Lesy ČR s.p. jako správce vodních toků budou na území katastru obce Hradištko provádět udržovací práce na vodních tocích spočívající ve výřezu křovin z průtočného profilu, odtěžení naplavenin a odstranění překážek ve vodních tocích.

Předpokládaný termín pro zahájení prací ve Šlemíně je 4. března 2022, v Pikovicích od 7. března 2022.