Mimořádné opatření – omezení České pošty

V souvislosti s nastalou situací ohledně výskytu koronaviru na území České republiky může dojít k dočasným změnám, nebo dokonce omezení v doručování zásilek a v provozu poštovní pobočkové sítě. Tato situace vyžaduje zavedení systémových opatření, která zajistí, aby bylo poskytování poštovních služeb co nejbezpečnější.

V rámci doručovací sítě může Česká pošta v případě vyhlášení plošné karantény na určitém území přejít k tzv. bezkontaktnímu doručování zásilek a složenek. Veškerá opatření jsou preventivní, mají zabránit rychlému šíření nemoci a vstoupí v platnost pouze v případě, že bude krajskými hygienickými stanicemi vyhlášena plošná karanténa. Pokud k této situaci na určitém území dojde, budeme vás o tom bezodkladně informovat. Bližší informace ke konkrétním službám České pošty naleznete v přiloženém dokumentu.

Co se týká pobočkové sítě, budeme přijímat taková opatření, aby byl minimalizován přímý kontakt mezi zaměstnanci České pošty a klienty. Veškerá opatření budou v případě nutnosti zavedena s maximální snahou eliminovat nutnost dotčené pobočky uzavřít. Pokud by taková situace nastala, budeme vás rovněž neprodleně informovat.

Omezení dopravy v Pikovicích – rizikové kácení dřevin

Ve středu 11. března 2020 od 7.30 bude v průběhu celého dne probíhat rizikové kácení dřevin na pozemku p.č. 616/9. Kácení bude prováděno z komunikace Pod Medníkem a z toho důvodu bude v úseku mezi odbočeními do ul. Na Průhoně a Nádražní doprava řízena kyvadlově. Pro bezproblémový výjezd z Pikovic doporučujeme zaparkovat vůz v ulici Na Průhoně.

Mimořádné opatření – zákaz akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob

Ministerstvo zdravotnictví vydalo další mimořádné opatření, kterým se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Mimořádné opatření – uzavření škol

Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření, kterým se zakazuje přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vysokých školách. Mimořádné opatření platí od středy 11.03.2020 a do odvolání.

Rodiče žáků ZŠ Hradištko budou informováni prostřednictvím mailů a Edookitu. Maximum učení si budou brát děti domů.

Kandík kvete

Na Medníku už několik dní kvete kandík. Prosíme všechny návštěvníky míst, kde se tato chráněná rostlina vyskytuje, aby se pohybovali především po vyznačených cestách. Procházením turistů po lese dochází k sešlapu kandíku, proto prosíme o nejvyšší opatrnost a ohleduplné chování, zvýšený dohled na děti a dodržování zákazu volného pohybu psů. Děkujeme.