Poplatky za komunální odpad na rok 2019

Poplatky za komunální odpad zůstávají na rok 2019 stejné, schváleno zastupitelstvem obce Hradištko, Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Základní výše poplatku je 900 Kč na poplatníka (poplatníkem je trvale hlášený občan nebo majitel nemovitosti). Osoby s trvalým pobytem v obci mají úlevu ve výši 250 Kč. Zjednodušeně řečeno, trvale hlášení platí ročně 650 Kč, za chatu nebo rodinný dům bez trvale hlášených občanů poplatek činní 900 Kč.

Dle přílohy k OZV 1/2018 je vidět, že obec sběr a svoz odpadu doplácí, v roce 2017 byly skutečné náklady na poplatníka 1.035 Kč.

Poplatek za rok 2019 je splatný nejpozději do 31.03.2019.

Přerušení dodávky elektřiny v části obce Pikovice a sousedící části obce Hradištka

Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude, z důvodu plánované odstávky za účelem preventivní údržby zařízení, přerušena dodávka elektřiny:

V části obce Pikovice:
8.1.2019     od 8.00 hod. do 12.00 hod.
10.1.2019    od 8.00 hod. do 14.30 hod.

V sousedící části obce Hradištko:
8.1.2019     od 8.00 hod. do 12.00 hod.
10.1.2019    od 8.00 hod. do 14.30 hod.

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká na http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Mapka dotčené lokality:
Mapa_dotcena_oblast_01_2019

Omezení provozní doby sběrného dvora o vánocích

Sběrný dvůr bude mít o vánocích omezenou provozní dobu:
23.12.2018 (neděle) běžná otevírací doba od 9:00 do 17:30
24.12.2018 (pondělí) zavřeno v souladu s běžným provozem
25.12.2018 (úterý) zavřeno
26.12.2018 (středa) zavřeno v souladu s běžným provozem
27.12.2018 (čtvrtek) běžná otevírací doba od 9:00 do 17:30
29.12.2018 (sobota) běžná otevírací doba od 9:00 do 17:30
30.12.2018 (neděle) běžná otevírací doba od 9:00 do 17:30
31.12.2018 (pondělí) zavřeno v souladu s běžným provozem
01.01.2019 (úterý) zavřeno
03.01.2019 (čtvrtek) běžná otevírací doba od 9:00 do 17:30