Vyhlášení období déletrvajícího sucha

V souvislosti s nepříznivými meteorologickými podmínkami a navýšením počtu požárů v přírodním prostředí na území Středočeského kraje a s přihlédnutím k další předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu a na doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje bylo vyhlášeno dne 24. března 2022 na celém území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha.

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je na místech se zvýšeným požárním nebezpečím zakázáno:

 • rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 • kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 • používání zábavní pyrotechniky,
 • jízda parní lokomotivy,
 • používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
 • vypouštění „lampionů štěstí“,
 • vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 • zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Více informací najdete na Portálu krizového řízení Středočeského kraje.

Beseda o Vltavě

Zveme vás na přátelské setkání fandů zaniklé Vltavy v sobotu 26. března 2022 od 17 hodin v knihovně. Společné promítání fotografií Jiřího Jirouška a Vojtěcha Pavelčíka. Zatímco Jiří Jiroušek odprezentuje svou kolekci leteckých fotografií pořízených nad VD Štěchovice a Slapy, Vojtěch Pavelčík tuto kolekci doplní o zajímavé historické fotografie ze stejných lokalit. Plakát zde.

Charitativní sbírka

V neděli 10. dubna 2022 se uskuteční charitativní sbírka pro Diakonii Broumov. Věci můžete ukládat ve sběrném dvoře na Brunšově v době od 14 do 17 hodin.

Přijímat můžeme:

 • veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 • lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 • látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 • domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 • vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 • obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 • kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti (dekorace, bižuterie…)
 • čisté koberce, předložky….
 • hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 • menší elektrospotřebiče
 • hygienické potřeby, drogistické zboží
 • dětské potřeby (lahvičky, dudlíky…)

 Věci, které vzít nemůžeme:

 • ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 • nábytek

Leták zde.

Nabídka Úřadu práce ČR s pomocí při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Úřad práce ČR nabízí spolupráci v souvislosti s energetickou krizí těch zákazníků, kteří jsou stále u dodavatele poslední instance. V polovině dubna totiž hrozí všem, co dopousd nemají uzavřenou standardní smlouvu o odběru, neoprávněný odběr energií a tím pádem následné odpojení od dodávky plynu a elektřiny. V příloze naleznete informativní letáky.

Splatnost místních poplatků do 31.3.2022

Dovolujeme si upozornit občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek za odpad a psy na tento rok, aby tak učinili nejpozději do 31.3.2022. Místní poplatek můžete uhradit na bankovní účet č. 2925111/0100, variabilní symbol: číslo objektu nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat pracovníky obecního úřadu na telefonním čísle 731 658 501 nebo e-mailem podatelna@hradistko.cz.

Předem děkujeme za Vaše platby.

Komunální odpad:

 • 750 Kč (osoba s trvalým pobytem)
 • 1 000 Kč (za nemovitost bez trvalého pobytu)

Psi:

 • 120 Kč/první pes
 • 180 Kč/každý další pes

Realizace dětského hřiště v zámeckém parku byla zahájena

V těchto dnech byly zahájeny práce na vybudování dětského hřiště v zámeckém parku. Po úpravě okolního terénu bude dětem před letními prázdninami k dispozici. Hřiště bude součástí projektu celkové revitalizace prostoru. Vizualizace k nahlédnutí ZDE.

Projekt „Revitalizace centra obce – zámecký park, vybudování dětského hřiště“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.