Zastupitelstvo obce Hradištko schválilo na veřejném zasedání konaného dne 22.11.2021 veřejnou finanční podporu na rok 2022 místním spolkům, organizacím nebo fyzickým osobám, vše v souladu s Pravidly č. 4/2020 pro poskytování veřejné finanční podpory, v součtu 772 140,00 Kč a neinvestiční transfery neziskovým organizacím na sociální péči ve výši 70 000,00 Kč. Rozpis můžete vidět ZDE.