Antigenní testování mobilním týmem v obci

Všichni jste jistě zaznamenali, že počet pozitivních případů nákazy koronavirem v naší obci narůstá. Jak strmým tempem můžete vidět v tabulce. Evidentně to není důsledkem přenosu viru ve škole nebo školce, ale vinou nezodpovědného a sobeckého chování některých spoluobčanů. Nikdo si nepřeje, aby celá obec skončila v karanténě, je proto nutné dodržovat platná hygienická opatření a vládou nařízená omezení. Skutečně musí dojít k ohrožení života, aby si jednotlivec uvědomil, že odpovědnost je na každém z nás? Jsme dospělí lidé, tak se tak chovejme a svým jednáním buďme vzorem našim dětem.

V neděli 28. března 2021 od 13.00 hod. bude možnost nechat se zdarma otestovat na covid-19 formou antigenního testu prostřednictvím mobilního týmu v prostorách hasičské zbrojnice SDH Hradištko. Pro orientační zjištění zájmu o provedení testu prosím zájemce o sdělení na e-mail: haskova@hradistko.cz: MÁM ZÁJEM O Ag TEST + počet osob. Jmenovitou evidenci zájemců nevedeme, jedná se pouze o počet.

Datum Aktivní případy Případy kumulativně Hospitalizace kumulativně
01.10.20 2 7 0
01.11.20 8 32 0
30.11.20 6 43 3
03.01.21 26 85 8
31.01.21 24 130 9
28.02.21 32 197 15
17.03.21 73 268 18

Zrušení odstávky elektřiny

Provozovatel distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a. s., upozorňuje na zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny, které se mělo konat dne 19. března 2021 od 8 do 16 hodin. O náhradním termínu vás budeme informovat v dostatečném předstihu.

Sčítání lidu, domů a bytů

Přesně o půlnoci z 26. na 27. března 2021 spouští Český statistický úřad pravidelné sčítání lidu, domů a bytů. V první fázi budou k dispozici elektronické formuláře a mobilní aplikace. Preferované on-line sčítání bude probíhat do 11. května 2021. Kdo se nesečte on-line v první fázi, má zákonnou povinnost vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst.

Očkování u MUDr. Gavlase

MUDr. Gavlas už zahájil očkování proti onemocnění covid-19. Obdržel dodávku vakcín, která prozatím nepokryje počet přihlášených zájemců. Prosíme občany, kteří se u něj přihlásili k očkování, aby vyčkali na telefonát od pana doktora, který jim sdělí termín očkování. S případnými dotazy se nyní obracejte přímo na pana doktora – tel. 776 676 180.

Možné výpadky veřejné dopravy v důsledku testování

Na základě rozhodnutí Vlády ČR začne od příštího týdne testování provozního personálu dopravců. Vzhledem k nepředvídatelnosti výsledků testů nelze vyloučit  mimořádné situace v provozu veřejné dopravy. Doporučujeme cestujícím pravidelně sledovat on-line informace ve vyhledávačích dopravních spojení (www.idos.cz), popř. na webových stránkách www.pid.cz, které jsou k dispozici i v aplikaci PID lítačka v sekci „omezení a výluky“ – „mimořádnosti“. V případě, že by se situace dostala v pracovních dnech do kritické situace, bude nutné na ně reagovat mimořádnými opatřeními v podobě nasazení např. sobotních jízdních řádů.

Tisková zpráva Integrované dopravy Středočeského kraje

Úhrada místních poplatků za komunální odpad a psy

Upozorňujeme občany, že oproti minulým rokům nebude Obecní úřad Hradištko rozesílat předpis úhrady místních poplatků za likvidaci komunálního odpadu a poplatků za psa. Výše poplatků je stanovena obecní vyhláškou, která je vždy začátkem kalendářního roku po jejím schválením zastupitelstvem obce zveřejněna na webových stránkách obce Hradištko.

Poplatky za svoz komunálního odpadu (vyhláška zde)

Výše poplatku:

  • fyzická osoba s trvalým pobytem v obci Hradištko………750 Kč/rok
  • fyzická osoba, která má na katastrálním území Hradištko pod Medníkem ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba………1 000 Kč/rok

Číslo účtu: 2925111/0100

Variabilní symbol: číslo objektu

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení poplatníka.

Poplatky za psa (vyhláška zde)

Výše poplatku:

  • první pes………..120 Kč
  • každý další pes téhož držitele………….180 Kč

Od poplatku jsou osvobozeni držitelé průkazu ZTP, ZTP/P (další úlevy v textu vyhlášky).

Číslo účtu: 2925111/0100

Variabilní symbol: číslo objektu, kde je pes přihlášen

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení poplatníka.

Poplatky lze hradit bezhotovostně na výše uvedený bankovní účet  a hotově na pokladně obecního úřadu. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci využijte bezhotovostní bankovní převod. Vzhledem k současným omezením nebude Obecní úřad Hradištko sankcionovat opožděné uhrazení místních poplatků za odpad a psa v případě, že budou zaplaceny do 31. května 2021.

Využijte možnost zažádat o elektronické zasílání dokumentů elektronické zasílání dokladů.

Kandík kvete

Na Medníku se objevují první poupata kandíku. Prosíme všechny návštěvníky míst, kde se tato chráněná rostlina vyskytuje, aby se pohybovali především po vyznačených cestách. Procházením turistů po lese dochází k sešlapu kandíku, proto prosíme o nejvyšší opatrnost a ohleduplné chování, zvýšený dohled na děti a dodržování zákazu volného pohybu psů. Děkujeme.