Závěrečný účet obce Hradištko za rok 2018

Zveřejňujeme závěrečný účet naší obce za rok 2018, který byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 20. června 2019. Tento závěrečný účet obce obsahuje:

 • základní údaje o obci
 • údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
 • vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
 • závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradištko za rok 2018

Součástí jsou také přílohy:

 • základní údaje z výkazu Fin 2/12 – 12/2018 v Kč – výstup z účetnictví
 • rozvaha v Kč – výstup z účetnictví
 • výkaz zisků a ztrát – výstup z účetnictví
 • příloha účetní závěrky – výstup z účetnictví
  přehled o peněžních tocích
 • zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Hradištko za rok 2018
 • zpráva o provedení roční inventarizace majetku a závazků obce Hradištko k 31.12.18

Uvedené přílohy k nahlédnutí zde.

 

Letní kurz finanční gramotnosti v Davli

Doing Business Academy & Lundonia HUB Davle vás zvou na 3denní workshop s mottem: „Finanční gramotnost je dobrý základ do života“, který je určen pro studenty ve věku 12-18 let a koná se ve dnech od 15.  do 17. července 2019. Více info zde.

Provoz obecního úřadu v době prázdnin

V průběhu července a srpna budou z důvodu čerpání dovolených omezeny některé agendy. Budeme se snažit v maximální možné míře zajistit plný rozsah poskytovaných služeb, ale ne vždy je to možné. Proto si prosím před návštěvou úřadu ověřte přítomnost příslušného pracovníka či jeho zástupce. Děkuji za pochopení. Přehled kontaktů na zaměstnance obecního úřadu najdete zde.

Radka Svobodová, starostka obce

Letní provoz knihovny

Otevírací doba knihovny bude v době prázdnin beze změny. Dovolená bude ve dnech: 2., 4. a 30. července a 1. srpna 2019. O dalším mimořádném uzavření knihovny budou uživatelé informování e-mailem a prostřednictvím webových stránek knihovny.

Nalezený pes

V okolí ulice Pod Vodojemem byl nalezen pes – pražský krysařík. Majitelé si ho mohou vyzvednout ve sběrném dvoře na Brunšově.