Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření týkající se karantény občanů, kteří se vrací z Itálie

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo nové mimořádné opatření, a to vzhledem k výraznému šíření onemocnění COVID-19 na území Itálie. S okamžitou platností se nařizuje všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Dále se nařizuje praktickým lékařům, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Itálie do České republiky, rozhodli o karanténě v délce 14 dnů. Za porušení karantény hrozí ze zákona o ochraně veřejného zdraví pokuta až 3 miliony Kč. Více na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Provoz informačních linek Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje informuje, že pro dotazy občanů je zřízena e-mailová adresa vnn@khsstc.cz a poradenská infolinka na telefonním čísle 771 137 070, která je v provozu od 9:00 – 19:00. Další telefonní linka 736 521 357 funguje od 7:00 – 9:00 a od 19:00 do 22 hodin. V pracovní době lze využít i územní pracoviště KHS, kde je možné se dle bydliště obrátit na pracovnice protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť, kontakty viz http://khsstc.cz/obsah/kontakty_147_1.html.

Přednáška s B. Turečkem

Nenechte si ujít besedu s Břetislavem Turečkem na téma Za fasádou Blízkého východu – pohled do muslimské společnosti bez příkras i očerňování. Jak fungují rodiny? Jak islám ovlivňuje postavení žen? Co si muslimové skutečně myslí o Západu?

B. Tureček je vedoucí Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Regionem Blízkého východu se zabývá čtvrt století, napsal o něm čtyři knihy a pět let byl zpravodajem Českého rozhlasu v Jeruzalémě. Kromě pedagogické činnosti nadále přispívá do předních českých médií.… 

Beseda se koná v pátek 13. března 2020 v 19 hodin v knihovně. Plakát zde.

Pikovický masopust

SDH Pikovice vás srdečně zve na 4. ročník pikovického masopustu, který proběhne v sobotu 29. února 2020. Akce bude začínat ve 14.00 před hasičskou zbrojnicí v Pikovicích a můžete se těšit jako vždy na masopustní průvod, soutěž o nejlepší masku, hry a zábavy a též na speciální soutěž, z níž vzejde “král masopustu 2020”.

Předběžný harmonogram oprav na silnici II/102

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy zveřejnil předběžný harmonogram a rozsah prací na silnici II/102 v průběhu roku 2020. Plánovaná dopravní omezení budou mít dopad i na pravděpodobné nedodržování autobusových jízdních řádů na trase Praha, Smíchovské nádraží – Štěchovice a přinesou komplikace pro navazující linky. O prázdninách dojde k úplné změně jízdních řádů. Obec Hradištko jedná se SŽDC o zlepšení dopravní dostupnosti prostřednictvím vlakové dopravy.

TermínÚsekOmezení
celý rok 2020Strnady – Měchenicesemafory
1.3.-20.4.2020u železničního mostu v Měchenicíchsemafory (oprava železničního mostu, nesouvisí s rekonstrukcí II/102)
21.4. – podzim 2020Měchenice, most přes Bojovský potoksemafory
od dubna 2020úsek za Davlí směrem do Štěchovic semafory
od dubna 2020 úsek před slapským kopcem (most přes Kocábu) semafory
13.-14.6.2020Strnady – Měcheniceúplná uzavírka
1.7.-31.8.2020slapský kopec úplná uzavírka
1.8.-30.10.2020u železničního mostu v Měchenicíchzúžení silnice

Výběrové řízení na pozici účetní obce Hradištko

Starostka obce Hradištko vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo na dobu neurčitou na pozici účetní obce. Požadované předpoklady pro výkon práce, náplň práce, podmínky pracovního úvazku, výhody a celé oficiální oznámení je ZDE.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy „Výběrové řízení Účetní – NEOTVÍRAT“ mohou zájemci osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Obecní úřad Hradištko, Chovatelů 500, 252 09 Hradištko nejpozději do 09.03.2020.

Folkový koncert na zámku

Obec Hradištko a Folkáči na tahu vás zvou na folkový koncert Alexandry Niklíčkové a Petra Brousila, který se uskuteční v sobotu 22.2.2020 ve 20 hodin na zámku v obřadní síni. Vstupné je dobrovolné.