Po podzimním náhlém a nečekaném ukončení činnosti řady firem dodávajících energie do domácností se řada rodin ocitla na pokraji nouze. Přechod k dodavatelům poslední instance s sebou nesl výrazné navýšení cen, v některých případech naprosto devastující rodinné rozpočty.

Zde najdete informace o mimořádné okamžité pomoci (MOP) https://www.smocr.cz/cs/cinnost/socialnezdravotni-oblast/a/mimoradna-pomoc, kterou Úřad práce poskytuje právě jako podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energií ocitli v nouzi. Přehledně o pomoci informuje i web samotného Úřadu práce https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up–1 či stránky MPSV https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.