Úplná uzavírka II/102 v Měchenicích 7.11.-10.11.20

Od 7. listopadu do 10. listopadu 2020 bude úplně uzavřena silnice č. II/102 v Měchenicích (ulice Vltavská). Objízdná trasa bude vedena přes místní komunikace v Měchenicích, ulice Hlavní a Přístavní. Rozhodnutí a mapa ZDE. Dá se předpokládat komplikovaná dopravní situace. Doprava bude v Přístavní ulici (OÚ Měchenice a restaurace Fregatta) řízena světelným signalizačním zařízením.

Změny v dopravě

Středočeský kraj po dohodě s Hlavním městem Prahou a dopravci omezuje od 2. listopadu 2020 část dopravních služeb, a to především v době zákazu vycházení z domova. Denní provoz autobusových linek bude převeden do částečného prázdninového režimu, nabídka spojů v denní době bude ponížena o cca 10 % a hlavně se dotýká linek s krátkými intervaly v přepravních špičkách. V době zákazu vycházení odjedou předposlední spoje okolo 21. hodiny, poslední spoje budou koncipovány dle příjezdu návazné dopravy, v některých případech budou příměstské linky přivedeny k nočním tramvajovým linkám vzhledem k zavádění nočního režimu v hlavním městě po 22. hodině. S ohledem na zjištěnou nulovou vytíženost budou po nezbytnou dobu rovněž zrušeny regionální noční autobusové linky. Školní spoje, které již nejsou provozovány od zavření škol, pojedou jen v případě zavedení školní docházky, a to byť i jen v částečné podobě. Počet vlakových spojů v denní době nebude omezen, u některých spojů však dojde ke snížení kapacity. Po 21. hodině budou vlaky provozovány na příměstských tratích v intervalu 60 minut až do odjezdů posledních „popůlnočních“ spojů z Prahy. Noční víkendový rozjezd vlaků z Prahy v cca 2.30 bude i nadále zrušen včetně nočních spojů jedoucích po půlnoci ze Středočeského kraje do Prahy.
Všechna omezení budou zanesena v internetových vyhledávačích jízdních řádů. Změny budou rovněž i na stránkách www.pid.cz a v mobilní aplikaci PID lítačka.

Info_PID_2020-18

Dále upozorňujeme na výluku vlaků v úseku Skochovice – Jílové u Prahy, která platí od 2.11 do 30.11. 2020.

Vylukovy_jizdni_rad_pracovni_den

Vylukovy_jizdni_rad_vikend

Žádost o registraci do databáze dobrovolníků

Městský úřad Černošice – Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství žádá občany o spolupráci při přípravě na zhoršující se epidemiologickou situaci a její dopady na zařízení sociálních služeb v podobě náhlého nedostatku personálu.

Již v minulosti se ukázala jako přínosná spolupráce se studenty oboru sociální práce a pečovatelské činnosti, kteří se zapojili v době nouzového stavu do činností zařízení sociálních služeb, nebo dalšími brigádníky a dobrovolníky (dále jen možný pomáhající). Rádi bychom sestavili databázi těchto možných pomáhajících, které bychom mohli s jejich souhlasem oslovit v případě akutního nedostatku personálu u některého z poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji a reagovat tak pružně na vzniklé situace. Nejde v tuto chvíli o závazek možného pomáhajícího, ten bude záviset na dalším jednání a aktuální situaci, cílem je vytvořit seznam, který budeme v případě potřeby využívat a možné pomáhající koordinovat a s poskytovateli propojovat.

Jedná se nám v tomto případě především o pomáhající s místem pobytu ve Středočeském kraji. V tuto chvíli bychom Vás chtěli požádat o zprostředkování kontaktů možným pomáhajícím, kteří by se zapsali do této databáze. Registrace do databáze se provádí zde.

V případě dotazů se prosím obracejte na Bc. Nelu Schülerovou, schulerova@kr-s.cz<mailto:schulerova@kr-s.cz>, tel.: 257 280 866 (telefon může být přesměrován a spojení může trvat déle) nebo Bc. Ondřeje Vondrušku, vondruska@kr-s.cz<mailto:vondruska@kr-s.cz>, tel.: 257 280 675, mobil: 606 739 357.
Děkujeme za vstřícnost a ochotu ke spolupráci.

Zrušení plánované odstávky elektřiny

Společnost ČEZ Distribuce, a.s. informuje o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny, které se mělo konat dne 30. října 2020 od 8 do 16 hodin. O náhradním termínu bude informovat v dostatečném předstihu. Za případné komplikace způsobené zrušením plánovaného přerušení dodávky elektřiny se omlouvá.

MěÚ Černošice informuje občany

Městský úřad Černošice informuje občany o omezených úředních hodinách. Při komunikaci s úřady využívejte primárně telefonní a e-mailové kontakty. S konkrétními zaměstnanci se pak můžete domluvit na návštěvě úřadu.

Úřad práce ČR přijímá žádosti o sociální dávky v listinné formě (zaslané poštou), v elektronické podobě (e-mail, datová schránka) – v době nouzového stavu akceptuje podání bez zaručeného elektronického podpisu, není tedy nutné na ÚP ČR osobně přijít.

V sociální oblasti i nadále poskytujeme sociální poradenství a pomáháme občanům v řešení jejich nepříznivé sociální situace, vydáváme parkovací průkazy pro OZP. Úřad práce i nadále přijímá žádosti o sociální dávky a řízení o nich pokračují.

Městský úřad Černošice – všechna pracoviště
Pondělí 08:00 – 13:00
Středa 12:00 – 17:00

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště pro Prahu-západ, Dobrovského 25, Praha
Pondělí 08:00 – 13:00
Středa 08:00 – 13:00

MeU_Cernosice_socialni_oblast

Oznámení o konání naháňky

Dne 28. října 2020 se v prostoru Medníku bude konat myslivecká naháňka na černou zvěř, a to z důvodu zvýšených poškození luk a trvalých travních porostů černou zvěří. Omezte prosím tento den vycházky na Medník a do jeho okolí. Upozorňujeme na nebezpečí při lovu zvěře, zvýšený pohyb loveckých psů a možnosti střetu s poraněnou zvěří. Všichni účastníci budou dbát na bezpečnost svou i vaši. Prosím respektujte případné pokyny myslivců, pokud se s nimi někde setkáte, nebojte se zeptat, kam je bezpečné jít, případně zda není vhodnější změnit naplánovanou trasu. Jde o bezpečnost všech.

Zákaz hromadných akcí platný od 14. října do 3. listopadu 2020 se nevztahuje na výkon práva myslivosti (dále pak na – výkon rybářského práva v rybářských revírech a rybníkářství) – společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří (např. společný lov drobné nebo spárkaté zvěře). Provádění těchto činností je dle stanoviska Ministerstva zemědělství možné, ale bez dalších navazujících společenských shromáždění účastníků, která by byla v rozporu s usnesením vlády.

Uzavření knihovny a donášková služba

Na základě usnesení vlády z 21. října 2020 je knihovna uzavřená, a to až do 3. listopadu 2020, případně do odvolání. Když nemůžete přijít do knihovny, knihovna přijde za vámi. Nabízíme donáškovou službu. Nahlaste nám e-mailem nebo telefonicky své jméno, adresu a informace, o jaké dokumenty máte zájem, a my vám je v dohodnutém čase doručíme. Plakát zde.

Mimořádná opatření – pohyb osob, maloobchodní prodej, správní agenda

Od čtvrtka 22. října 2020 platí další omezení v souvislosti s epidemií viru covid-19. Zakazuje se volný pohyb osob s výjimkou cest do zaměstnání, za rodinou, k zajištění základních potřeb a služeb. Dále bude uzavřena velká část maloobchodních prodejen a služeb a omezena činnost orgánů veřejné moci a správních orgánů.

UV_1080-2020

UV_1079-2020

UV_1078-2020