Nové jízdní řády

Od pondělí 4. října 2021 dochází k posílení provozu autobusových linek do stavu před pandemií. Ve vyhledávačích spojení jsou již tyto jízdní řády zapracovány.

338, 361, 390 – posílení ve špičkách především v úseku Štěchovice – Praha, Smíchovské nádraží, více spojů ve večerním období celotýdenně

360 – posílení především v odpolední špičce z Prahy do Sedlčan na interval 30 minut, prodloužení provozu večer do půlnoci celotýdenně

437 – drobné úpravy spoje

Vývoz popelnic

Při dnešním svozu komunálního odpadu se porouchal popelářský vůz. Komu nebyla vyvezena popelnice, dočká se zítra. Děkujeme za pochopení.

Akce v knihovně pro seniory

Nenechte si ujít podzimní program v knihovně pro seniory:

ve čtvrtek 30. září 2021 od 10 do 11.30 hodin vždy poslední čtvrtek v měsíci, zadáno pro dámy v seniorském věku, čtení, povídání, tvoření, hraní deskových her a mnoho dalšího. Vstup zdarma.
od úterý 5. října 2021 od 9.30 do 11 hodin vždy jednou za 14 dní, téma Leonardo da Vinci, cena 300 Kč/semestr (6 přednášek)
od čtvrtka 7. října 2021 od 9.30 do 11.30 hodin vždy jednou za 14 dní, cena 50 Kč/lekce
Přehledné informace o dalších akcích v knihovně najdete zde.

Informace Finančního úřadu ke změně uplatnění osvobození od daně z pozemků

Finanční úřad vydal upozornění a informace pro poplatníky, kteří si uplatňují osvobození od daně z pozemků podle § 4 odst. 1. písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“). Upozornění se týká těchto změn:

  1. Změna v osvobození s dopadem na povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí
  2. Změna v posuzování zápisu krajinných prvků do evidence ekologicky významných prvků v evidenci LPIS

Změna uplatnění osvobození od daně z pozemků

Výstavba chodníku na Brunšově

V souvislosti se zahájením stavby VI. etapy chodníku na Brunšově žádáme projíždějící řidiče o zvýšení opatrnosti při jízdě a chodce, aby neprocházeli staveništěm. Plánovaný termín dokončení stavby je do konce října.

Semínkovna naživo

Víte o tom, že byla na jaře v knihovně založena semínkovna? To, co ze semínek vyrostlo, nám přes léto přineslo spoustu plodů i radosti. Z našich prvních výpěstků v těchto dnech pomalu sbíráme semínka, která vrátíme zpět do semínkovny pro příští sezónu.
Pojďme se navzájem potkat a popovídat si o našich zkušenostech. Navštíví nás i Klára Hrdá – zakladatelka projektu Semínkovna v ČR. Společně pokřtíme tu naši. Čeká nás beseda na téma základy semenaření v praxi i tvořivé dílny pro děti. Když se zapojíte do soutěže „Zdravé mlsání“, bude i něco dobrého na zub.
KDY? v sobotu 25. září 2021 od 14 hodin
KDE? v zámecké zahradě
CO KDYŽ BUDE PRŠET? tak v knihovně
Plakát zde.