Čipování psů – změna termínu

Avizované čipování a očkování psů proběhne ve středu 11. prosince 2019 od 15 do 18 hodin v hasičské zbrojnici na Hradištku. Zájemci se mohou závazně objednat na OÚ Hradištko u p. Auterského nebo e-mailem udrzba2@hradistko.cz, a to do 27. listopadu 2019.

Zahájení stavby „Hradištko – tlaková kanalizace, lokalita Nade Vsí“

Zhotovitelem byla ve výběrovém řízení vybrána společnost ZEPRIS, spol. s r.o. Staveniště jsme předali 29.10.19, zahájení prací je předpokládáno v týdnu od 4.11.2019. Dle smlouvy o dílo by práce měly být ukončeny v lednu roku 2021. Práce budou zahájeny výstavbou kanalizačních větví v místních komunikacích, následovat bude postupná realizace jednotlivých kanalizačních přípojek.

Stavební činnost si vynutí některá omezení a dopravní opatření. Respektujte prosím dopravní značení v okolí stavby a výkopů. Dbejte zvýšené opatrnosti. Majitele v dotčených ulicích požádáme o trpělivost se zvýšeným hlukem, prašností a provozem stavebních strojů.

Při realizaci bude upřednostňována metoda řízeného podvrtu, bude-li to technicky možné. V místech se zhoršenými geologickými podmínkami bude třeba řešit pokládku kanalizačního potrubí otevřeným výkopem. Komunikace budou průběžně kontrolovány a dosypávány, neboť zcela jistě dojde k sedání zásypového materiálu. Budeme se snažit o snížení prašnosti na co nejmenší míru. Bohužel, dotace není určena na výstavbu nových komunikací ani v souvislosti s výstavbou nových sítí. Proto je součástí projektu pouze uvedení komunikací do původního stavu. V případě místních komunikací, které jsou dosud nezpevněné, budou tyto povrchy, v rámci realizace díla, řešeny alespoň hutněným zásypem stěrkového materiálu. Následně pak bude z prostředků obce řešena realizace zpevněných povrchů cest.

Při provádění zemních prací nelze zohledňovat dřeviny a další výsadbu či zpevněné plochy, které jsou na pozemcích komunikací v uličním prostoru neoprávněně. Vyzýváme proto ty, kteří chtějí keře či jiné rostliny zachovat, aby si je včas přesadili na vlastní pozemek.

Počáteční rozsah stavby v situačním zákresu můžete vidět zde. Průběžně bude zveřejňován harmonogram realizovaných úseků. Majitelům připojovaných objektů je zasílán dopis včetně projektové dokumentace na kanalizační přípojku, jeho plné znění je možno vidět zde.

Čipování psů

Z důvodu povinného čipování psů platného od 1.1.2020 proběhne v pondělí 9. prosince 2019 od 15 do 18 hodin v hasičské zbrojnici na Hradištku čipování psů. Čipování se uskuteční pouze v případě zájmu minimálně 20 občanů. Předběžná cena za jeden úkon je stanovena na 300 Kč. Zájemci se závazně objednají osobně na OÚ Hradištko u p. Auterského nebo e-mailem udrzba2@hradistko.cz.

do 27.11.2019.

Výběrové řízení na pozici administrativní pracovník / úředník

Starostka obce Hradištko vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo na dobu neurčitou na pozici administrativní pracovník / úředník. Požadované předpoklady pro výkon práce, náplň práce, podmínky pracovního úvazku a celé oficiální oznámení je ZDE.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy „Výběrové řízení Administrativní pracovník – NEOTVÍRAT“ mohou zájemci osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Obecní úřad Hradištko, Chovatelů 500, 252 09 Hradištko nejpozději do 15.11.2019.

Pozvání do divadla

Zveme vás na zájezd do divadla Radka Brzobohatého na představení “Drahoušku, toužím po tobě”, které se koná ve čtvrtek 7. listopadu 2019. Vstupenky v ceně 275 Kč jsou k zakoupení na OÚ Hradištko, u L. Kostečkové nebo J. Chadimové. Odjezd autobusu z Pikovic je v 16.45 h. Plakát zde.

Omezení provozu podatelny OÚ Hradištko

Z provozních důvodů je po dobu 22.10. – 4.11.2019 omezen provoz agend CZECH POINTu (výpisy z rejstříků, ISDS, konverze), ověřování a evidence obyvatel (přihlašování k trvalému pobytu). Ověřování je možné pouze v pondělí od 15.00 – 18.00 hod. nebo na základě telefonické dohody.

Děkujeme za pochopení.

Pomoc s vánočními dílnami

Na první adventní neděli uspořádá obec Hradištko ve spolupráci se školou a školkou vánoční dílny pro děti, které se budou konat od 13 do 16 hodin v malém sále vedle tělocvičny. Hledáme pomocníky, kteří by se ujali vedení workshopů nebo byli ochotni pomoci na jednotlivých stanovištích. Více info zde.