Výběrové řízení na pozici účetní obce Hradištko

Starostka obce Hradištko vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo na dobu neurčitou na pozici účetní obce. Požadované předpoklady pro výkon práce, náplň práce, podmínky pracovního úvazku, výhody a celé oficiální oznámení je ZDE.

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy „Výběrové řízení Účetní – NEOTVÍRAT“ mohou zájemci osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu: Obecní úřad Hradištko, Chovatelů 500, 252 09 Hradištko nejpozději do 09.03.2020.

Folkový koncert na zámku

Obec Hradištko a Folkáči na tahu vás zvou na folkový koncert Alexandry Niklíčkové a Petra Brousila, který se uskuteční v sobotu 22.2.2020 ve 20 hodin na zámku v obřadní síni. Vstupné je dobrovolné.

Virtuální univerzita 3. věku

Zveme vás na letní semestr virtuální univerzity 3. věku – v úterý 11. února 2020 v 9.30 hodin v knihovně. Každý semestr obsahuje 6 přednášek. Bude probíhat 1x za 14 dní od února do dubna, vždy v úterý od 9.30 do 11.30 h. Přednášky budou na téma Barokní architektura v Čechách. Závazné přihlášení a úhrada registračního poplatku ve výši 300 Kč proběhne až po zhlédnutí první přednášky a zvážení, zda bude forma výuky účastníkovi vyhovovat. Základní informace a podmínky studia naleznete na portálu e-senior.

Výstraha před jevem: Velmi silný vítr

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách. Možné přerušení elektrického vedení, předem dostatečně nabít elektronická zařízení, objekty napojené na vlastní studny ať si vytvoří přiměřené zásoby vody.

Předpokládá se ztížená chůze, nebezpečí úrazů a ohrožení životů uvolněnými předměty, zlomenými větvemi nebo vyvracenými stromy. Komplikace v dopravě z důvodu silných poryvů větru a popadaných stromů, neprůjezdnost komunikací, možnost převrácení prázdného nákladního automobilu.

Doporučuje se sledovat vývoj situace na internetu ČHMÚ www.chmi.cz a ve sdělovacích prostředcích, sledovat dopravní zpravodajství. Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky apod. Omezit pohyb venku i jízdy autem. Nezdržovat se a neparkovat zejména v okolí starších budov, v blízkosti větších stromů a vysokých stožárů. Nechodit do lesa a nepřibližovat se k spadlým drátům elektrického vedení. V případě nutnosti jízdy jet maximálně opatrně a pomalu.

Prodloužení úředních hodin obecního úřadu

Od 3. února 2020 bude obecní úřad otevřen pro veřejnost o hodinu a půl déle. Úřad tak bude v pondělí otevřen od 8.00 až do 18.30, ve středu pak úřední hodiny zůstávají beze změny od 8.00 do 17.00.
V úterý a ve čtvrtek nelze zajistit přítomnost všech zaměstnanců, např. z důvodů šetření v terénu, služebních cest, povinných seminářů atd., proto je doporučeno sjednat si případnou schůzku po telefonu nebo e-mailu. Pátky jsou vyhrazeny pro zpracovávání a vyřizování podání.
Rozšířením úředních hodin se snažíme vyjít vstříc občanům, kteří do zaměstnání dojíždějí a na vyřízení úředních záležitostí jim nezbývá dostatek času. Zároveň však chceme vytvořit podmínky pro práci zaměstnanců obce, proto děkujeme, že respektujete úřední hodiny.

Hasičsko-učitelský ples

SDH Hradištko a ZŠ Hradištko vás srdečně zvou na Hasičsko-učitelský ples, který se koná v sobotu 15. února 2020 od 19 hodin v restauraci Rozmarná Róza. K tanci a poslechu hraje kapela Růža Band. Vstupenky jsou v předprodeji u hospodářky školy. Plakát zde.

Prodloužení platnosti Lítačky

V letošním roce bude končit platnost dopravních karet Lítačka, které se začaly poprvé vydávat v roce 2016. Provozovatel Lítačky, pražská městská společnost Operátor ICT, společně s Magistrátem hlavního města Prahy se rozhodly automaticky planost karet Lítačka prodloužit o tři roky. Cestující, kterým by karta v letošním roce propadla, tak budou moci s Lítačkou cestovat po Praze a Středočeském kraji až do roku 2023. Více informací zde.