Katastrální úřad pro Středočeský kraj oznámil dokončení revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem a to ke dni 29.11.2022. V průběhu revize byla část nesouladů odstraněna po dodání příslušných listin, případně bez listin, pokud nebylo jejich dodání podmínkou a pro neodstraněné nesoulady byly k příslušným nemovitostem založeny záznamy pro další řízení, která jsou vedena s konkrétními účastníky.