Nebezpečí požáru – výstraha ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav vydal v rámci systému integrované výstražné služby výstrahu na jev „NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ“, kterou upravuje území rizika vzniku požárů a platí pro Středočeský kraj od 24. 7. 2018 12.00 hodin do odvolání.

Výstraha se nyní vztahuje pouze pro okresy: Beroun, Kladno, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Rakovník.

Doba platnosti této výstrahy je obdobím nepříznivých klimatických podmínek, které omezuje některé činnosti související s nebezpečím vzniku požárů. V období výstrahy na místech se zvýšeným nebezpečím vstupují v platnost opatření a povinnosti stanovené v Nařízení Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. 1. 2017, o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Doporučení k eliminaci přehřátí a dehydratace organismu s možným poškozením zdraví v důsledku vysokých teplot:
• Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách.
• Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících automobilech.
• Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu, přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
• Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
• Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
• V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
• Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem.
• V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně posekaných polí s ležící slámou, dbát zvýšené pozornosti při pohybu zemědělské mechanizace a automobilové dopravy.
• Při probíhajících žních se zemědělcům doporučuje dohodnout se s profesionálními nebo dobrovolnými hasiči o aktivních hlídkách se základní hasičskou technikou u pole.

Stěhování ve škole z důvodu čištění podlah

Na pondělí 30.07.18 a středu 01.08.18 hledá ZŠ Hradištko pomocníky na vystěhování nábytku ze tříd. Sraz vždy v 17:00 ve škole (hlavní budova). První den se bude nábytek vystěhovávat, po vyčištění podlah půjde nazpět. Vhodné i pro drobné pomocníky. Ředitel ZŠ Hradištko předem velice děkuje všem zúčastněným. Po konci akce možno přátelsky posedět.

Pozvánka na letní varhanní koncert – Vysoký Újezd u Netvořic

Pozvánka na letní varhanní koncert 21. 7. 2018, Vysoký Újezd u Netvořic, kostelík Narození Panny Marie od 18.00 hod. Pořadatelé vás zvou na letní varhanní koncert Ondřeje Valenty s doprovodem, varhaníka Vyšehradské kapituly. Současně bude promítnuta v premiéře II. část skvělé vizualizace benediktinského kláštera na Ostrově z roku 999 a prezentovány fota z poslední publikace Vysoký Újezd a okolí. Plakát ZDE.

Aktualizovaný harmonogram etap opravy II/106

Zhotovitel stavby rekonstrukce silnice II/106 společnost EUROVIA CS a.s. a investor stavby Středočeský kraj aktualizoval harmonogram provedení jednotlivých etap, došlo ke změnám u druhé až páté etapy, které budou realizované v tomto roce:

2. etapa od 02.07.18 do 09.08.18 (39 dní), původně od 02.07.18 do 19.08.18 (49 dní)
3. etapa od 10.08.18 do 09.09.18 (31 dní), původně od 20.08.18 do 07.10.18 (49 dní)
4. etapa od 10.09.18 do 07.10.18 (28 dní), původně od 08.10.18 do 04.11.18 (28 dní)
5. etapa od 08.10.18 do 02.11.18 (26 dní), původně od 05.11.18 do 25.11.18 (21 dní)

Aktualizovaný přehled etap a harmonogram z 18.07.18. Všechny informace k rekonstrukci II/106 soustředíme ZDE.

Restaurace U Petra – změna otevírací doby

Restaurace U Petra mění na letní měsíce otevírací dobu. Pátek a sobota od 10:00 do 22:00 hodin. Úterý – čtvrtek zůstává 10:00 – 15:00 hodin. Obsluha restaurace se na vás bude těšit. Po dobu rekonstrukce silnice II/106, současná část druhá etapa, je restaurace přístupna autem pouze směrem od Hradištka.

Úplná uzavírka hlavní silnice II/106, 2. etapa

Zveřejňujeme další informace k plánované uzavírce – rozhodnutí Městského úřadu Černošice o úplné uzavírce silnice II/106 mezi křižovatkami s ulicemi Šlemínská a Točitá, zkráceně II. etapa, období 02.07.2018 až 19.08.2018. V rozhodnutí je řešena objízdná trasa, dočasné změny tras a zastávek linek PID 338, 437 a 438, změna linky PID 440 a zavedení linky PID 748. Další dokumenty představují místní dopravní značení a dopravní značení v rámci širšího okolí. Zhotovitel stavby je povinen po celou dobu úplné uzavírky zabezpečit přístup (nikoliv příjezd) majitelům či uživatelům přilehlých nemovitostí dotčených stavbou a dle možností stavby zajistit příjezd vozidel IZS k dotčeným nemovitostem. Zhotovitel zajistí nemovitostem dotčených stavbou odvoz domovního odpadu.

Všechny informace k rekonstrukci II/106 soustředíme ZDE.