V neděli 17.4.2022 bylo zjištěno násilné vniknutí do objektu č.p. 2 (areál „U“ budovy naproti zámku), do prostoru sálu sousedícího s tělocvičnou. Policie ČR na místě provedla šetření. Žádáme osoby, které mohou k uvedenému skutku poskytnout jakékoliv informace, ať se obrátí na oddělení Policie ČR na Hradištku, tel. 974 882 700 nebo na Obecní úřad Hradištko, tel. 731 658 508. O podání svědecké výpovědi žádáme především dvě dívky ve věku přibližně 12 – 14 let, které se pohybovaly v neděli v 16:00 hodin uvnitř objektu.