V souvislosti s revitalizací aleje v ulici Pikovická v centru obce bude ve čtvrtek 17. listopadu 2022 probíhat kácení jírovce na parkovišti u Japeky a snížení koruny vzrostlých lip v aleji u Pivovarského rybníka. Kácení je prováděno na základě odborného posouzení stavu dřeviny, který byl vyhodnocen jako rizikový, dle vydaného rozhodnutí Městského úřadu Černošice, odd. památkové péče. Na úpravu plochy parkoviště se připravuje studie, která bude řešit novou dosadbu.

Prosíme, abyste dbali zvýšené opatrnosti a respektovali dopravní omezení v místech provádění prací. Děkujeme.