Přerušení dodávky elektřiny

Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to dne 29. ledna 2021 v čase od 8.00 do 15.00 hodin v lokalitě Nade Vsí (Hradištko 518570E1083E1127E1132E1182E1202E1267E1337E1355E1408E1416E1489E1509).

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká, na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

Informační zpravodaj PID

V novém čísle Informačního zpravodaje PID se dozvíte novinky z Pražské integrované dopravy – operativní úpravy v souvislosti s koronavirovými opatřeními, možnost nahrát dlouhodobé předplatní kupony do mobilního telefonu v rámci aplikace PID Lítačka nebo on-line vyhledávání polohy a zpoždění autobusů a tramvají DPP.

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, informujeme občany, že v katastrálním území Hradištko pod Medníkem bude dne 5. března 2021 zahájena revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 31. května 2022. Předmětem bude porovnávání skutečného stavu v území s právním stavem zapsaným v katastru nemovitostí. Na základě leteckého snímkování a šetření na místě budou řešeny nesoulady, např. nezapsané objekty a jejich přístavby, druh pozemku jiný než skutečné užívání (orná půda, lesní pozemek x zahrada, komunikace x zahrada apod.) Více v přiložené vyhlášce a letáku nebo na stránkách katastrálního úřadu ČÚZK – Revize katastru (cuzk.cz)

Poplatky za komunální odpad na rok 2021

Zastupitelstvo obce Hradištko schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2020 (OZV č. 02/2020) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění výše poplatků.

Základní sazba poplatku činí 1 000 Kč na poplatníka. Osoby s trvalým pobytem v obci Hradištko mají úlevu ve výši 250 Kč. Zjednodušeně řečeno, trvale hlášení v obci Hradištko platí ročně 750 Kč za osobu. Za chatu, rodinný dům nebo byt bez trvale přihlášené osoby činí poplatek 1 000 Kč. Dle přílohy k OZV č. 02/2020 je vidět, že obec za sběr a svoz odpadu doplácí, v roce 2019 byly skutečné náklady na poplatníka 1 209 Kč.

Místní poplatek za rok 2021 je splatný nejpozději do 31.3.2021. Těm, kteří udělili souhlas se zasíláním dokladů elektronickou cestou, bude doručen e-mail, ostatním klasická složenka prostřednictvím pošty. Připomínáme možnost přihlásit se k zasílání dokumentů elektronicky (místní poplatky za odpad, vodné, stočné).

Pomoc Finančního úřadu

Finanční úřad pro Středočeský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli
podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích.

Pracovníci správce daně se vám budou ve věci daně z nemovitých věcí věnovat na tel. číslech 261 373 656 a 261 373 657 (Územní pracoviště pro Prahu-západ) každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době:

  • Po, St 8.00 – 16.30
  • Út, Čt 8.00 – 14.30
  • Pá 8.00 – 13.30

a to ve dnech od 4. ledna do 5. února 2021.

Používání zábavní pyrotechniky

K blížícímu se konci roku pro někoho patří neodmyslitelně rachejtle a ohňostroje. Ne každý však sdílí tuto představu. Hluk z odpálené pyrotechniky nedělá dobře lidem ani zvířatům, jejichž uši jsou daleko citlivější než uši lidí.

Obec Hradištko nemá vyhlášku upravující používání zábavní pyrotechniky, apeluji proto na vzájemnou ohleduplnost a prosím, pokud si oslavu Nového roku nedovedete představit bez těchto efektů, použijte je výhradně v tuto dobu (noc z 31.12.2020 na 1.1.2021) a v ostatní dny se této činnosti již zdržte.

Současně přeji do roku 2021 především pevné zdraví a optimismus.

Radka Svobodová, starostka obce

Chod obce během vánočních svátků

Upozorňujeme na omezený provoz obecního úřadu, knihovny a sběrného dvora v průběhu vánočních svátků. Od 4. ledna 2021 jsme vám opět k dispozici.

Obecní úřad Hradištko

  • 23. prosince (středa) – 31. prosince 2020 – úřad pro veřejnost uzavřen

Obecní knihovna Hradištko

  • 21. – 22. prosince 2020 – provoz přes výdejní okénko
  • 23. – 31. prosince 2020 – knihovna uzavřena

Sběrný dvůr na Brunšově

  • 24. prosince 2020 (čtvrtek) – uzavřen
  • 26. a 27. prosince 2020 (sobota, neděle) – otevřen
  • dále dle otevírací doby

Čtvrteční svoz (24.12.) směsného odpadu z popelnic proběhne jako obvykle.

Hradištský advent

Až půjdete o 4. adventní neděli na procházku, zastavte se u zámku, kde bude k vidění slaměný betlém, který vytvořili naši spoluobčané. V čase od 14 do 18 hodin bude také možné odnést si odsud betlémské světlo. Žáci základní školy namalovali vánoční obrázky, které budou vystaveny na veřejných vývěskách. Díky nim budete moci pátrat po vánoční vývěskové výstavě. Děkujeme všem, kteří se zapojili do tvoření a malování a vnesli tak vánoční atmosféru do veřejného prostoru.