Zastupitelstvo obce Hradištko schválilo Obecně závazné vyhlášky č. 01/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a č. 02/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Základní sazba poplatku zůstává stejná a činí 1 000 Kč ročně na poplatníka. Fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Hradištko mají úlevu ve výši 250 Kč. Zjednodušeně řečeno, trvale hlášení v obci Hradištko platí ročně 750 Kč za osobu. Za chatu, rodinný dům nebo byt bez trvale přihlášené osoby činí poplatek 1 000 Kč ročně. Místní poplatek za odpad za rok 2022 je splatný nejpozději do 31.3.2022 na bankovní účet č. 2925111/0100, variabilní symbol: číslo objektu nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu.

Zároveň připomínáme, že tak jako v roce 2021 nebude Obecní úřad Hradištko rozesílat prostřednictvím České pošty předpis úhrady místních poplatků za likvidaci komunálního odpadu (a také poplatků za psa).

Kdo využil možnosti elektronického zasílání dokumentů, obdrží upozornění na splatnost poplatku za odpad e-mailem. Pokud si nejste jisti svým aktuálním údajem pro elektronické zasílání dokumentů, obraťte se laskavě elektronicky (e-mailem) na účetní naší obce paní Radku Hrabánkovou –  uctarna@hradistko.cz.

Přehled místních poplatků najdete zde.