Divadlo pro děti

Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na divadelní představení Kouzelný les, které se koná u příležitosti Mezinárodního dne dětí v neděli 31. května v 15 hodin na fotbalovém hřišti TJ Slovan Hradištko. Plakát zde.

Podpořme projekty spolku Jdeseven

Středočeský kraj vytvořil participativní rozpočet, ze kterého budou v roce 2020 podpořeny prospěšné projekty. Spolek Jdeseven, z.s. vytvořil dva projekty v obci Hradištko, které můžete vaším hlasem podpořit. Hlasovat může každý obyvatel Středočeského kraje starší 18 let, a to od 16. května do 15. června 2020 na https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/ (projekty najdete v oblasti Černošice). Více o projektech se dozvíte zde. Za přidělené hlasy děkujeme.

Úplná a částečná uzavírka Štěchovice, Masečín 22.5.2020 – 15.6.2020

Úplná uzavírka se bude dotýkat silnice II/102 od ulice Vltavská k mostu Dr. E. Beneše, objízdná trasa bude vedena přes ulici Hlavní (tzv. staré Štěchovice), doprava bude vedena kyvadlově, řízena světelným signalizačním zařízením. Uzavřen bude průjezd z Masečína do Štěchovic pro veškerou dopravu mimo BUS linku PID 440.

Rozhodnutí o uzavírce vydaném Městským úřad Černošice platí pro období 22.05.20 až 15.06.20. Investorem této rekonstrukce je Středočeský kraj, zhotovitelem společnost STRABAG.

Dočasné změny v autobusové dopravě ZDE.

Grafické znázornění ZDE.

Objízdná trasa Masečín

Vzhledem k této rekonstrukci a rozhodnutí o uzavírce a po zkušenostech s rekonstrukcí II/106 se dají v exponovaných časech (pátek odpoledne, neděle odpoledne, ranní a odpolední špičky v pracovních dnech) čekat dlouhé kolony.

Konec nouzového stavu

Od včerejšího dne již neplatí nouzový stav, který byl vyhlášený 12. března. Pomalu se vracíme k běžnému dennímu režimu, děti se postupně vrací do škol a školek.  Ráda bych poděkovala všem, kteří v průběhu těch 66 dní jakýmkoliv způsobem pomáhali – šitím roušek, zajišťováním nákupů, obědů a řadou dalších činností, které byly právě potřebné, nebo byli podporou pro své rodiče a starší spoluobčany. Konec nouzového stavu ovšem neznamená konec dodržování prevence proti koronavirové či jiné virové nákaze. Prosím proto všechny, aby byli i nadále opatrní a dbali na ochranu svého zdraví. Přistupujme k prevenci a opatřením zodpovědně a se „zdravým selským rozumem“.

Přeji všem pevné zdraví.

Radka Svobodová                                                                               starostka obce

Očkování psů

Upozorňujeme občany, že původně plánovaný květnový termín očkování psů se neuskuteční. Očkování proběhne na podzim. O přesném termínu vás budeme včas informovat. Děkujeme za pochopení.

Průběh výkopových prací tlakové kanalizace Nade Vsí květen 2020

Upřesňujeme průběh realizace tlakové kanalizace.

Kanalizační přípojky květen – ul. Pod Vodojemem, ul. Nade Vsí a v ul. V Zahrádkách (červen)

Opravy povrchů komunikací – ul. Pod Vodojemem, Na Vrcholu, Na Kopečku

Připomínáme povinnost přípravy elektropřípojky 400 V do místa, kde bude instalován rozvaděč (na situačním výkrese projektu kanalizační přípojky označeno písmenem “R”), a to nejpozději do 15.6.2020.”