Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Hradištko na rok 2020

Obec Hradištko tímto zveřejňuje vyhlášení veřejné finanční podpory na rok 2020. Jde o každoroční podporu sportovních akcí, kulturních akcí, ochrany přírody, ostatních zájmových činností, vše v souladu s Pravidly č. 1/2015 pro poskytování veřejné finanční podpory. O veřejnou finanční podporu mohou žádat právnické osoby, jejichž činnost je nekomerčního charakteru a je tato činnost provozována na území obce Hradištko nebo je zaměřena na reprezentaci obce Hradištko. Dále mohou žádat fyzické osoby starší 18 let, které zajišťují činnost jako právnické osoby nebo jsou pořadateli konkrétní akce na území obce Hradištko nebo reprezentují obec Hradištko. Vyplněnou žádost je třeba podat nejpozději do 20.11.2019 do 15:00 hodin. Formulář žádosti .pdf, formulář žádosti .xls.

Ukliďme Pikovice

Druhý letošní termín Ukliďme Česko využijí v Pikovicích pro další brigádu, při které se zaměří na natření zábradlí. Sraz je v sobotu 21. září 2019 v 9 hodin před restaurací U Dolejších, s sebou pracovní oblečení, barvy, štětce a rukavice budou zajištěny. Kontaktní osoba: V. Čapková, tel. 739 466 223.