Na území Hradištka, Rajchardova a Brunšova začala průběžná výměna vodoměrů. Práce zajišťují zaměstnanci správce vodovodní sítě – firma Vodohospodářské služby Davle. Budou mít u sebe průkazku s pověřením obce k výměně vodoměrů, kterou mohou na vyžádání předložit. Tímto vás prosíme, abyste jim umožnili přístup k vodoměrné šachtě.