Kanalizace Nade Vsí – zaměření sítě a přípojek

V souvislosti s výstavbou kanalizace a jejím dokončováním nyní probíhá zaměřování trasy kanalizační sítě a jednotlivých přípojek. Některé přípojky lze zaměřit z veřejné komunikace, a tudíž není třeba vstupovat na soukromé pozemky a  oznamovat tuto činnost vlastníkům takových přípojek. V případě, že přípojka není zaměřitelná z komunikace, mohou být vlastníci těchto nemovitostí osloveni geodetickou společností k umožnění vstupu na pozemek.  Děkujeme za pochopení. V případě  dotazů ve věci výstavby prosím kontaktujte paní Myškovou, tel.č. 731 658 507, případně na e-mail: stavebni2@hradistko.cz.

Zákaz skládky odpadu v místě stavební deponie

Upozorňujeme na zákaz skládky v místě stávající deponie stavby (na pozemcích parc.č. 61/129 a parc.č 61/130, k.ú. Hradištko pod Medníkem) a v jejím okolí. Žádáme všechny, kteří nabyli dojmu, že mohou na deponii staveniště ukládat odpad, aby pochopili, že takto v žádném případě nelze nakládat s vlastním odpadem,  tím spíše ukládat jej na cizích pozemcích.  Tato plocha slouží společnosti Zepris, s.r.o. jako deponie a tato společnost nemá  v žádném případě  v rozpočtu stavby likvidaci odpadu místních obyvatel. V případě porušení tohoto zákazu bude ze strany obce udělena finanční pokuta.“

Mimořádné opatření – zákaz pohybu a pobytu bez roušky

Ode dne 21. října 2020 až do odvolání se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorech staveb mimo bydliště nebo místo ubytování, v prostředcích hromadné dopravy, na nástupišti nebo čekárně veřejné dopravy, v motorových vozidlech (pokud se zde nenachází pouze osoby z jedné domácnosti), na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.

2020-10-19 Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-od-21-10-2020-do-odvolani

Ztratil se pes

Dne 17. října 2020 se v obci Krňany-Závist ztratil středně velký černý pes s bílou náprsenkou. Má každé oko jinak zbarvené, slyší na jméno Brok. Kdybyste měli nějaké informace, volejte prosím na tel. č. 736 145 580. Fotografie zde.

Aktuální situace v Hradištku k 19. 10. 2020

Vážení spoluobčané,

obracím se na vás v souvislosti se současnou situací vyvolanou vyhlášením nouzového stavu v České republice. Byla přijata řada vládních, hygienických a jiných opatření k zabránění šíření nákazy nemocí COVID 19. Mnohdy je velmi obtížné se v nich orientovat. O těch nejdůležitějších jste informováni prostřednictvím webových stránek obce, stejně tak o opatřeních týkajících se bezprostředně naší obce.

Od března 2020, od začátku epidemie, bylo v naší obci zaznamenáno ke dnešnímu dni (19.10.20) celkem pouze 17 pozitivních případů. Je to především zásluha zodpovědného přístupu jednotlivců a vám všem patří poděkování. Proto prosím, dodržujme i nadále stanovená pravidla. Přistupujme k nim s rozumem a maximální zodpovědností každého z nás ke svému nejbližšímu okolí a ke spoluobčanům. Každý můžeme přispět ke zvládnutí současné nepříznivé situace. V souladu s usnesením vlády ČR byla omezena otevírací doba obecního úřadu pro veřejnost, ale telefonicky jsou zaměstnanci obce stále k dispozici, připraveni poradit, konzultovat dotazy všech, kteří potřebují jakkoliv pomoci. Neváhejte se na nás obrátit.

Radka Svobodová
starostka obce

Přerušení dodávky elektřiny

Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to dne 3. listopadu 2020 v čase od 8.00 do 14.30 hodin (Hradištko E 115E 116E 117E 119E 1555E 1570E 295E 518E 667E 948, Šlemínská E 1670E 1671E 1694E 1724, Vojtěška E 393).

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká, na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

Provoz knihovny od 12. do 25. října

Na základě usnesení vlády z 8. října 2020 se v knihovně ruší všechny volnočasové aktivity. Výpůjčních služeb se omezení nedotkne. Otevírací doba knihovny zůstává beze změny, a to:

  • pondělí     9 – 11 h
  • úterý       13 – 19 h
  • čtvrtek    13 – 16 h

Přerušení dodávky elektřiny

Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to dne 30. října 2020 v čase od 8.00 do 16.00 hodin (Brunšov E 1341E 1415, Filmařská 502, Pod Linkou 240382426451E 1216E 1684E 420E 9, Příčná 417418419420535542568590E 1650, Úzká 543549, V Říčném E 1624, Hradištko E 1018).

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká, na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.