Přerušení dodávky elektřiny

Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to dne 3. listopadu 2020 v čase od 8.00 do 14.30 hodin (Hradištko E 115E 116E 117E 119E 1555E 1570E 295E 518E 667E 948, Šlemínská E 1670E 1671E 1694E 1724, Vojtěška E 393).

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká, na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

Provoz knihovny od 12. do 25. října

Na základě usnesení vlády z 8. října 2020 se v knihovně ruší všechny volnočasové aktivity. Výpůjčních služeb se omezení nedotkne. Otevírací doba knihovny zůstává beze změny, a to:

  • pondělí     9 – 11 h
  • úterý       13 – 19 h
  • čtvrtek    13 – 16 h

Přerušení dodávky elektřiny

Dle sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě, a to dne 30. října 2020 v čase od 8.00 do 16.00 hodin (Brunšov E 1341E 1415, Filmařská 502, Pod Linkou 240382426451E 1216E 1684E 420E 9, Příčná 417418419420535542568590E 1650, Úzká 543549, V Říčném E 1624, Hradištko E 1018).

Specifikace odběrných míst, kterých se omezení týká, na https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.

Omezení – Informace o provozu Obecního úřadu, tělocvičny, sběrného dvora

Omezení úředních hodin Obecního úřadu obce Hradištko

Na základě usnesení vlády z 8. 10. 2020 omezují veškerá pracoviště obecního úřadu od pondělí 12.10.2020 své úřední hodiny pro veřejnost na:
pondělí 8:00 – 10:00 a 14:00–17:00
středa 8:00 – 10:00 a 14:00–17:00
V ostatních dnech a časech bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Žádáme občany, aby úřad navštěvovali pouze v naléhavých a neodkladných záležitostech. Využívejte přednostně písemné či elektronické podání. Veškeré úřední úkony můžete konzultovat telefonicky s konkrétním pracovníkem – kontakty. Pro platební styk používejte bezhotovostní platby.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr na Brunšově je otevřen bez omezení. Vstup do dvora pouze po jedné osobě s nasazenou rouškou. Dodržujte bezpečnou vzdálenost.
Otevírací doba je v úterý, čtvrtek, sobota, neděle: 9:00 – 17:30

Tělocvična
Od 12.10. se pro veškeré volnočasové aktivity uzavírá tělocvična.

Nová krizová opatření platná od 9. října 2020

Vláda schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 další balík krizových opatření. Ve dvou vlnách, od 9. a od 12. října, omezí a úplně zakáže mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. Od půlnoci 9. října se nově zakazuje mimo jiné provoz a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol) a veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.
K omezení dochází i v oblasti školství. Od pondělí 12. října se žáci druhého stupně základních škol rozdělí na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů.
V těchto dvou týdnech, od 12. do 25. října dojde také k omezení úředních hodin orgánů veřejné moci a správních orgánů.
Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října, protože pak následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti tak nepůjdou do školy celý tento týden.
Jednotlivá opatření jsou specifikována ve Sbírce zákonů.

Očkování psů

Ve středu 14. října 2020 od 14 do 18 hodin proběhne v klubovně SDH Hradištko očkování psů. Lze využít i možnost čipování. Vstup do místnosti bude probíhat jednotlivě v rouškách. Čekající prosíme o dodržování rozestupů a případný úklid po svých psech.