Veřejná finanční podpora obce Hradištko na rok 2023

Obec Hradištko zveřejňuje vyhlášení veřejné finanční podpory na rok 2023. Jde o každoroční podporu sportovních akcí, kulturních akcí, ochrany přírody, ostatních zájmových činností dle Směrnice č. 4/2020 pro poskytování veřejné finanční podpory. O veřejnou finanční podporu mohou žádat právnické osoby, jejichž činnost je nekomerčního charakteru a je provozována na území obce Hradištko nebo je zaměřena na reprezentaci obce Hradištko. Dále mohou žádat fyzické osoby starší 18 let, které zajišťují činnost jako právnické osoby nebo jsou pořadateli konkrétní akce na území obce Hradištko nebo reprezentují obec Hradištko. Vyplněnou žádost je třeba podat nejpozději do 31. října 2022 do 19:00 hodin.

Aplikace Můj vodoměr – upozornění na možnost zadávání samoodečtů

Od 1. do 30. září 2022 je možnost v aplikaci „Můj vodoměr“ zapsat aktuální stav vodoměru provedeného samoodečtem, popř. doplnit vložením fotografie. Aplikace je automaticky přístupná všem, kdo poskytli obecnímu úřadu svou e-mailovou adresu prostřednictvím souhlasu s elektronickým zasíláním dokladů. Ti z vás, kteří přístup zřízen nemáte a měli byste zájem aplikaci využívat, kontaktujte prosím obecní úřad na tel. 733 123 234 nebo rovnou vyplňte potřebný formulář na webových stránkách obce Hradištko. Více informací o aplikaci „Můj vodoměr“ najdete zde.

Samoodečet ani používání aplikace nejsou povinné. Odečty stavu vodoměrů budou následně probíhat standardním způsobem pracovníky obce.

Prosba o pomoc při pátrání po pohřešované osobě

Prosíme o pomoc při pátrání po pohřešované 19leté Elišce Dolejší z Pikovic. Naposledy byla viděna ve čtvrtek 25. srpna 2022 ve 4 hodiny ráno u pikovického kempu. Žádáme majitele objektů, jejichž kamerový systém by mohl zachytit pohyb na místních komunikacích, aby se podívali na záznamy, zda ji kamery nezachytily. O totéž prosíme majitele automobilů s kamerami. V případě jakékoli informace kontaktujte prosím místní policejní hlídku na tel. 727 968 538 nebo přímo PČR na lince 158. Více info zde.

Odstávka vody na Brunšově – 30. srpna 2022

Z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu dojde v úterý 30. srpna 2022 k odstávce vody v ulicích Na Ovčičkách, Ke Schodům, Květná, Filmařská, Příčná, Malinová, Jahodová, Úzká a Pod Linkou. Plánovaná doba odstávky je od 8:00 do 12:00 hodin.

Slavnostní odhalení reliéfu sochy – 15. září 2022

Srdečně vás zveme na slavnostní odhalení reliéfu sochy „Vzdor násilí“ akademického sochaře Josefa Vajceho u příležitosti 80. výročí vystěhování Hradištka, které se koná ve čtvrtek 15. září 2022 v 17 hodin na zámku. Program doplní francouzské šansony v podání Gaca Novomesského a Lindy Winterové. Vstup volný. Plakát zde.

Pozvání do okolních obcí

Obec Krňany vás srdečně zve na putovní kino na fotbalovém hřišti v sobotu 3. září 2022 ve 21 hodin. Bude se promítat film Po čem muži touží 2, vstupné 100 Kč. Plakát zde.

Nenechte si ujít 9. ročník Memoriálu Oty Tomana. Motokrosové závody se konají na Slapech v sobotu 10. září 2022 od 12 hodin. Plakát zde.

Umělecký salon Na Sloupech připravuje výstavu tradičních ručních prací „Nejskromnější umění“. Zahradní vernisáž výstavy se koná v sobotu 10. září 2022 od 14 do 17 hodin v Davli, ulice Nábřeží 338. Plakát zde.

Nepropásněte Bušské posvícení v sobotu 17. září 2022, které zakončí večerní koncert kapely Žlutý pes. Plakát zde.

Rekonstrukce vodovodu Na Ovčičkách

Dne 23. srpna 2022 budou zahájeny práce na rekonstrukci vodovodního řádu v ulici Na Ovčičkách. V daném úsek bude úplná uzavírka komunikace, objízdná trasa povede ulicí Filmařská. Rozsah rekonstrukce a objízdná trasa je vyznačena zde. Předpokládaný konec prací je 30. září 2022.

Revize dřevin podél silnice – Brunšov a Rajchardov

V úterý 23. srpna 2022 bude Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje provádět revizi dřevin, jejich ořez a odstranění rizikových stromů, a to podél silnice II/106 (Benešovská) v úseku Brunšova a Rajchardova. V případě nepříznivých klimatických podmínek mohou práce probíhat až v následujících dnech. Při projíždění po dobu realizace dbejte prosím ve zmíněném úseku zvýšené opatrnosti.

Varování před silnými bouřkami

Český hydrometeorologický ústav varuje před výskytem velmi silných bouřek s opakovanými úhrny kolem 70 mm, kroupami do 3 cm a nárazy větru kolem 70 km/h.

Výstraha platí od 19. srpna 14:00 hodin do 20. srpna 2022 2:00 hodin.

Doporučení ke zmírnění následků jevu: Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.

Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.