Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Dne 30. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádná opatření, která jsou účinná od 1. 4. 2020 od 6:00 hodin do 11. 4. 2020 do 6:00 hodin.

Mimořádné opatření, které se týká nošení roušek, navazuje na dosud platné krizové opatření schválené vládou s tím, že z něj stanoví výjimky pro velmi malé děti, v jejichž případě roušky či podobná zábrana může znesnadňovat dýchání, a také jestliže se jedná o řidiče, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, kdy nehrozí přenos šířením kapének na jinou osobu. Výjimka platí od 31. 3. 2020.

Mimořádné opatření, které se týká omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů, platí od 1. do 11. dubna 2020.

Mimořádné opatření, které se týká zákazu moloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách rozšířilo výjimku prodejen, kterých se tento zákaz netýká. Opatření platí od 1. do 11. dubna 2020.

Zrušení akce Čistá řeka Sázava

Letošní tradiční jarní úklid řeky Sázavy se v plánovaném termínu 3. až 5. dubna neuskuteční. Věříme, že nám zachováte přízeň a až to podmínky dovolí, vyrazíte s námi řeku uklidit. Zda to bude na konci dubna, nebo až na podzim, zatím neodhadneme. Motto akce „Tři dny v roce nestačí“, tak letos nabývá ještě více na aktuálnosti. Myslete na to při procházkách kolem řeky, lesem i loukami (které zatím nejsou zapovězeny) a pomozte přírodě od všeho, co do ní nepatří. Jen tak, sami od sebe a pro vlastní potěšení.
Děkujeme Vám za to!

Posázaví, o.p.s., organizátor akce

Výstavba tlakové kanalizace aktualizace k 27.03.20

Výstavba tlakové kanalizace běží bez přerušení i v této velmi komplikované době. K dnešnímu dni jsou realizované kanalizační větve v ulici Na Vrcholu, V Zákoutí, v ul. Sadová, Pod Vodojemem, Na Kopečku v ul. Klidná a v části ul. Nade Vsí. Práce probíhají dále v ulici Nade Vsí a v ul. Spojovací. V době od 1.4.2020 bychom chtěli začít s úpravou povrchů komunikací v místě, kde je již realizace ukončena včetně kanalizačních přípojek, což je v ulici Na Vrcholu. Průběh prací je znázorněn na přiložených mapách. Průběh prací březen až duben. Ulice Spojovací. Ulice V zákoutí a Sadová.

Ukončení realizace celého projektu je dle harmonogramu plánováno na leden 2021. Po dokončení celého díla bude zajištěna jeho kolaudace. Po této době bude teprve možné realizovat jednotlivá přepojení domovních kanalizačních přípojek do nových čerpacích stanic a tím budou uvedeny do provozu jednotlivé kanalizační přípojky. Vzhledem k tomu, že zhotovitel má na základě smlouvy o dílo přesně definovaný rozsah díla a lhůtu pro jeho dokončení, není možné, aby v rámci výstavby jednotlivých přípojek současně řešil a realizoval domovní gravitační přípojky ani jejich přípravu. Tato část kanalizace je, jak již bylo sděleno všem vlastníkům, samostatnou částí, kterou si zajišťuje vlastník nemovitosti na své náklady. Žádám tímto vlastníky nemovitostí, aby nenaléhali na stavbu a brali ohled na výše uvedenou skutečnost. V rámci stavby a zprovoznění jednotlivých přípojek budou ze strany obce k dispozici zcela jistě kontakty na zhotovitele těchto domovních gravitačních částí.

Realizace jednotlivých přípojek probíhá vždy v určitých lokalitách, kde je již dokončena pokládka kanalizačního potrubí. Po realizaci těchto přípojek pak bude možné zajistit úpravu povrchů místních komunikací. Připomínám touto cestou, kdo ještě nedoručil na obec podepsanou smlouvu o příspěvku, aby tak obratem učinil a rovněž provedl smluvní platbu, neboť bez tohoto nebude možné předmětnou přípojku realizovat.

Rovněž připomínáme a upozorňujeme vlastníky všech nemovitostí, že v rámci výstavby je možné, že bude třeba zasáhnout a odstranit vzrostlé porosty v trase kanalizace.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel.č. 731658507.

První případ nákazy v obci

Vážení spoluobčané,

nastalo to, co se dříve nebo později dalo předpokládat. V obci je potvrzen první případ nákazy. Vzhledem k naší poloze v blízkosti Prahy, pracovnímu napojení na Prahu a velkému množství rekreačních objektů je více než pravděpodobné, že další případy budou následovat.

Je proto absolutně nezbytné bez výjimek dodržovat nařízená vládní opatření. Především kdekoliv na veřejném prostoru nosit roušku. Díky mnoha dobrovolníkům se daří rouškami postupně vybavit obyvatele obce. V součinnosti s Policií ČR jsou monitorována veřejná prostranství. Omezte kontakt s dalšími osobami na minimum. Je nezbytná zvýšená hygiena rukou, minimálně vždy po příchodu domů nebo do zaměstnání. Riziko přenosu nákazy se snižuje i dodržováním odstupu cca 2 metry od jiné osoby.

Je nezbytné, aby se chránili především senioři. Pokud je to jen trochu možné, několik dní zůstaňte v bezpečí svého domova. S žádostí o pomoc s nákupem, či jinou výpomocí se lze obrátit na pí. Lucii Buriánkovou tel. 731 658 501 nebo s jakýmkoliv dotazem na tel. 731 658 508 – starostka Radka Svobodová.

Pokud máte pocit, že nejste zdravotně zcela v pořádku, rozhodně nechoďte do ordinace lékaře, ale lékaře nejprve kontaktujte telefonicky – pro dospělé  MUDr. Tomáš Gavlas, dětská lékařka MUDr. Renáta Zachová.

JAK SE STARAT O LÁTKOVOU ROUŠKU

 • Roušky se dotýkejte co nejméně, nikdy se nedotýkejte přední části.
 • Po sundání i před nasazením roušky si vždy umyjte ruce mýdlem.
 • Použité roušky skladujte v dobře uzavřené nádobě.
 • Roušky perte na 90 °C nebo je vyvařte (5 min.).
 • Vyhraďte si jeden hrnec, který budete používat jen na vyvařování.
 • Po vyprání/vyvaření dejte roušku uschnout, pak ji z obou stran přežehlete.
 • Čisté roušky skladujte na vydezinfikovaném místě, např. v plastové krabičce s víkem.
 • Roušku si vyměňte vždy, když zvlhne (klidně několikrát denně).
 • Pokud nemáte k dispozici více roušek, vyperte roušku alespoň jednou denně.
 • Nestříkejte na roušky dezinfekci, může obsahovat chemikálie.
 • UPOZORNĚNÍ: Nedávejte roušky do mikrovlnné trouby, mohou se vznítit!

Doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami

Státní zdravotní ústav vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době koronavirové pandemie. V domácnostech s nepotvrzenou i s potvrzenou nemocí COVID-19 je postup stejný.

 1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
 2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
 3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad) nebo do popelnice na komunální odpad u objektu.
 4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností nebo zaměstnanců obce.
 5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou, nejlépe ještě použít desinfekční přípravek.
 6. Stejným způsobem nakládejte i s papírovými utěrkami či ubrousky, které použijete k dezinfikování povrchů. Neodkládejte mezi tříděný papír.

Děkujeme za vaši ohleduplnost. OBEC HRADIŠTKO