Finanční odměna za třídění elektrozařízení

V červenci 2021 společnost ELEKTROWIN a.s. poskytla obci finanční podporu ve výši 32 756 Kč v rámci motivačního programu. Finanční částka poskytnutá obci se odvíjí od množství odevzdaného elektrozařízení na sběrném dvoře v rámci zpětného odběru. Finanční podpora od společnost ELEKTROWIN a.s. nám pokryla kompletní obnovu a doplnění kamerového systému ve sběrném dvoře.

Tímto děkujeme občanům za odpovědný přístup k nakládání s použitým a nefunkčním elektrozařízením a společnosti ELEKTROWIN a.s. za spolupráci a podporu.

Finanční sbírka pro rozšíření bikeparku Hradištko

Členové sdružení Bikepark Hradištko chtějí přeasfaltovat stávající pumptrack, aby byl využitelný po celý rok a za každého počasí. K tomu přistaví nový ocelový rozjezd a také minirampu pro skateboardy a koloběžky. Náklady na realizaci se pohybují ve výši 272 517 Kč. Spoustu práce dělají svépomocí bez nároku na odměnu. Přesto potřebují vybrat 227 517 Kč. Pro případné dárce a sponzory zřídili transparentní účet. Podpořte jejich úsilí a přispějte na dobrou věc.

Pozvání na divadlo

Zveme vás na představení divadla Čučka „Sametové nutrie“ pro děti od 9 let i dospělé, které se uskuteční v sobotu 17. července 2021 v 16 hodin v kempu v Pikovicích. V případě nepříznivého počasí se představení odehraje v knihovně. Vstupné dobrovolné. Plakát zde.
Nutrie chované na farmě řeší v roce 1989, stejně jako celá společnost, co s nově nabytou svobodou. Spektakulární únik, dramatické putování, život na vysoké noze i v trávě, to všechno se v jejich příběhu odehraje. Ať žije velká kožíšková revoluce!

Odečty elektroměrů – střed obce

Ve dnech 30. července až 12. srpna 2021 budou prováděny odečty elektroměrů v těchto lokalitách zde. Společnost ČEZ Distribuce, a.s. tímto žádá o zajištění volného a bezpečného přístupu k elektroměrům, např. zabezpečení psů.

Rekonstrukce štěchovického mostu nejdříve v roce 2023

Sdělení Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje k harmonogramu rekonstrukce stavby: Termín realizace mostu Dr. E. Beneše ve Štěchovicích je předpokládán na rok 2023. Tento termín je odhad, vše bude závislé na průběhu stavebního řízení a přidělení finančních prostředků v potřebném objemu. Opravu je nutné zahájit v průběhu jara, aby se stavba stihla realizovat za jednu stavební sezónu, proto není uvažováno o zahájení stavebních prací už v roce 2022.