Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. – pobočka Harmonie, ul. Krátká 422, Štěchovice

nabízí pro občany oblasti Praha – západ, Středočeského kraje a MAS Brdy tyto služby:

 • odborné sociální poradenství
 • sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s možností konzultace s psychologem
 • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Osobám, kteří se dostanou do nepříznivé životní či sociální situace, nabízíme:

 • poradenství v oblasti sociálních dávek, důchodového a nemocenského pojištění, zdravotního pojištění, sociální péče, hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání apod.)
 • základní poradenství (pracovněprávní vztahy, rodinné právo, majetkoprávní vztahy, dluhová problematika, …)
 • vysvětlení obsahu písemností, poskytnutí a vysvětlení vzorů podání/dokumentů, sestavování dopisů
 • poskytnutí kontaktů na instituce, organizace a odborné služby – např. kontakty na úřady práce, poskytovatele sociálních služeb, psychologické a rodinné poradny, advokátní kanceláře a následná komunikace
 • pomoc s hledáním vhodného zaměstnání či ubytování
 • možná i terénní sociální šetření

Rodinám s dětmi pomáháme řešit:

 • školní neúspěšnost dětí
 • mezigenerační problémy
 • situace spojené s finanční tísní
 • nepříznivé situace s dopadem na rodinu (rozvod rodičů, traumatické události v rodině)
 • komunikace mezi rodičem a dítětem
 • hledání role rodiče
 • terénní sociální šetření

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Nabízíme dětem možnost u nás relaxovat a odpočívat, získat nové kamarády, zahrát si společenské hry, máme zde i rukodělnou a výtvarnou činnost, můžeme si i pouze jen popovídat o věcech, které ho trápí; také můžeme pomoci s přípravou do školy (s úkoly, doučováním).

Veškeré naše služby jsou poskytovány zdarma.

Kontakty:

Mgr. Denisa Sigmundová, sociální pracovnice

tel. 725 921 442, e-mail: sigmundova@css-hvozdy.cz