Nabídka práce

Obec Hradištko zveřejňuje veřejnou výzvu na obsazení pozice technik/technička, administrace, příprava a realizace staveb. Více informací najdete zde.

Novinky ve sběrném dvoře

Na sběrném dvoře máme nový lis na papír, který slisuje obsah jednoho kontejneru na balík. Za vyklopení kontejneru platíme 260 Kč, balík nám odvezou zadarmo. Budeme tedy rádi, když budete vozit nasbíraný papír na sběrný dvůr. Ve sběrném dvoře můžeme nově také třídit polystyren a neplnit jím kontejnery na plasty. Odvoz taktéž zdarma, čili další možnost, jak ušetřit. Děkujeme.

Výsledek výběrového řízení

Výsledek výběrového řízení na obsazení pozice technik/technička s termínem podání přihlášek do 14. dubna 2021 inzerovaného ve veřejné části internetových stránek obce Hradištko od 27. března 2021 najdete zde.

Uctění památky obětí 2. světové války

Obec Hradištko i v letošním roce uctí památku obětí 2. světové války bez účasti veřejnosti. Prosíme občany, aby je uctili spolu s námi symbolickou vzpomínkou. Projděme se v průběhu 8. května cestou mezi místem, kde stál koncentrační tábor, a pomníkem, kde se každoročně koná pietní akt. Právě zde v dubnu 1945 skončil život mnoha nevinných mužů. Na jejich památku vytvořme kříže z pampelišek. Pampelišky se pro mnohé z deportovaných staly symbolem naděje, když jim pomáhaly zahnat hlad, ale i symbolem smrti, když byl jeden z vězňů za jejich utrhnutí zastřelen.

Některá velvyslanectví nám zaslala své pozdravy a projevy:

Vyznačenou cestu najdete na mapovém portálu GObec. Plakát zde.

Rozpočet obce v nové podobě

Na webových stránkách obce je nově k nahlédnutí rozklikávací rozpočet. Umožňuje transparentně nahlížet do příjmů a výdajů naší obce. Data budou měsíčně doplňována. Občané budou mít možnost zobrazit si a porovnat plány se skutečností. Je možné sledovat strukturu a vývoj obecních financí.

Pronájem části obecního pozemku

Obec Hradištko zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 700/13, ostatní plocha, neplodná půda – o výměře 50 m2 za účelem provozování stánku s občerstvením, minimální výše měsíčného činí 4 000 Kč. Nájemce si musí zajistit na vlastní náklady denní odvoz odpadu a umístění mobilního WC pro zákazníky. Elektrickou energii a zásobování pitnou vodou si zajistí nájemník také na vlastní náklady. Provoz stánku musí splňovat hygienické požadavky a jeho provoz bude podléhat aktuální epidemiologické situaci. Případní zájemci mohou podat své nabídky písemně na adresu Obecního úřadu Hradištko, Ve Dvoře 1, Hradištko, PSČ 252 09 do 18. května 2021. V nabídce uveďte popis poskytované služby (celoroční/sezónní), předpokládanou dobu pronájmu a nabízenou částku za měsíční pronájem části pozemku.

Zamer_pronajmu_casti_pozemku_pc.700_13