Informace k zálohovým platbám za vodné

Z důvodu převodu dat do nového softwaru budou doklady k předpisům záloh za vodné rozesílány počátkem února.
U odběrných míst napojených na kanalizaci bude nyní součástí dokumentu také položka stočného.
Od 1.1.2021 bude tedy vodné a stočné (zálohy i vyúčtování) zahrnuty společně v jednom dokladu.
Pro rok 2021 je cena vodného 43,64 bez DPH za 1 m³ (48,00 Kč včetně DPH) a cena stočného 36,36 bez DPH za 1 m³ (40,00 Kč včetně DPH), což představuje stejné ceny jako v roce 2020.
Připomínáme možnost zažádat o elektronické zasílání dokumentů elektronické zasílání dokladů.

Výluka na trati Praha-Čerčany

Upozorňujeme, že v rámci modernizace železničního uzlu Praha-Vršovice proběhne výluka v úseku Praha, Hlavní nádraží a Praha, Krč, a to v tyto dny:

  • 21. – 22. ledna 2021 od 7:15 do 17:45 hodin

Po dobu výluky je doprava na trati 210 v úseku Praha, Hlavní nádraží – Praha, Vršovice organizována výhradně podle výlukového jízdního řádu.

Vylukovy_jizdni_rad_trat_171Vyveska_trat_210

Očkování seniorů 80+

Dne 15. ledna byla spuštěna registrace seniorů 80+ na očkování proti nákaze covid-19. Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá za pomoci centrálního rezervačního systému na adrese crs.uzis.cz. S provedením registrace může pomoci kdokoli – příbuzní, sociální pracovníci, obecní úřady.

V případě potřeby pomoci nebo asistence nás neváhejte kontaktovat.

  • 257 740 441, 731 658 501 – Lucie Buriánková, asistentka starostky
  • 731 658 505 – Lucie Hašková, knihovnice

Dle aktuálních informací je však kapacita rezervací všech očkovacích míst vyčerpána. Další rezervace budou umožněny později dle dodávky vakcín a dle doporučení je třeba ověřit volnou kapacitu nejdříve za několik dní.

Vše o očkování na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:  https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Informační leták zde.

Výluka na trati Praha-Čerčany

Upozorňujeme, že v rámci modernizace železničního uzlu Praha-Vršovice proběhne výluka na trati 210 Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany, Vrané nad Vltavou – Dobříš, a to v tyto dny:

  • 17. ledna 2021 od 7:50 do 16:40 hod
  • 18. – 20. ledna 2021 od 7:40 do 16:40 hodin

Po dobu výluky je doprava na trati 210 v úseku Praha, Hlavní nádraží – Praha, Vršovice organizována výhradně podle výlukového jízdního řádu.

Vylukovy_jizdnI_rad_k_ROV_63033

Informace k očkování proti covid-19

Středočeský kraj přináší aktuální informace týkající se očkování proti covid-19. To bude probíhat ve třech fázích. V první fázi (leden – únor 2021) budou očkovány nejrizikovější skupiny obyvatelstva. Ve druhé fázi (únor – červen 2021) budou po předchozí registraci očkovány prioritní skupiny obyvatel. Od července 2021 by měla být očkována široká veřejnost. Více informací najdete v přiloženém letáku. Mapu očkovacích míst najdete zde. V té souvislosti apelujeme na respektování stanovených nařízení a dodržování hygienických opatření. Buďme ohleduplní k druhým. Od 22.12.2020, kdy počet aktivních pozitivních případů na Hradištku byl 13, došlo ke skokovému nárůstu na dnešních 32.

Přerušení dodávky elektřiny

Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to dne 29. ledna 2021 v čase od 8.00 do 15.00 hodin v lokalitě Nade Vsí (Hradištko 518570E1083E1127E1132E1182E1202E1267E1337E1355E1408E1416E1489E1509).

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká, na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

Informační zpravodaj PID

V novém čísle Informačního zpravodaje PID se dozvíte novinky z Pražské integrované dopravy – operativní úpravy v souvislosti s koronavirovými opatřeními, možnost nahrát dlouhodobé předplatní kupony do mobilního telefonu v rámci aplikace PID Lítačka nebo on-line vyhledávání polohy a zpoždění autobusů a tramvají DPP.

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, informujeme občany, že v katastrálním území Hradištko pod Medníkem bude dne 5. března 2021 zahájena revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 31. května 2022. Předmětem bude porovnávání skutečného stavu v území s právním stavem zapsaným v katastru nemovitostí. Na základě leteckého snímkování a šetření na místě budou řešeny nesoulady, např. nezapsané objekty a jejich přístavby, druh pozemku jiný než skutečné užívání (orná půda, lesní pozemek x zahrada, komunikace x zahrada apod.) Více v přiložené vyhlášce a letáku nebo na stránkách katastrálního úřadu ČÚZK – Revize katastru (cuzk.cz)

Poplatky za komunální odpad na rok 2021

Zastupitelstvo obce Hradištko schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2020 (OZV č. 02/2020) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění výše poplatků.

Základní sazba poplatku činí 1 000 Kč na poplatníka. Osoby s trvalým pobytem v obci Hradištko mají úlevu ve výši 250 Kč. Zjednodušeně řečeno, trvale hlášení v obci Hradištko platí ročně 750 Kč za osobu. Za chatu, rodinný dům nebo byt bez trvale přihlášené osoby činí poplatek 1 000 Kč. Dle přílohy k OZV č. 02/2020 je vidět, že obec za sběr a svoz odpadu doplácí, v roce 2019 byly skutečné náklady na poplatníka 1 209 Kč.

Místní poplatek za rok 2021 je splatný nejpozději do 31.3.2021. Těm, kteří udělili souhlas se zasíláním dokladů elektronickou cestou, bude doručen e-mail, ostatním klasická složenka prostřednictvím pošty. Připomínáme možnost přihlásit se k zasílání dokumentů elektronicky (místní poplatky za odpad, vodné, stočné).