Přehled změn v sociální oblasti

V důsledku vypuknutí pandemie COVID-19 došlo v oblasti sociálních dávek, ošetřovného a podpory osob samostatně výdělečně činných k řadě změn. Přehled těchto změn najdete zde. Pokud jste se dostali do nepříznivé sociální situace, můžete kontaktovat Městský úřad Černošice – Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství na tel. č. +420 221 982 249, 724 277 640. Mohou vám být nápomocni při řešení vaší situace, pomohou při jednání s úřady, při orientaci v systému, zajištění materiální pomoci apod.

Omezení dopravy ve Štěchovicích

Z důvodu rekonstrukce komunikace č. II/102 bude částečně uzavřena silnice ve Štěchovicích, a to ve dnech od 20. dubna do 11. května 2020. Podél autobusového nádraží bude uzavřen jízdní pruh ve směru z Prahy na Slapy,
objízdná trasa bude vedena po silnici III/1023 a místní komunikaci v ulici Hlavní. Omezení se dotkne i autobusové dopravy. Zastávka linky č. 338 bude přemístěna za křižovatku u mostu ve směru do Davle poblíž stánku s ovocem a zeleninou.

Dovoz nákupu

Nový nájemce Rozmarné nabízí možnost doručení nákupu domů. Je jedním z provozovatelů e-shopu VolejNákup.cz. Minimální cena nákupu pro Hradištko a nejbližší okolí je 1 500 Kč, dovoz je zdarma. Dovozové dny jsou pondělí, středa a pátek.

Mimořádné opatření – povolení sportovních aktivit

Ministerstvo zdravotnictví schválilo výjimku ze zákazu volného pohybu osob tak, aby bylo umožněno sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě apod., avšak zpravidla se zachováním všech klíčových opatřeních k likvidaci šíření onemocnění COVID-19. Výčet povolených sportů a výjimek z příkazu nošení roušek najdete zde.