Pomoc Ukrajině

Pokud chcete podpořit Ukrajinu, využijte prosím některou z profesionálních organizací. Každá z níže uvedených organizací pomáhá osobám postiženým konfliktem na Ukrajině.

Jak pomáhá Středočeský kraj:

Rada Středočeského kraje rozhodla, že ukrajinští občané mají nárok na veřejnou dopravu v kraji zdarma:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/ukrajinci-maji-verejnou-dopravu-ve-stredoceskem-kraji-zdarma

Středočeský kraj zajistí ve svých nemocnicích neodkladnou a akutní lékařskou péči pro ukrajinské uprchlíky zdarma:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/kraj-zajisti-pro-ukrajinske-uprchliky-zdravotni-peci-zdarma

Středočeský kraj připravujeme ve spolupráci s Prahou zřízení Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) pro Prahu a Středočeský kraj v Městské knihovně v Praze, které by mělo začít fungovat od úterý 1.3.2022. Toto centrum bude pomáhat uprchlíkům s registrací, ubytováním, rovněž bude shromažďovat nabídky humanitární pomoci:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/home/-/blogs/stredocesky-kraj-zprovozni-krajske-koordinacni-centrum-pomoci-ukrajine

Středočeská asistenční linka zřízená Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje: 950 870 420

Pikovický masopust

Sbor dobrovolných hasičů Pikovice vás srdečně zve na pikovický masopust, který se koná v sobotu 26. února 2022 ve 14 hodin u hasičské zbrojnice. Plakát zde.

Policie varuje před podvodníky z kyberprostoru

Územní odbor Policie ČR Praha venkov-jih upozorňuje občany, že v poslední době eviduje častá oznámení týkající se podvodných nebo obdobných podezřelých jednání prostřednictvím internetu a dalších moderních komunikačních technologií. Zejména se jedná o snahu získání přístupových údajů k peněžním účtům, či údajů z platebních karet a trojciferného CVC kódu, například pod legendou ohrožení bankovního účtu. Případné ohrožení bankovních účtů klientů řeší banky samy a nepotřebují k tomu zasílání přístupových údajů či údajů z platebních karet.

Policie České republiky proto občanům doporučuje:

Ø  V žádném případě nikomu údaje z platebních karet neposkytovat, ani v případě příchozích plateb na platební kartu nebo bankovní účet.  

Ø  Vždy si důvody takových telefonátů ověřit na oficiálních kontaktech bankovních nebo finančních společností či dalších organizací, za které se podvodníci v dané chvíli vydávají.

Další informace naleznete na webových stránkách Policie České republiky nebo zde.

Virtuální univerzita 3. věku

Zveme vás na letní semestr virtuální univerzity 3. věku – v úterý 1. února 2022 v 9.30 hodin v knihovně. Každý semestr obsahuje 6 přednášek. Bude probíhat 1x za 14 dní od února do dubna, vždy v úterý od 9.30 do 11.30 h. Přednášky budou na téma Život a dílo Michelangela Buonarroti. Závazné přihlášení a úhrada registračního poplatku ve výši 300 Kč proběhne až po zhlédnutí první přednášky a zvážení, zda bude forma výuky účastníkovi vyhovovat. Studium může probíhat i distančně, bez nutnosti navštěvovat knihovnu. Základní informace a podmínky studia naleznete na portálu e-senior. Případně kontaktujte knihovnu na tel. 731 658 505 nebo e-mailem knihovna@hradistko.cz.

Omezení provozu obecního úřadu

Vzhledem k současné epidemiologické situaci může dojít k neplánované absenci pracovníků úřadu. Před svou návštěvou si proto ověřte, zda je konkrétní pracovník přítomen.
Úřad navštěvujte pouze v naléhavých a neodkladných záležitostech. Využívejte přednostně písemné či elektronické podání. Veškeré úřední úkony můžete konzultovat telefonicky – kontakty. Pro platební styk používejte bezhotovostní platby. Děkujeme za pochopení.

Harmonogram oprav komunikace č. II/102 v roce 2022

Městský úřad Černošice zveřejnil harmonogram omezení na komunikaci č. II/102 mezi Štěchovicemi a Prahou souvisejících s její rekonstrukcí.

  • 10. – 31. ledna 2022: částečná uzavírka mezi Davlí a Štěchovicemi
  • 11. ledna – 31. května 2022: částečná uzavírka mezi přehradou Vrané nad Vltavou a Měchenicemi
  • 11. ledna – 31. července 2022: částečná uzavírka mezi přehradou Vrané nad Vltavou a Měchenicemi
  • 17. ledna – 16. dubna 2022: částečná uzavírka v Davli (pravá strana ve směru do Prahy podél vody)
  • 7. února – 1. srpna 2022: částečná uzavírka mezi Davlí a Štěchovicemi

Pomoc v tíživé situaci při růstu cen energií

Po podzimním náhlém a nečekaném ukončení činnosti řady firem dodávajících energie do domácností se řada rodin ocitla na pokraji nouze. Přechod k dodavatelům poslední instance s sebou nesl výrazné navýšení cen, v některých případech naprosto devastující rodinné rozpočty.

Zde najdete informace o mimořádné okamžité pomoci (MOP) https://www.smocr.cz/cs/cinnost/socialnezdravotni-oblast/a/mimoradna-pomoc, kterou Úřad práce poskytuje právě jako podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energií ocitli v nouzi. Přehledně o pomoci informuje i web samotného Úřadu práce https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up–1 či stránky MPSV https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.

Ordinace MUDr. Gavlase – dovolená

Ordinace MUDr. Tomáše Gavlase bude v termínu od 17. až 28. ledna 2022 uzavřena. Zastupující lékař je MUDr. David Gavlas v ordinaci v Davli.

Ordinační hodiny Davle (Na náměstí 6, Davle, tel.: 257 770 563):

  • pondělí: 7.30 – 11.00 (11.00 – 12.30 pro objednané)
  • úterý: 14.00 – 18.00
  • středa: 7.30 – 11.00 (11.00 – 13.00 pro objednané)
  • čtvrtek: 7.30 – 12.00
  • pátek: 7.30 – 12.30