Terénní služba Podpora samostatného bydlení, která spadá pod neziskovou organizaci Portus Praha, má volné kapacity a nabírá nové klienty, kteří by tuto službu využili. Sociální služba poskytuje službu dospělým lidem s mentálním znevýhodněním. K lidem se zdravotním znevýhodněním přichází asistent do jejich domovů a pomáhá v těch situacích, v kterých pomoc potřebují. Více informací najdete v přiloženém letáku zde.

Organizace dále hledá dobrovolníky, kteří by byli dlouhodobou oporou a ukázali klientům možnosti zapojení do běžných komunitních aktivit. Více info zde.