Přerušení dodávky elektřiny

Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to 17. září 2019 v částech obce Rajchardov a Brunšov od 8.00 do 11.30 hodin a v části obce Hrdištko od 11.30 do 15.00 hodin.

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

Zahrádkáři Hradištko vás zvou do svých řad

Přestože srpen srážkami nešetřil, možná se mnozí z vás během prázdnin zamýšleli nad tím, jaké rostliny vysadit na zahradu, aby nepotřebovaly tolik závlahy a přežily déletrvající sucha. Hradištský spolek zahrádkářů pro vás připravil seznam suchomilných rostlin. Na webu obce také najdete aktuální informace o činnosti tohoto spolku i výzvu k rozšíření jejich řad. Pokud je zahrádkaření vaší zálibou, neváhejte a staňte se dalším členem.

Virtuální univerzita třetího věku od října v knihovně

Obecní knihovna Hradištko připravuje od října 2019 zahájení virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Ta je určena především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat prezenčních přednášek U3V v sídlech vysokých škol a univerzit (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.). Virtuální U3V, která je založena na využití komunikačních technologií a internetu, představuje novou moderní alternativu ke klasické prezenční přednáškové výuce U3V. Základní informace a podmínky studia naleznete na portálu e-senior.

Každý semestr obsahuje 6 přednášek. Bude probíhat 1x za 14 dní od října do prosince, v úterý od 9.30 do 11 h. Přednášky se budou týkat jednoho z těchto témat: České dějiny a jejich souvislosti, Etika jako východisko z krize společnosti nebo Genealogie: hledáme své předky.

Předběžní zájemci se mohou přihlásit na e-mailu knihovna@hradistko.cz nebo přímo v knihovně. Závazné přihlášení a úhrada registračního poplatku proběhne až po zhlédnutí první přednášky a zvážení, zda bude forma výuky účastníkovi vyhovovat.

 

Žádost o odstranění přesahujících větví

Žádáme majitele všech pozemků v naší obci o kontrolu, zda z nich nepřesahují větve do vozovky nebo chodníku. Prosíme o důkladný ořez větví, aby vůbec nezasahovaly do profilu ulice. Přerostlé keře na mnoha místech brání průjezdu hasičských, popelářských či jiných vozů a chodcům komplikují bezpečný pohyb. Odstranění větví je povinností každého majitele. Zároveň jde i o ohleduplnost k ostatním, bezpečnost a ochranu zdraví a majetku. Děkujeme.

Výluka na trati Praha-Čerčany

Upozorňujeme na výluku na železniční trati v noci 13./14. a 19./20. srpna 2019. V čase od 22.30 do 3.00 h proběhnou výluky v rámci modernizace uzlu Praha-Vršovice. Vlaky v úseku Praha, hl. n. a Praha, Krč budou odkloněny mimo zastávku Praha, Kačerov. Informace o výlukách a zpoždění spojů: VJR_210_63064_EQ3_noci_srpen.

Nové přilby pro hasiče z Pikovic

Sbor dobrovolných hasičů Pikovice získal z Hasičského fondu Nadace Agrofert příspěvek ve výši 50 000 Kč na nákup šesti nových zásahových přileb Rosenbauer HEROS TITAN FIRE. Tyto přilby již byly nakoupeny a začaly být používány při výjezdech zásahové jednotky naší obce.

Výstava “Má vlast cestami proměn”

Nenechte si ujít putovní venkovní výstavu “Má vlast cestami proměn”, která bude k vidění na návsi u zámku od 17. srpna do 13. září 2019. Výstava představí 19 proměn zanedbaných míst v místa upravená a užitečná, jež byly realizovány ve Středočeském a Jihočeském kraji a v kraji Vysočina. Jedna z proměn poukazuje i na úpravu prostranství kolem lípy na návsi v nedaleké obci Buš. Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s.  ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad.

Více o výstavě na http://cestamipromen.cz

Vystava