Akce v knihovně pro seniory

Od 3. do 7. října 2022 probíhá v knihovně Týden knihoven, kdy začne řada pravidelných aktivit. Program zde. Řada z nich je určena pro místní seniory.

V úterý 4. října 2022 v 9.30 začíná zimní semestr virtuální univerzity 3. věku. Každý semestr obsahuje 6 přednášek. Bude probíhat 1x za 14 dní od října do prosince, vždy v úterý od 9.30 do 11.30 h. Přednášky budou na téma Rituály evropských královských rodů. Závazné přihlášení a úhrada registračního poplatku ve výši 400 Kč proběhne až po zhlédnutí první přednášky a zvážení, zda bude forma výuky účastníkovi vyhovovat. Studium může probíhat i distančně, bez nutnosti navštěvovat knihovnu. Základní informace a podmínky studia naleznete na portálu e-senior.  

Ve čtvrtek 6. října 2022 od 9.30 hodin začíná v knihovně kurz trénování paměti. Naučíte se, jak lze procvičovat krátkodobou paměť, dlouhodobou paměť, koncentraci, slovní zásobu, číselné údaje, mnemotechniky v praxi. Kurzem vás provede Hana Navrátilová, certifikovaná lektorka paměti II. stupně. Počet míst je omezen, rezervace na tel. 603 140 737.

V průběhu října proběhne dále seminář pro seniory „Jak na tablet a chytrý telefon“, který organizuje nezisková organizace Moudrá sovička, z.s. ZDARMA se naučíte, jak správně ovládat tablet nebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu. Svůj zájem hlaste v knihovně, nebo na tel. 731 658 505 či e-mail knihovna@hradistko.cz. 

Zápis do aplikace „Můj vodoměr“

Připomínáme, že nahlášení stavu vodoměru přes aplikaci „Můj vodoměr“ je možné do pátku 30. září 2022. Po tomto datu bude aplikace sloužit jen k prohlížení a kontrole stavu odběru vody a fakturace. Děkujeme všem, kteří stav svého vodoměru už do aplikace zapsali, a rovněž všem, kteří souhlasili s elektronickým zasílám dokladů a poskytnutím e-mailové adresy zjednodušili komunikaci s obecním úřadem.

Omezení v dodávce vody na Brunšově dne 27.9.2022

Z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu dojde v úterý 27. září 2022 k odstávce vody v místní části Brunšov. V ulicích Nad Keramem a Šlemínská se bude jednat o úplnou odstávku. Ve zbylé části Brunšova bude v tuto dobu snížený tlak vody. Plánovaná doba odstávky je od 8:00 do 12:00 hodin.

Rekonstrukce vodovodu v ulici Šlemínská

V týdnu od 19. září 2022 budou zahájeny práce na rekonstrukci vodovodního řádu v ulici Šlemínská. Dojde tak k zúžení vozovky výkopem, a to od křižovatky s ulicí Nad Keramem po výtokový stojan za objektem č.p. 247.

Po dohodě s pracovníky stavby bude zajištěn volný průjezd kolem staveniště vždy do 8:00 hod., mezi 11:30-12:00 a po 18:00 hod. Mimo tuto dobu počítejte prosím s možným zdržením z důvodu pohybu stavební techniky. Průchod pro pěší bude možný po celou dobu. V případě potřeby je možné odstavit vozidla na parkovací ploše vedle sběrného dvora.

Svoz komunálního odpadu bude zajištěn standardním způsobem. Po celou dobu rekonstrukce bude všem objektům připojeným na vodovodní řád zajištěn přístup k pitné vodě.

Případné dotazy na tel.: 731 658 507. Děkujeme za pochopení.

Prezentace proměny zahrady MŠ

Mateřská škola Hradištko a Okrašlovací spolek Hradištko vás srdečně zvou na odpolední čaj v zahradě spojený s prezentací studie proměny zahrady. Začínáme v pondělí 19. září 2022 od 16.30 hodin na zahradě MŠ. Architektonické studio K2N Landscape představí vizualizaci projektu zahrady. Připomínky k projektu i děti jsou vítány. Čaj, štrúdl a jablka k opékání zajištěny. Posléze bude ohýnek s možností si opéci vlastní přinesené zásoby. Těšíme se na vás.

Plakát zde.