Dočasné uzavření bioskládky

Vážení občané, z důvodu terénních úprav na skládce biologického odpadu v místní části obce Brunšov, bude tato skládka ve dnech 2. až 10.10.2018 uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Pátá etapa rekonstrukce silnice II/106

V těchto dnech se dokončuje IV. etapa rekonstrukce státní silnice č. II/106. Následně nás bude čekat v letošním roce poslední etapa této rekonstrukce, která proběhne ve dnech 8.10.2018 až 2.11.2018.

Bude zrušena objízdná trasa přes místní část Brunšov, s tím že budou v tomto směru odstraněny semafory a dočasná dopravní značení. Pro autobusy (linky 338 a 437) a dopravu automobilů bude možno využít odbočení na křižovatce ulic Benešovská a Tiskárenská. Křižovatka ulic Benešovská a Pikovická bude uzavřena. Linka 438 bude stále vedena objízdnou trasu přes Rajchardov. K tomu budou dočasně využívány přemístěné autobusové zastávky. Zároveň bude v souvislosti s rekonstrukcí státní silnice dočasně upuštěn Pivovarský rybník, hladina bude snížena o cca 1m. Děkujeme za Vaši trpělivost a ohleduplnost při využívání objízdných tras.

Informační leták obce k rekonstrukci z 01.10.2018
Rozhodnutí o úplné uzavírce silnice II/106 pro V. etapu
Autobusové zastávky – dočasná změna pro V. etapu

Všechny informace k rekonstrukci II/106 soustředíme ZDE.

Pocitová mapa obce Hradištko

Zapojte se do tvorby budoucí podoby obce pomocí pocitové mapy.

https://www.pocitovemapy.cz/hradistko-2018/

Budeme rádi, když věnujete 10 minut svého času, které Vám umožní spolupodílet se na tvorbě a rozvoji budoucí koncepce obce Hradištko. Současně bude v prostorách Obecního úřadu Hradištko vystavena i tištěná verze mapy obce, kde bude možné své názory a pocity vyjádřit pomocí barevných špendlíků umístěných do konkrétních míst. V obou verzích je možnost odpověď doplnit komentářem či připomínkou. Informace či pocity o okolí můžete sdílet do 2.11.2018. Poté budou všechny odpovědi vyhodnoceny a výstupy použity jako podpůrné podklady pro vytváření urbanistické a dopravní koncepce, ale také např. jako informace pro Policii ČR. Vyhodnocení bude k dispozici i veřejnosti.

S případnými dotazy se můžete obrátit na Radku Svobodovou, tel. 731 658 508 nebo Lucii Haškovou, tel: 731 658 505.

Tlaková kanalizace – lokalita Nade Vsí – informační schůzka 29.09.18

V souvislosti s příslibem poskytnutí dotace na výstavbu Tlakové kanalizace – lokalita Nade Vsí, si Vás dovolujeme pozvat na krátkou informační schůzku o dalším postupu a realizaci výstavby prodloužení kanalizace do lokality Nade Vsí. Tato akce týká všech, kteří mají podepsanou „Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu“ s obcí Hradištko a jsou zařazeni do projektu. Schůzka se uskuteční v sále Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., Benešovská 123, Hradištko dne 29.9.2018 od 17.00 hod. Těšíme se na Vaši účast.

Antonín Merta, starosta obce