Očkování psů a koček

Ve čtvrtek 6. června 2019 proběhne očkování psů a koček. Jejich majitelé jsou povinni přinést s sebou očkovací průkazy. Poplatek za základní očkování je 100 Kč, za kombinaci 200 Kč. Časový harmonogram:

Hradištko (parkoviště před zámkem): 16.00 – 16.30 h

Pikovice (parkoviště u restaurace U Dolejších): 16.45 – 17.10 h

Rajchardov (prostor u zastávky autobusů): 17.20 – 17.25 h

Brunšov (parkoviště před prodejnou u Havlíčků): 17.30 – 17.45 h

Změna otevírací doby knihovny

Upozorňujeme návštěvníky knihovny, že v úterý 4. června a ve čtvrtek 6. června 2019 bude knihovna uzavřena z důvodu účasti na knihovnickém semináři a poradě knihovníků. Čtenářům nabízíme mimořádnou otevírací dobu, a to ve středu 5. června od 12 do 16 hodin a ve čtvrtek v dopoledním čase od 9 do 12 hodin. Děkujeme za pochopení.

Obnovení provozu pošty

V souvislosti se zprůjezdněním komunikace II/106 bude provoz pošty Partner Hradištko obnoven ke dni 6. června 2019 v původní otevírací době: pondělí – pátek: 8 – 11 h, 14 – 17 h.

Informace ke zprůjezdnění silnice II/106

Pro průjezd vozidel bude komunikace otevřena od soboty 1.6.2019. Úsek je veden stále v režimu stavby, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Od 3.6.2019 (pondělí) bude obnovena autobusová doprava podle pravidelných jízdních řádů. Na železnici zůstávají v platnosti současné výlukové jízdní řády. Celá zpráva ZDE.

Informace pro vlastníky a správce lesů

Současná kůrovcová kalamita nemá v historii českého lesnictví obdoby. Krajský úřad Středočeského kraje by chtěl informovat vlastníky a správce lesů o důležitých odkazech, které mají za cíl zlepšit povědomí o kůrovcové kalamitě, sumarizovat základní odborné informace o obranných opatřeních a současně poskytnout bližší podrobnosti o dotačních nástrojích, které jim pomohou eliminovat finanční dopady na ekonomiku subjektů hospodařících v lesích. Na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje najdete záložku Informace o kůrovcové kalamitě. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytuje jak Středočeský kraj – https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/prispevkylesnictvi-20182019sk, tak Ministerstvo zemědělství – https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/prispevkylesnictvi-20182019mze.

Příručka, která sumarizuje informace o všech dotačních programech týkajících se lesního hospodářství poskytovaných z rozpočtu Ministerstva zemědělství, popř. krajů: Moznosti_financni_podpory_v_oblasti_lesniho_hospodarstvi_a_myslivosti

 

Informace k uzavírce komunikace II/106 – před dokončením

Ode dne 24.5. budou probíhat přípravné práce pro zahájení pokládky finální vrstvy. Žádáme občany, aby respektovali značení na stavbě a využívali pouze koridor (chodník) vymezený k průchodu stavbou. Podkladové vrstvy jsou opatřovány chemickým postřikem, může tedy dojít ke znečištění obuvi nebo poškození vozidel. Nerespektováním pokynů stavby a narušením povrchů a následným prováděním vynucených oprav se termín dokončení rekonstrukce může prodloužit. Zároveň bude zamezen průjezd ulicí Přístavní z důvodu opravy vyústění dešťové kanalizace.

Podrobnější informace: Informace_k_doprave_II-106_dokonceni