Pokud chcete podpořit Ukrajinu, využijte prosím některou z profesionálních organizací. Každá z níže uvedených organizací pomáhá osobám postiženým konfliktem na Ukrajině.

Jak pomáhá Středočeský kraj:

Rada Středočeského kraje rozhodla, že ukrajinští občané mají nárok na veřejnou dopravu v kraji zdarma:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/ukrajinci-maji-verejnou-dopravu-ve-stredoceskem-kraji-zdarma

Středočeský kraj zajistí ve svých nemocnicích neodkladnou a akutní lékařskou péči pro ukrajinské uprchlíky zdarma:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/kraj-zajisti-pro-ukrajinske-uprchliky-zdravotni-peci-zdarma

Středočeský kraj připravujeme ve spolupráci s Prahou zřízení Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) pro Prahu a Středočeský kraj v Městské knihovně v Praze, které by mělo začít fungovat od úterý 1.3.2022. Toto centrum bude pomáhat uprchlíkům s registrací, ubytováním, rovněž bude shromažďovat nabídky humanitární pomoci:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-kraj-zprovozni-krajske-koordinacni-centrum-pomoci-ukrajine

Středočeská asistenční linka zřízená Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje: 950 870 420