Výstraha ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav vydal doporučení ke zmírnění následků sucha a velmi vysokých teplot: nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Dále dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata v automobilech zaparkovaných na přímém slunci. Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům.
Vždy je třeba respektovat aktuální stav, klimatické podmínky a zohlednit možná rizika i při opékání špekáčků na vlastní zahradě. K ukládání bioodpadu či jiného dřevěného materiálu je určen sběrný dvůr.
Děkujeme za váš zodpovědný přístup.

Štěchovický most – dopravní omezení

V pátek 15.7.2022 začalo platit dopravní omezení ve Štěchovicích, jehož součástí bylo umístění semaforů na mostě Dr. Edv. Beneše. Obec Hradištko nebyla ve správním řízení, stanovujícím dopravně inženýrské opatření (DIO), obeslána a o připravovaném záměru nebyla informována. Hned v průběhu víkendu byli kontaktováni příslušní pracovníci Středočeského kraje a Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) s upozorněním na extrémní přetěžování mostu, jehož stav je vyhodnocen jako havarijní a s výzvou k provedení okamžité nápravy.  Dle pondělní informace KSÚS je v součinnosti s Policií ČR projednáváno stanovení nového dopravního opatření, kterým nebude ohrožena bezpečnost dopravy na mostě.  O novém DIO budeme veřejnost informovat, jakmile ho obdržíme .

Radka Svobodová, starostka obce

Žádost o odstranění větví zasahujících do vozovky nebo chodníku

Žádáme majitele všech pozemků v naší obci o kontrolu, zda z nich nepřesahují větve do vozovky nebo chodníku. Prosíme o důkladný ořez větví, aby vůbec nezasahovaly do profilu ulice. Přerostlé keře na mnoha místech brání průjezdu hasičských, popelářských či jiných vozů a chodcům komplikují bezpečný pohyb. Odstranění větví je povinností každého majitele. Zároveň jde i o ohleduplnost k ostatním, bezpečnost a ochranu zdraví a majetku. Děkujeme.

Upozornění vlastníkům pozemků v dosahu vedení vysokého napětí

Společnost ČEPS, a.s., která je vlastníkem a provozovatelem vedení vysokého napětí, vyzývá k okleštění nebo odstranění stromoví a jiných porostů zasahujících do ochranného pásma tohoto vedení. Do 20. července 2022 zástupci firmy vyzvou majitele pozemků v ochranném pásmu a projednají způsob a rozsah okleštění nebo odstranění porostů, které ohrožují bezpečné a spolehlivé provozování přenosové soustavy. Více info zde.

Finanční podpora od společnosti Elektrowin

V červenci 2022 poskytla společnost ELEKTROWIN a.s. naší obci finanční podporu ve výši 40 000 Kč v rámci motivačního programu. Finanční částka se odvíjí od množství odevzdaného elektrozařízení ve sběrném dvoře v rámci zpětného odběru. Tato finanční podpora z části pokryla nové oplocení rozšířené plochy sběrného dvora.

Tímto děkujeme občanům za odpovědný přístup k nakládání s použitým a nefunkčním elektrozařízením a společnosti ELEKTROWIN a.s. za spolupráci a podporu.

Slavnostní otevření dětského hřiště

Nenechte si ujít slavnostní otevření dětského hřiště v centru obce (mezi školkou a hasičskou zbrojnicí), které se uskuteční ve čtvrtek 30. června 2022 od 10 hodin. Můžete se těšit na vystoupení dětí z mateřské školy, soutěže a hry pro děti i malování na obličej. Dobroty pro vás připraví Pekárna Hradištko. Plakát zde.

Změna svozu komunálního odpadu

Od července bude svoz popelnic s komunálním odpadem v jedné svozové trase přesunut natrvalo na středu. Jedná se o trasu, která začíná u hájovny a pokračuje po Benešovské, kolem rybníka do Tiskárenské, Malou a Velkou Podkovou, po Pikovické kolem bytovek a školy. Dále se změna týká celých Pikovic, Vojtěšky, ulic Na Vrcholu, Spojovací, Sadové, V Zákoutí, Pod Vodojemem, V Zahrádkách, Slunné, K Budákovu, K Sekance a od ulice Na Hradcích dále K Sekance. Podrobnou mapu ulic najdete zde.

Poslední červnový čtvrteční svoz budou popelnice na této trase polepeny upozorněním na nastávající změnu. Popelnice v této trase mohou být připraveny ke svozu od úterý odpoledne.