Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Hradištko na rok 2021

Obec Hradištko tímto zveřejňuje vyhlášení veřejné finanční podpory na rok 2021. Jde o každoroční podporu sportovních akcí, kulturních akcí, ochrany přírody, ostatních zájmových činností. Nově dle Směrnice č. 4/2020 pro poskytování veřejné finanční podpory. O veřejnou finanční podporu mohou žádat právnické osoby, jejichž činnost je nekomerčního charakteru a je tato činnost provozována na území obce Hradištko nebo je zaměřena na reprezentaci obce Hradištko. Dále mohou žádat fyzické osoby starší 18 let, které zajišťují činnost jako právnické osoby nebo jsou pořadateli konkrétní akce na území obce Hradištko nebo reprezentují obec Hradištko. Vyplněnou žádost je třeba podat nejpozději do 02.11.2020 do 15:00 hodin. Formulář žádosti.pdf, formulář žádosti.doc

Výsledky hlasování v obci Hradištko – Zastupitelstvo Středočeského kraje a Senát 1. kolo

Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje za obec Hradištko můžete vidět zde.  V krajských volbách byla na Hradištku volební účast 43,42%, celorepublikový průměr byl 37,95%.

Přehled voleb do Senátu za obec Hradištko je k vidění zde. V senátních volbách byla na Hradištku volební účast 42,65%, celorepublikový průměr byl 36,74%. Druhé kolo nás bude čekat další víkend v pátek 9. října 2020 a v sobotu 10. října 2020 v čase obvyklém.

Další informace na www.volby.cz.

Změna sídla Obecního úřadu obce Hradištko

Skončila náročná akce stěhování kanceláří obecního úřadu.

Poděkování patří všem, kteří se na stěhování podíleli – členům TJ Slovan Hradištko, dobrovolným hasičům, panu J.Brannému, zaměstnancům obce a jejich rodinným příslušníkům. Od pondělí 5.10. jsme připraveni vyřizovat vaše požadavky v nových prostorách a budeme se na vás těšit v budově zámku.

Nová adresa: Ve Dvoře 1, 252 09 Hradištko, část obce Hradištko

Aktivity pro seniory v knihovně

Srdečně zveme všechny seniory na úvodní přednášku Virtuální univerzity třetího věku, která se koná v úterý 6. října 2020 od 9.30 hodin v knihovně, tentokrát na téma České dějiny a jejich souvislosti.

Dále zveme na přednášku a ukázkovou lekci zdarma na téma Hrátky s pamětí, která se koná ve čtvrtek 8. října 2020 v 10 hodin opět v knihovně.

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu od 5. října 2020 je kapacita míst omezena na 10 účastníků. Je proto nutné si předem rezervovat místo. V případě překročení povoleného počtu účastníků bude stanoven další termín akce. Registrace zde.

Vyhlášení nouzového stavu

Vláda od 5. do 18. října 2020 přichází s krizovým opatřením v souvislosti s pandemií covid-19, na základě vyhlášeného nouzového stavu. Od pondělí se na 14 dní zakazují koncerty a divadelní představení, při kterých se převážně zpívá, a dále hromadné akce pro více než 10 osob ve vnitřních prostorech a více než 20 osob ve vnějších prostorech. Na území hlavního města Prahy a krajů, které jsou podle platného semaforu zařazeny do oranžové a červené, bude od 5. do 18. října 2020 omezen provoz středních, vyšších a vysokých škol. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude v těchto krajích zakázána osobní přítomnost studentů na výuce. Nově nebude součástí vzdělávání zpěv a sportovní činnosti. Aktuální informace najdete zde.

Hrátky s pamětí

Obecní knihovna Hradištko vás zve na přednášku a ukázkovou lekci zdarma na téma Hrátky s pamětí, která se koná ve čtvrtek 8. října 2020 v 10 hodin. Jak funguje lidský mozek? Proč trénovat naši paměť v každém věku? Co jsou mnemotechniky a jak s nimi pracovat? Jak si zapamatovat informace pro praktické využití? Čím zlepšit soustředění a zvýšit kapacitu naší paměti?
Přijďte si vyzkoušet, jak „chutná“ trénování paměti zábavnou formou v přátelském prostředí. Kurz povede certifikovaná lektorka paměti II. stupně Hana Navrátilová. Počet míst je omezen, rezervace na tel. 603 140 737. Plakát zde.

Cihlafest v Davli – 3. října 2020

Dne 3. října 2020 od 19.30 se v rámci CIHLAFESTU koná v Hotelu V Pivovaře v Davli divadelní představení Sex pro pokročilé, kde se v divákům hlavní roli ukážou hvězdy Jana Krausová a Karel Roden. Vstupenky si kupujte na https://www.akcecihla.cz/cihlafest/predprodej-vstupenek/(Datum ukončení předprodeje je 25.9.2020 v 23.00). Svou návštěvou podpoříte činnost Chráněného bydlení v obci Slapy. Neváhejte tedy přijít, udělat si příjemný večer a podpořit dobrou věc! 
Více informací k CIHLAFESTU 2020 najdete na www.akcecihla.cz/cihlafest
Vynikající naložené DOBROTY S PŘÍBĚHEM si můžete objednat na https://www.dobrotyspribehem.cz/

Upozornění od ČEZ Distribuce – výzva k ořezu porostů

Společnost ČEZ Distribuce upozorňuje vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy, nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Zásah je nutné provést do 15. listopadu. Pokyny k provedení ořezu najdete zde.

Dočasné uzavření Obecního úřadu Hradištko z důvodu stěhování

Z důvodu stěhování obecního úřadu do nových prostor v budově zámku bude ve dnech 22. – 30.9. 2020 obecní úřad uzavřen a jeho činnost dočasně přerušena. V případě neodkladné záležitosti či dotazu kontaktujte telefonicky či e-mailem konkrétního pracovníka. Telefonní čísla a e-mailové adresy zůstávají beze změny. Od 1. října pro vás budeme opět k dispozici na zámku, na nové adrese: Obecní úřad Hradištko, Ve Dvoře 1, 252 09 Hradištko.

Děkujeme za pochopení