V rámci provedené revize katastru nemovitostí k.ú. Hradištko pod Medníkem obdržela řada občanů výzvu Katastrálního úřadu k jednání. Obecné informace jsou uvedeny v přiloženém letáku. O postupech v konkrétních případech budou vlastníci předmětných nemovitostí instruováni při osobní schůzce přímo pracovníky katastrálního úřadu.

Příloha: Revize katastru nemovitostí – informace pro občany