Od 1. července 2021 je pro všechny, kteří mají uzavřenou smlouvu o dodávce vody s obcí Hradištko, dostupný nový portál Můj vodoměr a to bez ohledu na instalovaný typ vodoměru. Portál umožňuje zapsání vlastního odečtu vodoměru, zobrazení základních údajů vodoměru a odběrných míst, zobrazení historie odečtů, grafický přehled spotřeby a zobrazení faktur a jejich úhrad.  Aplikace je dostupná přes internet na adrese https://hradistko.mujvodomer.cz  a  lze ji spustit na  většině běžně používaných zařízeních s přístupem na internet (počítač, tablet, mobilní telefon). Není vyžadována žádná instalace. Pro přístup na  portál doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome aktualizovaný na nejnovější verzi.

Aplikaci Můj vodoměr mohou zájemci (především chataři, kteří nebudou později k zastižení) využít také pro samoodečet stavu vodoměru, a to od 1.9. do 30.9.2021. V tomto případě doporučujeme také vložit fotografii. Při odečítání stavu vodoměru prosíme o kontrolu šachty i samotného vodoměru, zjištěné nedostatky nám nahlašte. Před zimou dostatečně zabezpečte šachtu proti zámrazu. Vyúčtování vodného bude zasíláno v průběhu listopadu 2021.

Od 1. října 2021 budou probíhat odečty vodoměrů standardním způsobem zaměstnanci obce.