Naháňka v honitbě Medník

Upozorňujeme občany, že v sobotu 18. ledna od 9 do 13 hodin proběhne v Honitbě Medník, v oblasti  Šlemín, Mandát, Dubí, Sekanka a Haberna od soutoku ke Skalkám k ulici Spojovací, naháňka na černou zvěř – prase divoké. V oblasti bude zvýšený pohyb loveckých psů a pravděpodobně i odbíhající černé zvěře. Prosím omezte z důvodu bezpečnosti v uvedeném čase vycházky do této oblasti. Děkujeme. Myslivecké sdružení Medník

Páteční deskovna

Srdečně zveme všechny dospělé na Páteční deskovnu, která se koná 17. ledna od 19 do 23.30 hodin v knihovně. Těšit se můžete na pestrý výběr deskových her, útulné prostředí knihovny a příjemné večerní posezení.

Beseda a křest knihy

Srdečně vás zveme na besedu s VOJTĚCHEM PAVELČÍKEM na téma „Procházka Svatojánskými proudy na historických fotografiích“, která se uskuteční v sobotu 18. ledna 2020 v 17 hodin v knihovně. V rámci přednášky bude pokřtěn nový Info sešit „Hradištko a okolí“, který představí VÁCLAV ŠMERÁK. Plakát zde.

Nárůst vloupání v okolí Prahy

Policie ČR upozorňuje občany na nárůst vloupání v okolí Prahy. Z tohoto důvodu zřídila speciální tým, který bude vyšetřovat desítky vloupání do rodinných domů v okolí Prahy. Tisková zpráva a informace, jak zabezpečit objekt, zde.

Poplatky za komunální odpad na rok 2020

Poplatky za komunální odpad zůstávají na rok 2020 stejné, schváleno zastupitelstvem obce Hradištko, Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Základní výše poplatku je 900 Kč na poplatníka (poplatníkem je trvale hlášený občan nebo majitel nemovitosti). Osoby s trvalým pobytem v obci mají úlevu ve výši 250 Kč. Zjednodušeně řečeno, trvale hlášení platí ročně 650 Kč, za chatu nebo rodinný dům bez trvale hlášených občanů poplatek činí 900 Kč. Dle přílohy k OZV 2/2019 je vidět, že obec sběr a svoz odpadu doplácí, v roce 2018 byly skutečné náklady na poplatníka 1.022 Kč.

Poplatek za rok 2020 je splatný nejpozději do 31.03.2020. Těm, kteří udělili souhlas se zasíláním dokladů elektronickou cestou, bude doručen e-mail, ostatním klasická složenka.

Používání zábavní pyrotechniky

Žádáme občany a uživatele rekreačních objektů, aby se již zdrželi používání zábavní pyrotechniky. Použití pyrotechniky na Nový rok lze předpokládat a popř. na ně připravit i domácí zvířata. V ostatní dny je odpalování pyrotechnických výrobků a s tím související hluk pro zvířata traumatizující a pro obyvatele již obtěžující. Děkujeme.