Vývoz popelnic

Při dnešním svozu komunálního odpadu se porouchal popelářský vůz. Komu nebyla vyvezena popelnice, dočká se zítra. Děkujeme za pochopení.

Akce v knihovně pro seniory

Nenechte si ujít podzimní program v knihovně pro seniory:

ve čtvrtek 30. září 2021 od 10 do 11.30 hodin vždy poslední čtvrtek v měsíci, zadáno pro dámy v seniorském věku, čtení, povídání, tvoření, hraní deskových her a mnoho dalšího. Vstup zdarma.
od úterý 5. října 2021 od 9.30 do 11 hodin vždy jednou za 14 dní, téma Leonardo da Vinci, cena 300 Kč/semestr (6 přednášek)
od čtvrtka 7. října 2021 od 9.30 do 11.30 hodin vždy jednou za 14 dní, cena 50 Kč/lekce
Přehledné informace o dalších akcích v knihovně najdete zde.

Informace Finančního úřadu ke změně uplatnění osvobození od daně z pozemků

Finanční úřad vydal upozornění a informace pro poplatníky, kteří si uplatňují osvobození od daně z pozemků podle § 4 odst. 1. písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“). Upozornění se týká těchto změn:

  1. Změna v osvobození s dopadem na povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí
  2. Změna v posuzování zápisu krajinných prvků do evidence ekologicky významných prvků v evidenci LPIS

Změna uplatnění osvobození od daně z pozemků

Výstavba chodníku na Brunšově

V souvislosti se zahájením stavby VI. etapy chodníku na Brunšově žádáme projíždějící řidiče o zvýšení opatrnosti při jízdě a chodce, aby neprocházeli staveništěm. Plánovaný termín dokončení stavby je do konce října.

Semínkovna naživo

Víte o tom, že byla na jaře v knihovně založena semínkovna? To, co ze semínek vyrostlo, nám přes léto přineslo spoustu plodů i radosti. Z našich prvních výpěstků v těchto dnech pomalu sbíráme semínka, která vrátíme zpět do semínkovny pro příští sezónu.
Pojďme se navzájem potkat a popovídat si o našich zkušenostech. Navštíví nás i Klára Hrdá – zakladatelka projektu Semínkovna v ČR. Společně pokřtíme tu naši. Čeká nás beseda na téma základy semenaření v praxi i tvořivé dílny pro děti. Když se zapojíte do soutěže „Zdravé mlsání“, bude i něco dobrého na zub.
KDY? v sobotu 25. září 2021 od 14 hodin
KDE? v zámecké zahradě
CO KDYŽ BUDE PRŠET? tak v knihovně
Plakát zde.

Poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Hradištko na rok 2022

Obec Hradištko zveřejňuje vyhlášení veřejné finanční podpory na rok 2022. Jde o každoroční podporu sportovních akcí, kulturních akcí, ochrany přírody, ostatních zájmových činností dle Směrnice č. 4/2020 pro poskytování veřejné finanční podpory. O veřejnou finanční podporu mohou žádat právnické osoby, jejichž činnost je nekomerčního charakteru a je tato činnost provozována na území obce Hradištko nebo je zaměřena na reprezentaci obce Hradištko. Dále mohou žádat fyzické osoby starší 18 let, které zajišťují činnost jako právnické osoby nebo jsou pořadateli konkrétní akce na území obce Hradištko nebo reprezentují obec Hradištko. Vyplněnou žádost je třeba podat nejpozději do 1. listopadu 2021 do 19:00 hodin.

 

Ukliďme Hradištko

Zapojte se s námi do celorepublikové akce “Ukliďme Česko” a přispějte k tomu, aby byla naše obec hezčí. Pomozte nám sbírat odpadky nebo vyčistit prostor veřejné zeleně. Rukavice, pytle a odvoz odpadu bude zajištěn. Akce se koná v sobotu 18. září 2021 dopoledne.

Místa srazů:

  •   9.00 Hradištko – parkoviště u zámku
  • 10.00 Brunšov – dětské hřiště v ulici K Přehradě
  • 10.00 Pikovice – hasičská zbrojnice (košťata a lopaty s sebou).

Těšíme se na vás!

Ukliďme Hradištko