Mimořádné opatření – zákaz vstupu bez roušky

Dle rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje je nařízen zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné hromadné dopravy, taxislužby, provozoven, jejichž provoz je povolen i za nouzového stavu, sociálních a zdravotnických zařízení, sídel orgánů veřejné moci, správních orgánů a integrovaného záchranného systému, školských zařízení, pošt a lékáren na území Středočeského kraje, počínaje dnem 18. března 2020 od 18 hodin do odvolání.

Celé znění rozhodnutí hejtmanky zde.

Ochranná opatření

Události poslední dnů postavily nás všechny do situace, kterou jsme si sotva uměli představit. Aktuálně je třeba v maximální míře dodržovat hygienu, a je nezbytné používat roušky, či alespoň kapesníky nebo šátky přes ústa a nos! Obecně platí, že v místech, kde se lidé potkávají, je nutné udržovat odstup a zdržovat se na takových místech co nejkratší dobu.

Do obchodů vstupujte pouze s ochrannými pomůckami, ideálně používejte rukavice. Buďte ohleduplní, je v zájmu nás všech udržet v provozu prodejny potravin.

Důrazně vyzýváme všechny osoby, aby používali ochranné prostředky a dodržovali veškerá nařízená opatření. V součinnosti s Policií ČR bude kontrolováno porušení mimořádných, ochranných nebo krizových opatření. 

Nabídka pomoci seniorům: zajištění nákupu, možnost odběru nebo dovážky obědů, asistence zdravotní sestry. Registrace požadavků na tel.: 731 658 501 pí. Lucie Buriánková.

Každý z nás svých chováním může ovlivnit současnou situaci.

Tvá rouška chrání tvé okolí, rouška druhého chrání tebe.

Důležité kontakty a aktuální informace:

Omezený provoz sběrného dvora

Do odvolání omezujeme provoz sběrného dvora na Brunšově:

úterý 09:00 až 15:00
čtvrtek 12:00 až 17:00
sobota 09:00 až 15:00
neděle 12:00 až 17:00

Vjezd povolen pouze po výzvě obsluhy sběrného dvora. Omezte osobní kontakt se zaměstnanci sběrného dvora.

Omezení provozu ordinace MUDr. Gavlase

Služby ordinace praktického lékaře MUDr. Tomáše Gavlase budou až do odvolání poskytovány v následujícím režimu:

Ordinační hodiny:              Út: 7.30 – 11.30,    Čt: 14.00 – 17.00

Úkony, které nejsou akutní a lze je odložit (preventivní prohlídky, očkování, potvrzení…), nebudou prováděny.

Je zrušena čekárna pro návštěvy. Před návštěvou ordinace kontaktujte lékaře na tel. 776 676 180. Bude domluven konkrétní čas návštěvy.

Vstup do ordinace je zřízen z druhé strany objektu.

Žádáme všechny příchozí, aby použili ochranné pomůcky (roušku, šátek…)

Nařízení obce Hradištko č. 1/2020

V souvislosti s vydanými nařízeními vlády a na základě § 22 odst. 1. zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Až do odvolání stavu nouze se ruší všechny jednorázové i opakované aktivity organizované obcí Hradištko. Pro veškeré aktivity se uzavírá tělocvična.  Buďte ohleduplní a důsledně dodržujte ve vlastním i veřejném zájmu zákaz sdružování občanů. Instruujte o opatřeních děti.

Mateřská škola  je od 16.3.2020 uzavřena.

Úřední hodiny obecního úřadu pro veřejnost se ruší do odvolání.

Pro kontakt s konkrétním pracovníkem využijte e-mailové nebo telefonické spojení.

Pro platební styk používejte výhradně bezhotovostní platby – pokladna je uzavřena.

Žádáme občany, kteří mají ve svém okolí seniora s trvalým pobytem v obci Hradištko, který potřebuje pomoc (zajistit nákup či léky), aby kontaktovali úřad na tel. čísle 731 658 501 – pí. Lucii Buriánkovou. Jsme připraveni zajistit pomoc. Dále je možné se obrátit na farní charitu Starý Knín, která zajišťuje sociální služby – tel. 606 552 051.

Jsme v kontaktu s místními prodejci potravin. Dle jejich potřeb jim nabízíme a poskytujeme pomoc, aby jejich provoz zůstal zajištěn.

V souvislosti s koronavirem by měla být zřízena nová bezplatná celostátní informační linka 1212.

Na telefonních číslech obecního úřadu jsme trvale k dispozici. Neváhejte nás v případě potřeby či dotazu kontaktovat.

Uzavření hranic, restaurací a některých obchodů

Vláda ČR přijala další krizová opatření o uzavření obchodů a restaurací s výjimkou potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších a zakázala přítomnost v provozovnách stravovacích služeb. Usnesení vlády o přijatých krizových opatřeních je ZDE.

Mimořádné opatření k dočasnému znovu zavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ZDE.

Mimořádné opatření – provoz úřadu

Vzhledem k současné situaci, s ohledem na vydaná opatření a uzavřením školských zařízení, bude zaměstnancům obecního úřadu mimo úřední dny umožněna práce z domova. Žádáme proto všechny návštěvníky obecního úřadu o respektování úředních hodin (pondělí 8.00 – 18.30 hodin, středa 8.00 – 17.00 hodin; polední přestávka 11.30 – 12.30 hod.) Mimo tyto dny lze schůzku sjednat pouze po dohodě. Pro jednání s úřadem po dobu vyhlášených opatření upřednostněte prosím telefonický kontakt či e-mail na jednotlivé úředníky před osobní návštěvou.

Pevně věříme, že v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace přispějí tato opatření k minimalizaci rizika přenosu onemocnění.