Literárně-hudební večer v knihovně

Srdečně vás zveme na posezení a povídání se známým pražským knihkupcem Vráťou Ebrem o knížkách a jejich autorech s písničkami a verši zpívajícího grafika (hradištského Zpravodaje) Pavla Štědrého. Oceníme také nejlepšího mužského čtenáře roku 2018. Vstupné dobrovolné. Plakát zde.

Informace o přípravě opravy mostu Dr. E. Beneše

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje připravuje opravu štěchovického mostu. Byl proveden diagnostický průzkum, proběhla mimořádná prohlídka mostního objektu a výpočet zatížitelnosti. Nyní probíhají jednání o variantách řešení opravy mostu s Národním památkovým ústavem, neboť most je památkově chráněný. Následně budou zadány projekční práce a zažádáno o stavební povolení. Termín zahájení opravy nelze zatím stanovit přesně, pokud dojde k realizaci tak pravděpodobně nejdříve v druhé polovině roku 2020 nebo na jaře 2021. O  přípravě rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše vás budeme průběžně informovat.

Uzavírka silnice II/106 Benešovská od 18.3. podrobné informace, jízdní řády

Vážení spoluobčané, níže Vám přinášíme souhrnné informace související s uzavírkou. Termín rekonstrukce silnice II/106 v Hradištku, úsek mezi štěchovickým mostem Dr. Edvarda Beneše a odbočením do ulice Šlemínská (odbočení bude možné), je stanoven na termín 18. března – 16. června 2019. Rekonstrukce komunikace přinese mnohým z vás řadu komplikací, přesto děkujeme za pochopení a pro jakékoliv dotazy či připomínky neváhejte kontaktovat zaměstnance obce.

Informační leták k jízdním řádům, parkování, automobilové dopravě, provozu pošty, svozu komunálního odpadu z 08.03.19

Přiložena je dále informační vývěska s mapkou a informativní souhrnný jízdní řád linek 338, 437 a 438 v úseku Hradištko, Brunšov – Hradištko, Zámek – Hradištko, Pikovice, Most:

ROPID uzavírka mapka od 18.03.19 (kanalizací je myšlena dešťová kanalizace)
Souhrnný výlukový jízdní řád od 18.03.19
Linka 338 jízdní řád od 18.03.19
Linka 437 jízdní řád od 18.03.19
Linka 438 jízdní řád od 18.03.19
Linka 440 jízdní řád od 18.03.19
(na lince 440 do Masečína dochází z provozních důvodů k časovým posunům spojů, zejména o víkendu)

Všechny informace k rekonstrukci II/106 soustředíme ZDE.

Elektronické zasílání dokladů

Od 1.3. 2019 zavádíme vystavování a používání elektronických dokladů (fakturace vodného, stočného, poplatku za komunální odpad, poplatku za psy nebo jiných poplatků), vystavených ze strany Obecního úřadu Hradištko. Cílem je zejména úspora papíru a ochrana životního prostředí, snížení finančních nákladů, ale také větší komfort a např. snazší uschování dokladu. Elektronické vyúčtování nahradí dosavadní zasílání faktur či složenek v papírové formě poštou. Prosíme o udělení souhlasu se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou na Vámi určenou e-mailovou adresu. Formulář můžete vyplnit zde.

1. jarní deskohraní – 16. března 2019

Zveme vás na zábavné herní odpoledne, kde si budete moci zahrát a vyzkoušet nové hry. Od 15.00 do 17.30 hodin je čas vyhrazen pro rodiny s dětmi, od 18 hodin je hraní především pro dospělé. Vstupné je dobrovolné. Pokud přinesete něco dobrého k snědku, bude i občerstvení.
V rámci deskohraní se od 15.30 uskuteční TURNAJ ve hře DROP IT! Startovné je 30 Kč. Ceny pro první tři hráče věnovala firma Albi. Těšíme se na vaši hojnou účast! Akce se koná v Obecní knihovně Hradištko, Chovatelů 500. Plakát zde.

Ukliďme Česko

Obec Hradištko se připojila k celorepublikové akci “Ukliďme Česko“. Úklid obce proběhne v sobotu 6. dubna 2019 od 8 do 12 hodin. O den dříve budou  v centru obce uklízet žáci základní školy. Úklid pro veřejnost bude probíhat v několika lokalitách, místa srazu a další podrobnosti najdete v mapě. Využijte možnosti připojit se k akci jako dobrovolník. Zapojit se můžete i jinak. Za váš zájem a pomoc předem děkujeme.

Kandík kvete

Na Medníku rozkvetl kandík. Prosíme všechny návštěvníky míst, kde se tato chráněná rostlina vyskytuje, aby se pohybovali především po vyznačených cestách. Procházením turistů po lese dochází k sešlapu kandíku, proto prosíme o nejvyšší opatrnost a ohleduplné chování, zvýšený dohled na děti a dodržování zákazu volného pohybu psů. Děkujeme.

Z obecně závazných vyhlášek

Přinášíme nejdůležitější výňatky z obecně závazných vyhlášek. Jejich dodržováním předejdeme řadě problémů, které obec dennodenně řeší, například špatnou průjezdnost komunikací, nepořádek kolem kontejnerů, černé skládky, nedodržování nedělního klidu, volné pobíhání psů, pálení mimo určené dny a spalování syrového materiálu a další. Věříme, že dodržování vyhlášek přispěje ke zlepšení situace veřejného pořádku i ke zlepšení sousedských vztahů. Stručné výňatky z vyhlášek najdete zde. Přehled všech vyhlášek v celém znění je zde.