprava místní komunikace v ul. Pod Vodojemem v rámci dokončování prací výstavby kanalizace v této lokalitě, mapa ZDE. Následně budou pokračovat opravné práce i v dalších ulicích. Jejich mapové vyznačení budeme postupně aktualizovat.

Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme

Oprava komunikace Spojovací a její částečná uzavírka

Oznamujeme, že ve dnech 2.9 – 4.9. 2020 budou v době vždy od 8.00 do 17.30 probíhat opravné práce na komunikaci parc. č. 564/13 a parc.č. 564/25 v ulici Spojovací.

Bude se jednat o přípravné práce podkladu před finální pokládkou asfaltového povrchu (toto finální dokončení bude provedeno v říjnu 2020). Aktuální práce budou probíhat ve dvou etapách (značeno červenou a modrou barvou v mapovém podkladu), po dobu prací bude průjezd příslušnou částí komunikace uzavřen.

Tyto práce a opravy jsou spojené s výstavbou kanalizace Nade Vsí a napojením na ČOV Pikovice.

Děkujeme za pochopení.