V týdnu od 19. září 2022 budou zahájeny práce na rekonstrukci vodovodního řádu v ulici Šlemínská. Dojde tak k zúžení vozovky výkopem, a to od křižovatky s ulicí Nad Keramem po výtokový stojan za objektem č.p. 247.

Po dohodě s pracovníky stavby bude zajištěn volný průjezd kolem staveniště vždy do 8:00 hod., mezi 11:30-12:00 a po 18:00 hod. Mimo tuto dobu počítejte prosím s možným zdržením z důvodu pohybu stavební techniky. Průchod pro pěší bude možný po celou dobu. V případě potřeby je možné odstavit vozidla na parkovací ploše vedle sběrného dvora.

Svoz komunálního odpadu bude zajištěn standardním způsobem. Po celou dobu rekonstrukce bude všem objektům připojeným na vodovodní řád zajištěn přístup k pitné vodě.

Případné dotazy na tel.: 731 658 507. Děkujeme za pochopení.