Pohádková show

Zveme vás na pohádkovou show skupiny Venasis, která se uskuteční v pondělí 25. listopadu v 17 hodin v knihovně. Děti se mohou těšit na pohádkové postavy, jako je Elsa, sněhulák Olaf, Aladin, Zvonilka nebo Spiderman. Vstupné 100 Kč/děti, 150 Kč/dospělí. Plakát zde. Více na www.pohadkovashowvenasis.eu.

Charitativní sbírka

OÚ Hradištko pořádá charitativní sbírku, která se uskuteční 7. a 8. prosince 2019 od 9 do 17.30 hodin ve sběrném dvoře na Brunšově. Seznam věcí, které můžete dát do sbírky, najdete zde.

Mikuláš v Pikovicích

Sbor dobrovolných hasičů Pikovice zve všechny na tradiční Mikulášskou besídku, která proběhne 7. 12. 2019 v sále restaurace U Dolejších v Pikovicích. Můžete se těšit na hry a zábavu pro děti a samozřejmě také na Mikuláše a jeho doprovod. Plakát zde.

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu

Srdečně vás zveme na Hradištský advent! Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu se letos poprvé bude konat na nádvoří u zámku, a to v tradičním čase – první adventní neděli 1. prosince 2019 od 13 hodin. Můžete se těšit na bohatý jarmark, přednášky, výtvarné dílny pro děti, vystoupení žáků ZŠ, koncert a mnoho dalšího. Plakát zde.

Čipování psů – změna termínu

Avizované čipování a očkování psů proběhne ve středu 11. prosince 2019 od 15 do 18 hodin v hasičské zbrojnici na Hradištku. Zájemci se mohou závazně objednat na OÚ Hradištko u p. Auterského nebo e-mailem udrzba2@hradistko.cz, a to do 27. listopadu 2019.

Zahájení stavby „Hradištko – tlaková kanalizace, lokalita Nade Vsí“

Zhotovitelem byla ve výběrovém řízení vybrána společnost ZEPRIS, spol. s r.o. Staveniště jsme předali 29.10.19, zahájení prací je předpokládáno v týdnu od 4.11.2019. Dle smlouvy o dílo by práce měly být ukončeny v lednu roku 2021. Práce budou zahájeny výstavbou kanalizačních větví v místních komunikacích, následovat bude postupná realizace jednotlivých kanalizačních přípojek.

Stavební činnost si vynutí některá omezení a dopravní opatření. Respektujte prosím dopravní značení v okolí stavby a výkopů. Dbejte zvýšené opatrnosti. Majitele v dotčených ulicích požádáme o trpělivost se zvýšeným hlukem, prašností a provozem stavebních strojů.

Při realizaci bude upřednostňována metoda řízeného podvrtu, bude-li to technicky možné. V místech se zhoršenými geologickými podmínkami bude třeba řešit pokládku kanalizačního potrubí otevřeným výkopem. Komunikace budou průběžně kontrolovány a dosypávány, neboť zcela jistě dojde k sedání zásypového materiálu. Budeme se snažit o snížení prašnosti na co nejmenší míru. Bohužel, dotace není určena na výstavbu nových komunikací ani v souvislosti s výstavbou nových sítí. Proto je součástí projektu pouze uvedení komunikací do původního stavu. V případě místních komunikací, které jsou dosud nezpevněné, budou tyto povrchy, v rámci realizace díla, řešeny alespoň hutněným zásypem stěrkového materiálu. Následně pak bude z prostředků obce řešena realizace zpevněných povrchů cest.

Při provádění zemních prací nelze zohledňovat dřeviny a další výsadbu či zpevněné plochy, které jsou na pozemcích komunikací v uličním prostoru neoprávněně. Vyzýváme proto ty, kteří chtějí keře či jiné rostliny zachovat, aby si je včas přesadili na vlastní pozemek.

Počáteční rozsah stavby v situačním zákresu můžete vidět zde. Průběžně bude zveřejňován harmonogram realizovaných úseků. Majitelům připojovaných objektů je zasílán dopis včetně projektové dokumentace na kanalizační přípojku, jeho plné znění je možno vidět zde.

Čipování psů

Z důvodu povinného čipování psů platného od 1.1.2020 proběhne v pondělí 9. prosince 2019 od 15 do 18 hodin v hasičské zbrojnici na Hradištku čipování psů. Čipování se uskuteční pouze v případě zájmu minimálně 20 občanů. Předběžná cena za jeden úkon je stanovena na 300 Kč. Zájemci se závazně objednají osobně na OÚ Hradištko u p. Auterského nebo e-mailem udrzba2@hradistko.cz.

do 27.11.2019.